Bűzpárbaj Gödön

/ 2002.05.03., péntek 07:46 /

Néhány hete elviselhetetlen, macskavizeletszaghoz hasonló bűz zavarja a gödiek, sőt Dunakeszi lakóinak nyugalmát. Vannak, akik a Samsung helyi üzemére gyanakszanak, ám a gyár képviselői és Göd polgármestere szerint a gyanú alaptalan.

Fotó: Hortolányi Anikó
Errefelé érezték először az orrfacsaró bűzt

Szomorú napok járnak a gödi macskákra. Néhány hete ugyanis a város egy részén orrfacsaró kandúrvizeletszag kezdett terjengeni. Néhány ártatlan cirmos emiatt az állatorvos műtőasztalán találta magát, ám a sterilizáló operációk ellenére a szag megmaradt. Szokatlan intenzitása miatt az emberek éjszakánként fejfájásra ébredtek, égett a szemük, kiszáradt a torkuk és nem tudtak nyugodtan pihenni.

A szagkommandó színre lép

A botrány akkor robbant ki, amikor a szag már szinte az egész városban érezhető volt, ráadásul Fóton, Dunakeszin és Sződligeten is észlelték. A gödiek a város határában, a 2/A autóút mellett 2001 nyarán létesült Samsung-gyárra kezdtek gyanakodni, melynek odatelepítése sem volt mentes a feszültségektől. A szag ugyanis a gyár környékén különösen intenzív volt, ráadásul akkor indult be a tesztüzem, más hasonló létesítmény pedig nincs a környéken. Lenkei György önkormányzati képviselő felkereste a gyárat, hogy végére járjon az ügynek. A Samsung környezetvédelemmel foglalkozó mérnöke, Nováki Attila arról tájékoztatta őt, hogy megtalálta azt a gyártási folyamatot, melynek során az erős szagot okozó anyag elszabadul, s ígéretet tett, hogy a problémát egy héten belül orvosolják. Ez volt azonban az utolsó eset, amikor a gyár elismerte, hogy tevékenysége kapcsolatban állhat a rémes szaggal.

Göd polgármestere, Szegedi Sándor a kezdetektől úgy vélte, a Samsung nem lehet felelős, a szag a közeli Steinhor-szennyvíztelepen történt gátszakadás miatt borította el a környéket. A telepet be is zárták, ám a bűz továbbra is beterítette a vidéket. A gyárban vizsgálódott a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség, ám nem találtak semmit, ami a szaggal összefüggésbe hozható lett volna.

A gödiek nem értik, miért nem tudott az ügy végére pontot tenni sem a korábban értesített ÁNTSZ, sem a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, sem a környezetvédelmi hatóság. Azonfelül, hogy a vizsgálatok szerint nem a Samsung a szennyező, semmi mást nem állapítottak meg. A bűz ma is észlelhető, bár - mint megjegyezték - a botrány óta már csak éjszaka.

Az eset felderítésére akciócsoport alakult Gödön Tiszta levegőért néven. A csoport egyik tagja, Bódi Zita - aki egyébként a helyi MIÉP-szervezet elnöke - elmondta, sok furcsaság van az ügy körül. A Steinhor-telep szerinte, bármit állít is a polgármester, a gátszakadás ellenére sem lehetett a szag forrása, hiszen a környékén csupán a kommunális szennyvíz félreismerhetetlen szaga érződik, soha nyoma sem volt azonban a macskavizeletre emlékeztető, maró vegyszerbűznek. A Samsung egyebek közt azzal érvelt, mondja, hogy zárt rendszerben kezelik a szennyvizet, amely csővezetéken a Duna Menti Regionális Vízmű váci telepére jut, a gyár területéről tehát semmilyen szennyezőanyag nem kerülhet ki. Kivétel a szennyvíziszap, melyet Lőrincibe szállítanak, ám annak megint csak más a szaga, mint amit a környéken érezni. Egy gödi, szennyvízszállítással foglalkozó iparostól azonban megtudtuk, a Samsungtól ajánlatot kapott, s feltételezése szerint mások is, lágy víz szállítására. Elmondta, a cég képviselői tartályok mosásából származó szennyvizet bíztak volna rá, ám nem közölték, milyen összetételű mosóanyagról van szó, illetve hogy mit tartalmaztak korábban a tartályok. Ő maga nem élt az ajánlattal, mondván, nem szállít olyasmit, amiről nem tudja, micsoda, ám feltételezi, hogy a cég az orrfacsaró szag forrásától kívánt ily módon megszabadulni.

