A kommunisták és a pénz

/ 2003.03.21., péntek 07:55 /

A kommunisták puritán emberek. Ezt ők állítják önmagukról, szakadatlanul, így tőlük tudjuk. Hatalomra kerülésük első pillanatától kezdve nem tűrhették a mások pazarlását, bántotta őket a másik ember vagyona. Hogy ezt a vagyont elvegyék, a puritán emberek a társadalmi igazságosság jegyében léptek fel. Lenin első dolga volt, már 1918. január 7-én, hogy meghirdesse a nagy, közös célt: "az orosz föld megtisztítását minden kártékony rovartól".

Szolzsenyicintől tudjuk, kik voltak a rovarok. A kártékony rovarok listáján szerepelt minden háztulajdonos. Természetesen az egész egyház egy nagy rovar volt. Rovarok voltak az értelmiségiek, ezüstjeikkel, értékes szőnyegeikkel. A puritán emberek figyelme mindenre kiterjedt. Fájt nekik például az a nagy tékozlás, amit a vasúti sínek kopása jelentett. A mérnökök azt színlelték, hogy a szocializmust építik, miközben koptatták a síneket. Le is tartóztatták és ki is végezték őket. A vád az volt ellenük, hogy "a sínek, a vagonok és a mozdonyok elkoptatása volt a céljuk, hogy aztán a köztársaság vasút nélkül maradjon". Kaganovics, az új vasúti komisszár aztán megmutatta, mire képes a szocialista vasút: a felső súlyhatárt háromszorosan is túllépte, s míg Nyikolaj Karlovics von Mekk főmérnököt a sínek koptatásáért kivégezték, addig Kaganovics elvtárs Lenin-díjat kapott. Azokat a mérnököket, akik nem tanultak az esetből és siránkoztak a háromszoros túlterhelés miatt, "jogosan és igazságosan lőtték agyon, mert nem hittek a szocialista szállítás mindenhatóságában".

1929-ben kezdődött a hírhedt "aranyláz". Letartóztattak minden órást, ékszerészt és fogtechnikust. Letartóztatták, akinél emlékül eltett ötrubeles Nyikolaj-aranyat találtak. Begyűlt a sok arany, ezüst, porcelán, drága szőnyeg, értékes bútor, festmény. Vajon kikhez került?

Magyarországon sem zajlott másként. Márai Sándor Föld, föld!... című kötetében leírja, hogyan zajlott "a Moszkvából hazatért és ott kitanult kommunisták" államosítása, amely elvágta a magyar polgárság vállalkozó rétegének inait és izmait. Hová lett a sok-sok letartóztatott, kitelepített elkobzott vagyona...

De a puritán emberek nem csak más emberek kényelmes otthonában szerettek lakni, mások ágyában aludni. A pénzszerzés nemzetközi hálózata épült ki az ötvenes évektől, ez derül ki Karel Bartosek cseh történész Vallanak az archívumok című könyvéből, amelyet a Hamvas Intézet adott ki.

1950. március 11-én a Csehszlovák Kommunista Párt központi bizottságának titkársága létrehoz egy különbizottságot "a testvérpártok megsegítésére". A négyfős bizottság két tagját, Bedrich Gemindert és Josef Frankot ugyan 1952 decemberében kivégzik, de ez nem okoz fennakadást. 1951-ben Prága lesz a Békevilágtanács fővárosa, miután Párizsból el kellett költözniük. A világtanács titkárságának első embere, Jean Lafitte író benyújtja igényét: 47 irodára van szüksége, 101 embernek kell fizetést folyósítani. A főtitkár havi illetménye havi 20000 korona, a takarítónőé 3000 korona. Egy cseh munkás ekkor 1250 koronát keresett. A munkatársak családostul költöznek át, Lafitte öt nagyméretű és öt "elég jó lakásra" tart igényt, valamint "hatvan különböző méretű lakásra", berendezetten. Vidéki üdülőt kér, hiszen a külföldi békeharcosoknak szükségük van a pihenésre. A titkárság működtetéséhez 29500000 koronát követel, ami átszámítva 590000 dollár. Jó, ha tudjuk: Magyarország 80000 dollárral járult hozzá az egymillió dolláros költségvetéshez.

