A történelem vége

/ 2003.07.04., péntek 08:13 /

A Heti Válasz értesülései szerint a Magyar Bálint vezette Oktatási Minisztériumban a háttérintézményi struktúra nagyszabású kiigazítására készülnek. A közoktatás-fejlesztési feladatok olyan SZDSZ-közeli oktatáspolitikusok kezébe kerülnének, akiket az önálló történelemérettségi és a kronologikus történelemoktatás harcos ellenfeleiként ismert meg a szakma.

"Ez a tervezet eltörli a kötelező magyar- és történelemérettségit, választható tárgyakként a "kötelezően választható műveltségterületi vizsgához" sorolja azokat, ahol még öt egyéb tárggyal kell versenyezniük a tanulók rokonszenvéért". Ilyesfajta mondatok kíséretében utasította el - a szerzői által kényszeresen kompetenciaközpontúnak nevezett - új érettségikoncepciót a hazai történész- és irodalmárszakma krémje.

Vendel utca 3. alatt

A valóságshow-k világában történő eligazodást is mérő "Zsanett-érettségit" az Oktatási Minisztérium (OM) alá rendelt Felsőoktatási Tudományos Tanács viszont elégedetten láttamozta - a tárca ennek ellenére állítja: nem hivatalos OM-anyagról van szó, hiába lázadoznak tehát bal- meg jobbfelől. Sőt, Sipos János helyettes államtitkár egyenesen a távirati irodának diktálta le, hogy a diákoknak magyarból, történelemből ezentúl is kö-te-le-ző lesz é-rett-sé-giz-ni-ük. A kormány véleményét kínos pontossággal idézgető Népszabadság viszont - biztos, ami biztos - máris puhítani kezdte a közvéleményt, s közölte: "Történelem és irodalom lesz, de nem külön."

A szaktárca korábban hasonló "egyértelműséggel" - értsd: nemet mondok, igent bólintok - utasította el a nemzeti alaptanterv örökös átgyúrásában érdekelt Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság NAT 2002 elnevezésű (ugyancsak történelemkerülő, társadalmi-politikai problémagócokat felvillantó) vitaanyagát. Miután a Magyar Történelmi Társulat tanári tagozata is figyelmeztette a döntnököket, hogy "így értelmét veszti a történelemtanítás, amit egyes politikai körök nemzetitudat-rombolásnak tüntethetnek föl", Hiller István akkori államtitkár leszögezte: a történelem marad.

Azóta: Hiller el, NAT 2002- és Zsanett-drukkerek be, közpénz ki - így írható le az OM környéki mozgolódás. Úgy tudjuk: az újabban a korrupció gyanújának árnyékában "hűsölő" Magyar Bálint (illetve a minisztérium informális irányítójának mondott koalícióügyi államtitkár, Horn Gábor) grandiózus csapatépítésbe kezdett. A titkos akció lényege: nyár végéig egy olyan közhasznú társaságba szerveznék ki az OM-hez, illetve a tárca háttérintézményeihez "telepített" közoktatás- és alaptanterv-fejlesztési feladatokat, amelyet az SZDSZ segédcégeiből kirepült, Zsanett-futtató szakértőkre bíznának. Az előzetes osztás-szorzás végeredménye szerint idén egy-két, jövőre várhatóan négymilliárd forintnyi közpénz hömpölyöghet a kht.-hez - legalábbis ilyen összegekre esküsznek a Heti Választ informáló MSZP-s oktatáspolitikusok.

Az új vállalkozás "politikailag korrekt" irányultsága felett a vezetőnek kiszemelt - jelenleg is a minisztérium apparátusát erősítő - E. Vámos Ágnes lesz hivatott őrködni. E. Vámos korábban az SZDSZ kádertemetőjét, a baráti önkormányzatok megrendeléseiből 1998 óta éldegélő Önkonet Kft.-t irányította, s mint ilyen, maga is a Horn Gábor szellemi hasonmásait összefogó Vendel-kört erősíti. (A pesti szakmai szleng a Horn-féle Közgazdasági Politechnikum Vendel utca 3. alatti épületébe bejegyzett egyletek, cégek - a NAT 2002 révén elhíresült Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság és az Önkonet - prominenseit sorolja az úgynevezett Vendel-körbe. Egykor az Önkonet tulajdonosai között jegyezték Koltai Pétert, az OM-ből nemrég eltávolított informatikai miniszteri biztost, Petrus Lászlót, aki manapság Horn Gábor kabinetfőnökeként mutatkozik, illetve a szabad demokrata Wekler Ferenc oltalma alatt álló Alapítvány a Magyarországi Önkormányzatokért elnevezésű pénzgyűjtő helyet. Az Önkonet tulajdonában lévő PC-Akadémia Kft.-t pedig - a 2002-es kormányváltásig - Sári Lajos, az Idea Lab-ügyben elhíresült volt szakképzési helyettes államtitkár vezette.)

