valasz.hu/itthon/elitelt-magyar-orvosok-borton-helyett-tovabb-praktizalhatnak-122058

http://valasz.hu/itthon/elitelt-magyar-orvosok-borton-helyett-tovabb-praktizalhatnak-122058

Az átigazított Tacitus

/ 2001.06.29., péntek 07:51 /

Július 1-jétől foglalja el posztját Lenkovics Barnabás, az állampolgári jogok új országgyűlési biztosa. Az ombudsman azt ígéri: szigorú lesz azokhoz, akik visszaélnek a hatalmukkal, de részrehajló a kiszolgáltatottak ügyeiben.

Személyes barátságban van Mádl Ferenccel. Amikor hallotta a híreket, hogy a pártok megegyezése hiányában a köztársasági elnök maga jelöl ombudsmanokat, megfordult-e a fejében, hogy ön lehet az egyik jelölt?

Fotó: Griechisch Tamás

Be kell vallanom, hogy megfordult, számítottam rá, hogy Mádl Ferenc meg fog kérdezni. De reménykedtem, hogy mégsem engem választ. Nekem ugyanis nem volt olyan ambícióm, hogy kiránduljak valamely magas köztisztségre az egyetemi katedráról. A tudományos gondolkodás, a kutatómunka vagy az egyetemi hallgatók tanítása magas rendű, fajsúlyos tevékenység. Ez nagyfokú felelősséget jelent, egyben olyan szabadságot biztosít az embernek, ami másutt nem adatik meg.

Melyik tisztséget tartotta a legvonzóbbnak?

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosi posztját, mert széles körű és változatos feladatnak ígérkezett, s erre is kaptam a felkérést. Valószínű, ha valamelyik külön biztosi posztra kérnek föl, nem vállaltam volna el.

Huszonnégy óra gondolkodási időt kapott a köztársasági elnöktől. Mit mérlegelt?

Tudtam, hogy a kettőnk több mint három évtizedes kapcsolata kizárja a nemleges választ. Családtagjaimat - a feleségemet és két lányomat - kellett megkérdeznem. A közhivatali munka olyan elfoglaltságot jelent, ami az eddigiekhez képest mindenképpen szokatlan, és ezt a többletterhelést nekik is válallniuk kell. Végül három nulla arányban az igenre szavaztak.

Tanít az ELTE-n, tanszékvezető Győrben, több könyvet írt. Amikor elfoglalja az ombudsmani széket, mit kell feladnia?

Valószínűleg vissza kell fognom az egyetemi tevékenységeimet, főként a külön kurzusokat a szakjogászképzésben, az esti és levelező tagozaton ahhoz, hogy eleget tudjak tenni ennek a feladatnak. A győrieket sem akarom egyik napról a másikra cserbenhagyni. Valószínűleg lesz néhány hónapos átmeneti időszak, amíg meg tudjuk oldani az utódlást. A törvény egyébként a tudományos kutatói, az oktatói munkát, illetve a szerzői jogi tevékenységet kivételként ezen a poszton is megengedi.

Tehát az elkövetkező hat évben találkozhatnak önnel a tanítványai?

Semmiképpen sem szeretném föladni a tanári munkámat, mivel az harminc év alatt a személyiségem részévé vált. De szükségesnek is tartom a tanítást az ombudsmani munka színvonalas ellátásához. Ehhez ugyanis nélkülözhetetlen a tudományos élvonalba tartozás, illetve a legújabb tudományos eredmények ismerete. Figyelemmel kell kísérnem a joggyakorlat alakulását, és az általam írt jegyzeteket is karban kell tartani.

Három egyetemi és két főiskolai tankönyvet írt, számtalan publikációja megjelent. Mit tekint élete eddigi fő művének?

A tulajdonjogi jegyzetemet. A tulajdonhoz való jog alkotmányos alapjog, a tulajdon szabadsága a piacgazdaság elengedhetetlen része. Kiágazik belőle az egyéni és a társas vállalkozás, a szövetkezetalapítás, a végrendelkezés, a szerződéskötés szabadsága. Ám a szabadság nem fajulhat szabadossággá, és tilos vele visszaélni. Remélem, az új posztomon az elméleti tudás után gyakorlati tapasztalatokra is szert teszek, amikor állampolgári bejelentések alapján a tulajdon szabadságát ért sérelmeket vizsgálom.

Értékválsággal küzdő korszakban igen fontos az alapértékek hangsúlyozása és megjelenítése, mint ahogy ezt megtette az Általános tanok című könyvében. Tudja-e majd ezeket az elveket érvényesíteni új hivatali beosztásában?

Érzelmileg ez a könyv áll hozzám a legközelebb, mert ez tartalmazza azokat az alapvető értékeket, amelyeket maga a polgári jog is szolgálni és előmozdítani hivatott. A rendszerváltozást követően egy korábbi értékrend összeomlott, az új erkölcsi értékrend és egy arra felépülő jogi értékrend pedig még csak formálódik. Megpróbáltam a XIX. század végétől kezdve a klasszikus magyar magánjogból az alapvető értékeket megújítani és a mai modern kor követelményeinek is megfelelő módon átfogalmazni. Új beosztásomban is ezekhez az alapvető értékekhez - a jóhiszeműség, a tisztesség, az igazságosság, a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményéhez - igyekszem tartani magam.

Ombudsmani tevékenységének mi lesz az ars poeticája?