Szintén a furcsaságok közt szerepel, hogy míg a polgármester azt állítja, a gyár nem használ szerves vegyületet, addig az akciócsoportnak birtokában van egy dokumentum másolata, mely szerint a Samsung területére oltóiszapot szállítanak. Az oltóiszap nitrózus és más, az emberi egészségre ártalmas vegyületek semlegesítésére használatos, és megrendelésére a botrány kitörése utáni napokban került sor.

A szag egyébként a múlt héten Gödön mintegy varázsütésre csaknem megszűnt, s már csak foltokban érezhető azokon a helyeken, ahol addig a legintenzívebb volt. Ám ezzel egy időben a Dunakeszi északi részén élők és a váciak kezdtek panaszkodni. A feltételezések szerint a Samsung a bűzös vegyszert immár a váci vezetéken át üríti, mely egyébként, tudtuk meg egy gödi lakostól, szinte titokban épült, a földtulajdonosokat, akiknek a telkét érinti a csatorna, előzetesen nem tájékoztatták.

Óriásgyár egy kisvárosnak

Bódi Zita szerint azonban az ügynek előzményei is vannak. A hivatalosan képcső-összerelő üzemként működő gyár Gödre telepítése előtt nem kérdezték meg a helyieket, vajon mit szólnának a dologhoz. A polgármester akkoriban az új létesítmény előnyei közül elsősorban a munkanélküliség felszámolását emelte ki. A Samsungnál valóban több ezren fognak dolgozni, ám Bódi Zita szerint döntő többségük az ország más részeiből jön, s közülük sokan idővel biztosan letelepednének Gödön. Ezért a dolog mögött többen sokkal inkább vaskos ingatlanüzletet sejtenek, semmint a városnak tett jótéteményt. Akárhogy is, Bódi Zita sajnálattal tapasztalja, hogy mióta szót emelt a várost elárasztó szag forrásának kiderítése ügyében, itt-ott a személyét gyalázó és fenyegető feliratok jelentek meg a vasúti aluljárók falára és magánházak oldalára festve.

Dr. Horváth Viktor, a Tiszta levegőért akciócsoport képviselője lapunknak elmondta: míg megfigyeléseik korábban a Samsung gödi gyárának közvetlen környéke körüli szagforrásra utaltak, addig a botrány kipattanása után a legkülönbözőbb helyekről kaptak bejelentéseket. Szerinte ez a változás is arra utal, hogy a szag nem természeti erők, még csak nem is gátszakadás vagy más, egyszeri, véletlen esemény hatására terül szét, hanem ismétlődő emberi mesterkedés következtében.

Eszük ágában sincs bárkit gyanúsítgatni - folytatja -, de mindenképp a végére akarnak járni, honnan származik a szag, és mi az, ami bűzlik. A környezetszennyezés mielőbbi megszüntetéséhez és ahhoz, hogy a jövőben ne ismétlődhessen meg, mindenre kiterjedő szakhatósági vizsgálat szükséges, mely alól - Göd polgármesterével ellentétben - hibának tartaná kivonni a Samsungot. Ilyen mértékű környezetszennyezésre ugyanis véleménye szerint egy kisvállalkozás nem is lenne képes, ráadásul a bűz megjelenése egybeesett a Samsung tesztüzemeinek beindításával.

Sajnos kétségek merültek fel a Samsung megbízhatóságával kapcsolatban is egy, a Mérnök Újság (a Magyar Mérnöki Kamara lapja) ez évi márciusi számában megjelent cikk nyomán, mely a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának a Samsung gödi gyárában végzett vizsgálatáról számol be - állítja Horváth Viktor. A cikk megállapítja, hogy a kiviteli tervek - magyar nyelvű magyarázatok és együttműködés hiányában - csak korlátozottan voltak vizsgálhatók, a tervek és a tényleges építmény között azonban jelentős eltéréseket találtak. Beszámol továbbá két építési balesetről, melyek egyike halálos kimenetelű volt, a kamara mégsem kapott róla tájékoztatást.

Lusta a szakhatóság?

