ÉPÍTÉSI HULLÁM

/ 2005.12.15., csütörtök 13:27 /

Karácsonyra minden család feje fölött fedél lesz a székelyföldi, árvíz sújtotta területeken. Magyarországi segélyszervezetek, önkormányzatok és a károsultak is vállvetve dolgoznak azért, hogy az élet visszatérjen a rendes kerékvágásba. Az emberek azonban eső idején továbbra is szorongva vizsgálják a Nyikót, a Sükőt: vajon nem emelkedik-e a vízszint? Székelyföldön jártunk.Sokan úgy gondolták, helyrehozhatatlan pusztítás érte Udvarhelyszéket, amikor augusztus 23-án a néhány óra alatt lezúdult csapadék miatt megáradt a Nyikó és több kisebb patak. A sarat, állatokat, gépeket, házakat magával sodró szennyes ár áthömpölygött Székelyudvarhelyen és a környező falvakon. Ráadásul a természeti csapással a román állam is nehéz helyzetbe került, hiszen Moldva és Temesköz után a harmadik árhullám következményeinek elhárításával kellett megküzdenie.

A székelyföldi árvíz megrázó képeinek láttán megmozdult Erdély és Magyarország is, szinte órákkal a katasztrófa után áramlani kezdett a segítség. Az addig nem tapasztalt szolidaritási hullámnak és a helyiek elszántságának köszönhetően az újjáépítés jól halad, noha a közművek és középületek kijavítása még jó ideig eltart.

ÚJ ISKOLA, ÚJ REMÉNYEK

- Reáülünk s csúszunk - mutatja be a zöld pomponsapkás kisfiú piros kabátos társának az imént kapott ajándékcsomagban talált műanyag hócsúszka használatát. A mellettük álló terepjáró kerekénél alig nagyobb két kislegény már azon tanakodik, vajon jó-e a szánkópótlék sáron is. Abból ugyanis van bőven Hodgyán: hiába javították meg valamelyest az árvíz után a településre vezető utat, a Székelyudvarhely melletti falu utcái a késő őszi, kora téli esőzések miatt szinte állandóan latyakosak.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (MÖSZ) a falu parókiájának udvarán 250 hodgyai, farcádi, siménfalvi, bikafalvi gyermeknek oszt ajándékcsomagot. Sorba veszik át a gyerekek a műanyag zacskókat, felfedezik a sakk-készletet, a gyümölcsöt, az édességet és a hócsúszkát. Azért a Jézuskának is marad dolog - akad, aki karácsonyra "macikót", más inkább korcsolyát szeretne, de olyan gyerekek is vannak, akik csak annyit kérnének: soha többet ne jöjjön a víz. Életük végéig emlékezni fognak arra, hogy augusztus végén a megvadult Sükő patak elöntötte a falut. Két idős ember veszett oda, házak rongálódtak meg vagy dőltek össze, az ár tönkretette a falu közműrendszerét, iskoláját. Az óvodát is magában foglaló épület annyira megrongálódott, hogy felújítása értelmetlen, ezért a falu új iskola építését határozta el. A 12-13 millió forintra becsült indulótőkét magyarországi adományokból szintén a segélyszervezet biztosítja.

Az ajándékosztás után következik az ünnep, a parókiáról átvonulunk a régi iskola udvarára, az alapkő-elhelyezési ünnepségre. A református egyházmegye esperesének fohásza után Lehel László, a segélyszervezet vezetője és Lévai Anikó, Orbán Viktor felesége, jószolgálati nagykövet is szót kap. A reményről, tavaly december ötödike helyrebillentéséről beszél, és arról, hogy egy év múlva már állni fog az új épület.

Hideg van, ám még a fázósan topogók is nevetnek, amikor Ballai Zoltán hodgyai református tiszteletes elmondja, hogy az alapkőbe helyezett hengerbe teszik az alaprajzot meg az Udvarhelyi Híradó előző napi számát, mert 200 év múlva, az újabb iskola felépítésénél mindkettő jól fog jönni.