Soros-kapcsolódás

Az OM korrupciós "hibáiért" felelősségre vont Koltain és Sárin kívül szinte minden Vendel-kör-tag beköltözhet majd az új kht.-be; egyenesen az igazgatói, főtanácsadói szobákba - panaszolják a NAT-ra morgó szocialista informátoraink. Egyelőre őket látszik igazolni, hogy a tervezett kht. körül máris ott legyeskedik az 1995-ös és a mostani alaptantervreform "atyja", Báthory Zoltán, illetve Mihály Ottó, a valóságshow-érettségi vezető szakértője. (A Magyar Bálintot tanácsadóként is segítő Mihály az Országos Közoktatási Intézet vezetőjeként a Horn-ciklusban 300 millió forint közpénzt engedett át egy Ok-tat Kft. nevű fantomcégnek.)

Az új kht. számára értesüléseink szerint ötféle tevékenységi kört szakítanak majd ki a háttérintézményi struktúrából. Külön igazgatóság foglalkozhat a minőségfejlesztéssel, az alaptanterv- és kerettanterv-fejlesztés is új szakértők keze alá kerül, ezenfelül értékelési, (roma) integrációs és stratégiai koordinációs központok alakulnak. E cél érdekében várhatóan mindenestül felszámolják az érettségi-előkészítésben is jeleskedő Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézményt. A kht.-t befogadó jellegűre tervezték az OM illetékesei - ami praktikusan annyit jelent, hogy a 200 belsős és 100 külsős munkatárs közé előreláthatólag minden "extrém liberális" szakembert igyekeznek befogadni. A Soros Alapítvány támogatásával készült NAT 2002 tanulmány szerzői közül Vass Vilmos és Parti Zoltán a csúcsvezetők között kaphat helyet, s várhatóan kiemelt státussal jutalmazzák az SZDSZ programgyáraiban és a Soros-műhelyekben szárnyra kapó Radó Pétert is.

A kht.-alapítási láz persze nem először csapja meg a szabad demokrata oktatásirányítókat. Az 1998-as kormánybukás előtt ugyancsak "közhaszonba" szerveztek néhány minisztériumi feladatkört. Csakis a véletlen műve lehetett, hogy akkoriban - a mára botrányhőssé avatott - Sári Lajost betonozták be a pilisborosjenői Pedagógus-továbbképzési Központ Kht. ügyvezetői székébe (így innen léphetett tovább Magyar Bálint volt SZDSZ-elnök mellé pártigazgatónak), s "természetesen" Koltai Péter is innen kapta első komoly fizetését. A wellness-parkkal, uszodával, teniszpályával csinosított minisztériumi cég mai ügyvezetője sem akárki: a Politechnikum volt tanára, Horn Gábor 2002-es kampányfőnöke, Pertl Gábor.

Hová tűnt az államtitkár?

Mindezt látva újabb "alapigazságot" faragtak a Magyar-Horn-páros távozásában érdekelt szakemberek: az SZDSZ-es tárcairányítók akkor szoktak kht.-t szervezni, ha éppen bukásra készülnek. A higgadtabbak mindössze arra figyelmeztetnek: számtalan előnye van egy kht.-nak - például hogy az ott landoló közforintokat jóval nagyvonalúbban lehet kezelgetni, mint a kötött felhasználású minisztériumi pénzeket. S nyilván akadnak olyanok is, akik megkérdik: miért baj az, ha egy párt - hosszú távon is - gondoskodni akar az általa "kinevelt" maroknyi káderhad jólétéről?

Mások inkább kifordítanák e kérdést: ugyan kinek jó az, ha olyan radikálliberális újítók uralják el a közoktatás-fejlesztést, akiknek a baloldalon sem túl kelendő a portékájuk? Megint csak másképpen: hová tűnt Szabados Tamás, a szocialisták újdonsült oktatási államtitkára?