Tacitus úgy kezdi az Annalest, azaz Róma történetének megírását, hogy: Sine ira et studio, azaz harag és részrehajlás nélkül. Én is úgy gondolom, haraggal semmi esetre sem lehet megoldani a problémákat, bármely hatalmi szerv követ el jogsértést valakivel szemben. Ugyanakkor az ombudsmani feladatkör egyik legfontosabb követelménye, hogy a politikai pártok erőviszonyaitól függetlenül, részrehajlás nélkül, csak az alkotmánynak és a törvényeknek alávetve és azok szellemében foglaljak állást és tegyek javaslatot a visszásságok felszámolására. Mégis talán két irányban is egy kicsit kiszélesíteném vagy átértelmezném Tacitus szavait. Ha valaki a közhatalom bármely posztján akármilyen alacsony szintű kis hatalmacskájával tudatosan, rosszhiszeműen, másoknak ártó szándékkal visszaél, akkor arra haragudni fogok. Ha pedig azt látom, hogy a nagyon elesettek, a nagyon kiszolgáltatottak rovására él vissza valaki, akkor ezeknek a javára meg egy picit részrehajló leszek.

Gondolkodott azon, hogy mi az, amit elődjéhez képest másképpen csinálna?

Nagyon fontosnak tartom a mindennapi problémák, visszásságok vizsgálatát. Ezért talán kicsit szélesíteném ezt a tevékenységet, s többet foglalkoznék a nagy közszolgáltatókkal kapcsolatos beadványokkal. Persze az ombudsmani hivatal felépítésének esetleges módosulását az szabja majd meg, milyen panaszok érkeznek.

Eredetileg a szocialisták jelöltje volt az általános helyettesi posztra Takács Albert. Hogyan tudnak majd együttműködni?

Fotó: Griechisch Tamás
Lenkovics Barnabás, Takács Albert
és Kaltenbach Jenő ombudsmanok
és Mádl Ferenc az eskütételen

Mindkettőnket a köztársasági elnök kért fel, s ez az együttműködésre is szólt, tehát kötelez bennünket. Ezen túlmenően nem szünetelhet az állampolgári jogok védelme akkor sem, ha a biztos akadályoztatva van. Ez feltételezi, hogy az általános helyettes folyamatosan tájékozott legyen, mindent megbeszéljek vele, hogy szükség esetén át tudja venni az ügyek intézését. Takács Alberttel egyébként szakmai rendezvényeken többször találkoztunk, legutóbb például Sólyom László könyvének bemutatóján, ahol ő volt az egyik opponens.

Nem sikerült az adatvédelmi biztost megválasztani, s mintha nem teljesen tisztázódott volna, hogy az állampolgári jogok országgyűlési biztosa elláthatja-e átmeneti időre az adatvédelmi ombudsman tevékenységét.

A törvény rendelkezése teljesen egyértelmű: ha a külön biztos akadályoztatva van, jogkörét az országgyűlési biztos, illetve a biztos általános helyettese gyakorolja. Egyetlen szót kell értelmezni: azt, hogy akadályoztatva van. Van, aki a helyettesítési lehetőséget leszűkítve értelmezi, úgy gondolja, erre csak abban az esetben van mód, ha a már megválasztott ombudsman tartósan beteg vagy külföldön van. Én pedig úgy értelmezem, hogy akkor is akadályoztatva van, ha ez a tisztség nincs betöltve. Adott esetben engem is helyettesíthetne az adatvédelmi vagy a kisebbségi biztos. A törvényhozó akarata az volt, hogy ne szüneteljen az alapjogok védelme.

Kivel kell ezt az értelmezést egyeztetnie?

Ami a törvényből rám vonatkozik, azt nekem kell értelmeznem, és az én felelősségem, hogyan döntök. Én úgy értelmezem, hogy gyakorolhatom az adatvédelmi biztosi tevékenységet. Az adatvédelem 1977 óta a szakmám része, hiszen a polgári jogon belül a személyiségvédelem és azon belül a személyes adatok védelme a polgári törvénykönyv egyik kulcsfontosságú területe és egyben polgári jogi tananyag is.

Elődje, Gönczöl Katalin nagy tekintélyre tett szert, gondolom, nem lesz könnyű rövid idő alatt ugyanolyan elismertséget kivívnia.

Remélem, hogy az általa kivívott tekintély nemcsak az ő személyének, hanem az ombudsmani posztnak is szól, s ez rám is ki fog sugározni. Azaz elődöm népszerűségének inkább haszonélvezője leszek.

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. közleménye

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be.

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. (csődeljárás alatt) online felületén, a valasz.hu-n folyó tartalomszolgáltatás a mai nappal megszűnik.

A valasz.hu archívuma a továbbiakban is elérhető marad, az elektronikus Heti Válasz utolsó száma pedig a korábbi lapszámokkal együtt megvásárolható a Digitalstand.hu-n.

Budapest, 2018.08.03.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.

Szeressük a szarkákat!

Mit jelent, ha nagyobb arányban jelennek meg szarkák a városban? Érdemes elgondolkodni rajta, mert amit a madarak jeleznek, az csak a jéghegy csúcsa. Akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Az Özil-botrány utórezgései – focista a nagyhatalmi játszmában

Nem csitul a botrány Mesut Özil világbajnok labdarúgó körül. A harmadik generációs németországi török sportember rasszizmust kiáltott, és egy óvatlan lépése Recep Tayyip Erdoğan és Angela Merkel hatalmi küzdelmének részesévé tette. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Csapó Gábor: lehet, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik

Nemcsak a magyar férfivízilabda-válogatott barcelonai Európa-bajnoki nyolcadik helye sokkolta a hazai közvéleményt, de a játéka is. Az okokról Csapó Gábor olimpiai bajnok pólóssal beszélgettünk, aki nem zárta ki, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.