- Örülök, hogy Magyarországon nem felejtettek el bennünket - magyarázza boldogan Szabó Ida tanítónő, aki a szomszédos Farcádon dolgozik. Egy autónyi gyerekkel azért kocsizott át Hodgyára, hogy tanúja legyen az iskolaépítés elkezdésének. Szükség is lesz az új épületre, hiszen a faluban - ellentétben a magyarországi és a székely falvak nagy részének népesedési folyamataival - egyre több a gyerek. Az 1-4. osztályban hatan tanulnak, az óvodások viszont tizennyolcan vannak az alig kétszázötven lelket számláló településen. Sokan költöznek ki ugyanis Székelyudvarhelyről, a drágának bizonyuló panellakásokból a faluba, ahol a ház körül megtermő zöldség, gyümölcs is könnyebbé teszi a megélhetést.

SEGÍTSÉG SIMÉNFALVÁN

- Karácsonyra minden károsultnak fedél lesz a feje fölött - dörzsöli a kezét elégedetten Dézsi Zoltán, Hargita megye alprefektusa. A tisztviselő az árhullám után operatív csoportot irányított, hogy mielőbb újraindulhasson az élet a településeken. Magánadományokból, magyarországi és román állami támogatásokból sikerült a házakban esett károkat kijavítani, a közműhálózatot újraépíteni. Tennivaló még akad bőven, hiszen például a hodgyai templom felújítása is hátravan. Majd két méteren állt az iszap az Isten házában, ám szerencsére nem kell lebontani. Így is lesz munka, amíg a falai között újra lehet istentiszteletet tartani.

- Az első hónapban közel 20 millió forintnyi gyorssegélyt hoztunk tíz településre. A helyreállítás során 50 millió forint értékben osztottunk ki vásárlási utalványt 265 székelyudvarhelyi, bikafalvi, hodgyai, farcádi családnak, amelyeket a kijelölt székelyudvarhelyi üzletekben háztartási gépeik pótlására vagy építőanyagra fordíthattak. Siménfalván nyolcmillióért építettünk újjá házakat a Mol támogatásával, a karácsonyi ajándékozásra pedig egymilliót költöttünk - számszerűsíti az eddigi segítséget Lehel László, a szervezet vezetője.

Siménfalvára tartunk, ahol a helybéli roma közösség házait sodorta el a víz. Az épületek fából voltak, a rájuk törő áradatban az emberek életüket is alig tudták megmenteni. A faluban az udvarokon glédában állnak a kosárfonásra használt vesszők. A felerészt cigányok lakta falu ugyanis az egyik kiemelt pont a kosárfonás világtérképén. Az ezerlelkes település XVIII. századi református templomát a hodgyaihoz hasonlóan telibe kapta az ár. Keserves érzés volt ez a nyolcvan reformátusnak - a többség unitárius -, hiszen júliusban fejezték be az épület felújítását.

- Önerőből képtelenek lettünk volna újraépíteni a templomot, ezért vagyunk különösen hálásak azoknak, akik a bajban nem feledkeztek el rólunk - mutat a falu fiatal tiszteletes asszonya, Jakab Hajnal Imola a járó betonkeverő, a téglahalmok, a bevetésre várakozó hipermodern targonca és a tetőn szorgoskodó ácsok felé. Egy magyarországi építőipari cég, a KÉSZ Rt. romániai leányvállalata ingyen vállalta a felújítást, sőt egy gyülekezeti termet is létrehoz. Látható lesz majd a templomépítő Kiss Zsigmond és Szalánczy Krisztina kriptája is, hiszen egy nagy üveglapot helyeznek a padlószintre. Az elmúlt száz évben Jakab Hajnal Imola volt az első, aki az ár után lement a beomlott helyiségbe; most mosolyogva mondja, nem tartott a helyi legendától, miszerint az elsőként a kriptába lépő ember egy éven belül meghal.

A falu cigánysorán valószínűleg soha nem vezetett át tükörsima aszfaltút, ám az esőzések és a munkagépek bokamarasztaló sártengerré változtatták az utcát. Mégis több tucat gyermek szaladgál vidáman, kutyák csaholnak, vesszővel megpakolt szekeret húz egykedvűen egy lovacska. A Nyikó 16 család otthonát vitte el, a károsultak egy hónapig sátorban éltek. Mostanra gyakorlatilag elkészültek a másfél szobás, konyhás, betonalapzatra épített házak, már csak a meszelés, festés van hátra.