Prága, "kommunista Genfként", a kommunista világmozgalom képviselőinek kedvelt találkozóhelye. A gáláns csehszlovák kormány állja a költségeket. Palmiro Togliatti, az Olasz Kommunista Párt főtitkára kérésére támogatja az olasz párt rádióját. Togliatti nem kicsinyes: 150000 dollárt kér, kizárólag devizában, dollárban vagy svájci frankban. Majd 1952. február 21-én újabb hárommillió koronát küldenek Olaszországba.

Gregor külügyminiszter 1952. június 26-án kilencoldalas dokumentumot ad át Novotny pártfőtitkárnak a "testvéri kereskedelmi vállalatokkal" való együttműködésről. A "testvérvállalatok" kizárólagosan megkapják a monopolhelyzetben lévő csehszlovák vállalatok képviseletét, jutalékért, és korlátlan beleszólást a behozott és a kivitt árucikkek árába. A jutalék egy részét "a haszonkulcs levonása után, rendszeres jövedelemként el kell juttatniuk a megnevezett kommunista pártokhoz".

Megérkezett "Zserom et." egy népes küldöttség élén Franciaországból. A francia tanácsadók által működtetett BERIM cég közvetítésével kialakul az együttműködés a francia elvtársakkal. "Zserom et." ígéretet tesz francia üzlettársainak, hogy megszervezi a színesfémvásárlást. A francia archívumban őrzött jegyzőkönyvből megtudható, hogy az Eurobanque nyújtja a hitelt, de kikötés, hogy sem a csehszlovák Állami Bank, sem a Metalimpex neve nem szerepelhet. "Esetenként a francia vásárlók kirakatcégeket is igénybe vehetnek." "Zserom" piritet ígér a cseheknek és cellulózt a franciáknak. Dorval, a francia párt sajtófelelőse köszönetet mond 1800 tonna cellulóz eladásáért, de további 1200 tonna cellulózt követel, mivel "az FKP-nak nagy mennyiségű papírra és cellulózra lesz szüksége propagandamunkájához". A puritán "Zserom et." jutaléka 100000 dollár, és kéri a párizsi Bonaparte utcai "Masaryk-ház" egy részének haszonbérletét, s mindezt "a proletár szolidaritás nevében".

A cseh kommunisták gyűjtést rendeznek a francia bányászoknak a nép körében, a végeredmény 70000 millió franknak megfelelő korona, az FKP devizában kapja meg az összeget. Ezenközben vajon miért nem szerveznek gyűjtést Nyugaton az éhező csehszlovák munkások megsegítésére? A plzeni Skoda gyár munkásai levelet küldenek Franciaországba. Elmondják, hogy amikor 1949. augusztus 18-án sztrájkba akartak lépni, a rendőrség brutálisan szétverte őket. "Elvtárs! Azt akarjuk, hogy lásd nyomorúságos helyzetünket. Akarod tudni, hogy mit jelentett számunkra a munkásosztály úgynevezett győzelme 1948-ban?... Ez 20,55 százalékos általános fizetéscsökkentést jelentett. Ezután elrendelték a hatnapos munkahetet. Ellopják tőlünk a pihenőidőnket az ünnepi brigádmunkával..." A munkások felvilágosítják a franciákat, hogy a "népi demokráciában nem a dolgozó nép dönt, kizárólag a titkosrendőrség uralkodik". Arra kérik a francia elvtársakat, akik eddig csak olvastak a kommunizmusról, hogy hallgassák meg azokat, akik elszenvedik, tájékoztassák a világ közvéleményét, mi folyik valójában.

A levél eljutott Marcel Cachin francia elvtárshoz, aki a világ közvéleményének felrázása helyett azonnal értesítette Prágát, hogy miféle levelet írtak "gyanús elemek". A nyomozás azonban a "legcsekélyebb eredményre" sem vezetett, a levél íróinak és küldőinek kiléte ismeretlen, jelentette a Belügyminisztérium 1950. február 11-én. De a francia elvtársak ébersége nem ismert határt. Az FKP delegálta elvtársak gyanús jelenségekre hívták fel a figyelmet. A francia elvtársak imádtak feljelenteni...