Horváth Viktor úgy véli, ennek ismeretében különösen aggasztó, hogy amikor a lakosság kérésére végül mégis megszerveztek egy gyárlátogatást önkormányzati képviselők, a polgármester és a Tiszta levegőért akciócsoport tagjainak részvételével, a Samsungnál akkor sem engedték, hogy szétnézzenek magában a gyárcsarnokban, és nem kaptak választ - írásban is feltett - kérdéseikre. Ezek után Horváth Viktor érthetetlennek tartja, milyen bizonyítékok birtokában állítja a polgármester, hogy a Samsung nem lehet a pokoli szag forrása.

Szegedi Sándor, Göd polgármestere lapunknak úgy nyilatkozott, annyi bizonyos, hogy a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség vizsgálata alapján a Samsungban használatos technológia nem lehet a szag forrása. A Steinhor-telepen bizonyíthatóan megtörtént gátszakadás azonban igen, esetleg a telep közelében fekvő dögkút is. Mint mondta, őt magát mint gödi lakost és mint polgármestert igencsak bosszantja, hogy sem az ÁNTSZ, sem a felügyelőség nem tudott értékelhető eredményt elérni másfél hónap alatt. Annak ellenére, hogy nem több száz négyzetkilométert kell megvizsgálni, hiszen a szag egy viszonylag jól behatárolható területre koncentrálódott. A legutóbbi testületi ülésen döntés született arról, hogy további egy hetet adnak a felügyelőségnek, azután, ha továbbra sincs eredmény, a környezetvédelmi miniszterhez fordulnak. Arra a kérdésre, vajon pontosan tudja-e, milyen tevékenység folyik jelenleg, illetve a későbbiekben a gyárban, a polgármester azt felelte, ennek ismerete nem feladata, a város képviselő-testülete szakhatósági engedélyek alapján döntött a Samsung befogadásáról. Mint mondta, bizonyítékok híján vádaskodásnak tekinti a Samsung gyanúsítását, melynek komoly jogi következményei lehetnek.

A Samsung SDI Magyarország Rt. részéről dr. Erdész Károly műszaki tanácsadó úgy véli, az ügy végére mindaddig nem kerülhet pont, míg a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség fényt nem derít a szag forrására. A nyomozás természetesen nem a Samsung dolga, ezért ő maga nem is bocsátkozik feltételezésbe, nem kíván senkit meggyanúsítani. Úgy látja azonban, a felügyelőség nem veszi igazán komolyan a feladatát, és velük sem kooperál megfelelően. Erdész Károly helyesebbnek tartaná, ha a gödi polgárok is inkább a felügyelőség munkáját sürgetnék, ahelyett, hogy a Samsungot ostorozzák. Tudomása szerint a cég eddig rágalmazással kapcsolatos feljelentést nem tett.

A gyárban egyébként jelenleg a gépek tesztelése és a dolgozók betanítása folyik. Egyelőre képcsöveket készítenek, akkumulátorgyártás csak a távlati tervek közt szerepel, és legkorábban 2004-ben kerülhet rá sor, a bővítések harmadik fázisában.

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. közleménye

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be.

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. (csődeljárás alatt) online felületén, a valasz.hu-n folyó tartalomszolgáltatás a mai nappal megszűnik.

A valasz.hu archívuma a továbbiakban is elérhető marad, az elektronikus Heti Válasz utolsó száma pedig a korábbi lapszámokkal együtt megvásárolható a Digitalstand.hu-n.

Budapest, 2018.08.03.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.

Szeressük a szarkákat!

Mit jelent, ha nagyobb arányban jelennek meg szarkák a városban? Érdemes elgondolkodni rajta, mert amit a madarak jeleznek, az csak a jéghegy csúcsa. Akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Az Özil-botrány utórezgései – focista a nagyhatalmi játszmában

Nem csitul a botrány Mesut Özil világbajnok labdarúgó körül. A harmadik generációs németországi török sportember rasszizmust kiáltott, és egy óvatlan lépése Recep Tayyip Erdoğan és Angela Merkel hatalmi küzdelmének részesévé tette. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Csapó Gábor: lehet, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik

Nemcsak a magyar férfivízilabda-válogatott barcelonai Európa-bajnoki nyolcadik helye sokkolta a hazai közvéleményt, de a játéka is. Az okokról Csapó Gábor olimpiai bajnok pólóssal beszélgettünk, aki nem zárta ki, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.