- Az Úristen áldja meg a minket segítőket, Magyarország nélkül nem tudom, mihez kezdtünk volna - törölgeti szemét az egyik új házban Szász Mária. Az idős cigányasszony lányunokájára vigyáz, az adományból kapott Salgó tűzhelyen leves rotyog. Gyerkó Eléna első szavai is a köszöneté, mint mondja, az árvíz után azt hitték, soha többet nem lesz házuk.

- Tessék megnézni, szilárdabb ez, mint a városi blokkoké! - mutatja büszkén a tekintélyt parancsoló betonalapot. Amire szükség is van, hiszen a háztól néhány méterre a Nyikó most csendesen folydogál, de ki tudja, meddig.

FOLYTATÓDIK A MUNKA

Lévai Anikó átérzi az árvizet átélt családok lelkiállapotát, hiszen 2000-ben, a tiszai árvíz idején szülei szolnoki házát fenyegette a katasztrófa. A segélyszervezet jószolgálati nagyköveteként megfordult már az elöntött Temesközben, és Székelyföldön sem először jár. Dzsipet vezet, pakol - mikor mire van szükség.

- December ötödike után sokat jelent az itteni embereknek, hogy az anyaország nem felejtkezett el róluk, és testvéreknek tekinti őket. A sebek, ha lassan is, de talán gyógyulnak - fogalmaz a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, aki pelenkát, gyógyszereket, ruhákat is hozott a siménfalvi cigánysorra. Szerinte a baj összehozza az embereket: sem a Temesközben, sem itt nem tapasztalt nemzetiségi ellentéteket, és az összefogás példájaként említi azt a Hunyad megyei román vállalkozót, aki ingyen segítette a székely falvakat.

Farcádon a dombon álló gótikus templomot nem érte el az ár, de a patak partján álló házakat elsodorta. A meder közelében papírgalacsinként összegyűrt Dácia tanúskodik a víz erejéről. A Sándor család házában is gyorsan tört be a megvadult patak, alig tudtak a padlásra menekülni. A családfő, Sándor Levente fest és farag, éveken keresztül tanult Magyarországon. Szerencsére a műteremként is szolgáló melléképület megmaradt; vendéglátónk megmutatja a pásztorokat, havasi tájat, szilvalekvárfőzés közbeni mesélést ábrázoló képeit. Újabb tudással gazdagodunk: Sándor Levente szerint akkor jó a szilvalekvár, ha olyan kemény, hogy az egér megáll rajta. Bent, a házban Sándor Enikő örömmel mutatja az utalványok segítségével vásárolt új hűtőgépet és mikrohullámú sütőt. Gyöngyöztetően erős pálinkát iszunk és kürtőskalácsot kóstolunk. A kedvünkért kinyitják a fakazettás templomot, a kerített templomkertben külön kapun léphetnek be a nők és a férfiak. A község polgármestere, Sándor József már a terveket sorolja. Jó lenne egy játszótér, az iskolára is ráférne a felújítás.

Este van már, a csillagok szolgáltatják a farcádi közvilágítást. Másnap folytatódik a munka.

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. közleménye

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be.

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. (csődeljárás alatt) online felületén, a valasz.hu-n folyó tartalomszolgáltatás a mai nappal megszűnik.

A valasz.hu archívuma a továbbiakban is elérhető marad, az elektronikus Heti Válasz utolsó száma pedig a korábbi lapszámokkal együtt megvásárolható a Digitalstand.hu-n.

Budapest, 2018.08.03.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.

Szeressük a szarkákat!

Mit jelent, ha nagyobb arányban jelennek meg szarkák a városban? Érdemes elgondolkodni rajta, mert amit a madarak jeleznek, az csak a jéghegy csúcsa. Akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Az Özil-botrány utórezgései – focista a nagyhatalmi játszmában

Nem csitul a botrány Mesut Özil világbajnok labdarúgó körül. A harmadik generációs németországi török sportember rasszizmust kiáltott, és egy óvatlan lépése Recep Tayyip Erdoğan és Angela Merkel hatalmi küzdelmének részesévé tette. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Csapó Gábor: lehet, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik

Nemcsak a magyar férfivízilabda-válogatott barcelonai Európa-bajnoki nyolcadik helye sokkolta a hazai közvéleményt, de a játéka is. Az okokról Csapó Gábor olimpiai bajnok pólóssal beszélgettünk, aki nem zárta ki, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.