Pótdíj a Sulinet Expresszen?
A Magyar Bálint vezette Oktatási Minisztérium nagy garral beharangozott Sulinet Expressz programja (vagyis az évi 60 ezer forint adókedvezménnyel támogatott számítógép-vásárlási, -bérlési és -lízingelési akció) öthetes késéssel - lapzártánk idején - indult országhódító útjára. A mi okozta a késést? típusú kérdéseket többnyire a tárca jogászai felelik meg. Újra és újra elmondják: "A nagyon nagy számú beérkezett beszállítói pályázat elbírálása okozta a késedelmet." S persze más tényezők. Mivel az OM a piactisztítás jegyében minden beszerzési forrást kontrollálni akart, előírta a kereskedőknek, hogy a termékeket csak a gyártótól vagy a gyártótól közvetlenül beszerző importőrtől szerezhetik be. Ezzel kis híján kitiltotta a programból a Samsung és az LG Electronics termékeit, hiszen e két cég magyarországi vállalatai kizárólag nagykereskedőket szolgálnak ki - a lehetségesnél tehát eggyel többen kerültek (volna) be az eladási láncolatba. Megtudtuk: a minisztérium - utólag "megpatkolva" az általa kreált szabályokat - végül is kváziimportőrré fogadta az érintett nagykereskedőket.
A baj persze nem jár egyedül. Értesüléseink szerint már az adatvédelmi biztos asztalán fekszik az a beadvány, amelyben a "panaszos" - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi törvényt és az OM szabályzatát idézve - rögzíti: szerinte az szja-törvénnyel szemben az OM jogosulatlanul írja elő az adóazonosító jel feltüntetését a sulinetes vásárlást igazoló számlákon, s a tárca háttérintézménye - az Educatio Kht. - is jogosulatlanul kezeli a vásárlók adószámát.
A technikai-adatvédelmi problémák fölött még csak-csak szemet huny a vásárló, ám azt valószínűleg nehezebben lesz képes feldolgozni, hogy a minisztérium által kiválasztott kereskedők sok esetben a piaci árnál drágábban kínálják a sulinetes védjeggyel ellátott termékeket. A Magyar Nemzet idézte először a Bluefish Computers Kft. honlapján található ismertetőt, mely szerint "a bruttó 160 000-180000 Ft feletti konfigurációt már nem éri meg megvenni a programban, mert ugyanazokkal az alkatrészekkel körülbelül 60 000 Ft-tal olcsóbban összeállítható, amennyiben ezt az üzletünkben megrendelik." E kijelentést kommentálva Borbola István, a Sulinet-felelős Educatio Kht. ügyvezetője - egyes piaci szereplők tisztességét közvetett módon megkérdőjelezve - úgy fogalmazott: "A legális beszerzési csatornákon érkező és a legális értékesítési csatornákon eladott gépek nem lehetnek olcsóbbak, mint a Sulinet Expressz keretében forgalmazott számítógépek." Ez az állítás - a legfrissebb árlisták alapján - azonban továbbra is sántít...
Öt héten át indult...

  1. "Május 26-án elindult a Sulinet Expressz új programja!" (http://www.sulinet.hu/ado, május 26.)
  2. "Az eredetileg május végére meghirdetett indulás csúszik, de a szükséges szerződések megkötésével június közepéig sor kerül a startra." (www.origo.hu, június 2.)
  3. "Jövő héten elindulhat a Sulinet Expressz." (www.index.hu, június 7.)
  4. "Az Oktatási Minisztérium szerint a hét végétől lehet megvásárolni a Sulinet Expressz-pályázat 60 ezer forintos adókedvezményre jogosító termékeit." (www.magyarorszag.hu, június 10.)
  5. "Kéthetes késéssel, várhatóan a héten vásárolhatják meg a Sulinet Expressz program keretében az első számítógépeket." (www.ma.hu, június 10.)
  6. "Várhatóan a jövő hét elején indul a Sulinet Expressz kedvezményes számítógép-vásárlási akciója - közölte az oktatási miniszter." (www.radio.hu, június 12.)
  7. "A Sulinet Expressz program az Oktatási Minisztérium hivatalos közlése szerint hamarosan elindul." (Magyar Hírlap, június 20.)
  8. Kovács Péter, az oktatási tárca miniszteri kabinetjének jogásza: "A program legkésőbb 2003. június 30-án indul." (www.origo.hu., június 23.)
  9. "2003. július 1-én (kedden) 15 órakor Magyar Bálint oktatási miniszter elindítja a Sulinet Expresszt." (OM-sajtóiroda közleménye)

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. közleménye

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be.

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. (csődeljárás alatt) online felületén, a valasz.hu-n folyó tartalomszolgáltatás a mai nappal megszűnik.

A valasz.hu archívuma a továbbiakban is elérhető marad, az elektronikus Heti Válasz utolsó száma pedig a korábbi lapszámokkal együtt megvásárolható a Digitalstand.hu-n.

Budapest, 2018.08.03.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.

Szeressük a szarkákat!

Mit jelent, ha nagyobb arányban jelennek meg szarkák a városban? Érdemes elgondolkodni rajta, mert amit a madarak jeleznek, az csak a jéghegy csúcsa. Akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Az Özil-botrány utórezgései – focista a nagyhatalmi játszmában

Nem csitul a botrány Mesut Özil világbajnok labdarúgó körül. A harmadik generációs németországi török sportember rasszizmust kiáltott, és egy óvatlan lépése Recep Tayyip Erdoğan és Angela Merkel hatalmi küzdelmének részesévé tette. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Csapó Gábor: lehet, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik

Nemcsak a magyar férfivízilabda-válogatott barcelonai Európa-bajnoki nyolcadik helye sokkolta a hazai közvéleményt, de a játéka is. Az okokról Csapó Gábor olimpiai bajnok pólóssal beszélgettünk, aki nem zárta ki, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.