A pénzügyi követelések egyre szemérmetlenebbek. A Prágába érkező, Spanyolországot, Moszkvát megjárt titkosszolgálati tiszt, Artur London javaslatára egy Albert Aimé nevű orvost alkalmaznak hírszerzésre. Az újdonsült, tökéletesen elkötelezett munkatársnak hárommillió frankot adnak orvosi rendelőre, évi hárommillió jár neki "jövedelemkiesése pótlására", majd további pénzt kér, és a csehszlovák titkosszolgálatot irányító Molkan szovjet tanácsadó utasítására meg is kapja. London felesége sem éri be kevéssel. Lise London "küldetése céljaira" 170000 frankot adnak, majd további 250000 frankot adósságai rendezésére, újabb 80000 frankot "repülőjegyek megvásárlására", és megint 80000-et "költségei fedezésére".

Lassan azonban akadozni kezd a gépezet. Több csehszlovák külkereskedelmi és pénzügyi szakértő veszi a bátorságot, és felhívja a figyelmet, mennyire hátrányosak a tranzakciók a cseh gazdaságnak. A Supraphon cég szerződése "Csehszlovákiára nézve előnytelen és kártékony". 1965-ben egy jelentés elismeri, hogy azok a francia cégek, amelyekkel kapcsolatban állnak, "elég korlátozott képességűek", és nem érik el az ilyen típusú francia cégek technikai színvonalát. "Zserom et." újabb ötletekkel áll elő. Létre kellene hozni egy Párizsban működő vállalkozást, amely "kortárs vagy régebbi festők műveinek és egyéb régiségeknek az eladására szakosodott". Ott jó helye volna az elkobzott, ellopott műkincseknek!

De Prágában már nem a régi kominternesek a tárgyalópartnerek. Az új elvtársak már technokraták. A hatvanas években az "új típusú" párt koncepciójában fontos szerepet kapott az állandó apparátus és a "hivatásos forradalmárok" gyarapodása. Ehhez a pénzt elő kellett teremteni. Ezért hozták létre az Eupex vállalatot, amely "állami csencseléssel" foglalkozik, a (Nyugat-)Németországgal folytatott feketekereskedelem például több tízmillió koronát hoz a CSKP konyhájára. Az üzérkedést a párt és az állam legmagasabb rangú funkcionáriusai fedezik.

Bartosek fölteszi a kérdést: vajon hogyan lehetséges, hogy a cseh nómenklatúra egyik vezető kádere, hajdani külkereskedelmi miniszter a rendszerváltás után az amerikai multi General Motors közép- és kelet-európai képviselője lett? Jogos a kérdés, mi is feltehetjük: milyen titkos szálak fűzik a volt kommunista funkcionáriusokat a nyugat-európai óriáscégekhez és bankokhoz? Milyen jutalmakat söpörnek be ma a hajdani káderek a nyugati bankok és vállalatok igazgatótanácsaiban? Mit rejtenek a "titkosított" akták, a bezáródó archívumok?

A szerző a Nagyvilág főszerkesztője

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. közleménye

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be.

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. (csődeljárás alatt) online felületén, a valasz.hu-n folyó tartalomszolgáltatás a mai nappal megszűnik.

A valasz.hu archívuma a továbbiakban is elérhető marad, az elektronikus Heti Válasz utolsó száma pedig a korábbi lapszámokkal együtt megvásárolható a Digitalstand.hu-n.

Budapest, 2018.08.03.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.

Szeressük a szarkákat!

Mit jelent, ha nagyobb arányban jelennek meg szarkák a városban? Érdemes elgondolkodni rajta, mert amit a madarak jeleznek, az csak a jéghegy csúcsa. Akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Az Özil-botrány utórezgései – focista a nagyhatalmi játszmában

Nem csitul a botrány Mesut Özil világbajnok labdarúgó körül. A harmadik generációs németországi török sportember rasszizmust kiáltott, és egy óvatlan lépése Recep Tayyip Erdoğan és Angela Merkel hatalmi küzdelmének részesévé tette. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Csapó Gábor: lehet, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik

Nemcsak a magyar férfivízilabda-válogatott barcelonai Európa-bajnoki nyolcadik helye sokkolta a hazai közvéleményt, de a játéka is. Az okokról Csapó Gábor olimpiai bajnok pólóssal beszélgettünk, aki nem zárta ki, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.