Ilyen volt, ilyen lesz: változások az oktatás és a kultúra területén

, / 2010.05.19., szerda 17:28 /
Ilyen volt, ilyen lesz: változások az oktatás és a kultúra területén

Nem kap önálló tárcát sem az oktatás, sem a kultúra az új kormányban, ami a kritikusok szerint a két terület leértékelődését jelzi. Cikksorozatunk harmadik részéből kiderül, hogy a kereszténydemokrata irányítás alá kerülő oktatásban konzervatív fordulat várható, amely felülírja az elmúlt évek erőltetett liberális reformjait.

OKTATÁS - AZ ÖRÖKSÉG

Reformdüh és pangás - ezekkel a szavakkal jellemezhető az elmúlt két kormányzati ciklus oktatáspolitikája. A 2006-os minisztercsere azonban, amikor az SZDSZ-es Magyar Bálintot a szocialista Hiller István váltotta a tárca élén, választóvonalat jelentett. A liberális vezetésű minisztérium oktatáspolitikája erőltetett modernizációként írható le. A hátrányos helyzetű gyerekek adminisztratív és pénzügyi eszközökkel kikényszerített integrációja, a kétszintű érettségi rendszere, a felsőoktatásban a bolognai rendszer gyorsított bevezetése, a nagyszabású informatikai fejlesztések, a "gyerekbarát" pedagógiai reformok (a buktatás eltörlése és a szöveges értékelés bevezetése az alsó tagozaton, illetve a kompetenciaközpontú oktatás a lexikális ismeretek túlsúlya helyett) alapjaiban formálták át az oktatási rendszert.

Az uralkodó retorika a tanárokat megújulásra képtelen, elavult tudású társaságként állította be, akiket rá kell szorítani a változtatásra. Az oktatási kormányzat a gyerekek és a szülők jogainak védelmezőjeként lépett fel az úgymond zsarnoki, poroszos hagyományaikkal szakítani nem akaró tanárokkal szemben.

A tanárellenesség romboló lélektani hatását az első egy-két évben még enyhítette a 2002-es kormányalakítás utáni ötvenszázalékos béremelés. A pedagógusok örültek a pluszpénznek, de mindez nem tudott kedvező hatást gyakorolni az oktatás minőségére, mivel differenciálatlan módon osztották szét, és nem kötötték össze az életpályamodell kidolgozásával. A fedezet nélküli béremelést a következő években visszavonták, a reálbérek évről évre csökkentek, és ma a tanárok anyagi megbecsülése semmivel sem jobb, mint nyolc évvel korábban volt.

Hiller négy évét a koncepciótlan sodródás jellemezte. Az oktatáspolitikát a Pénzügyminisztériumban írták, fűnyíróelven megvalósított, sokmilliárdos forráskivonással. Az uniós csatlakozásnak köszönhetően fejlesztési pénzek áramlottak az oktatásba, amelyeket többnyire hasznos célokra (felújítások, technikai modernizáció) fordítottak, de a normatív állami támogatások csökkenése miatt egyre kevesebb pénz jut az intézmények fenntartására. Az iskolák pályázatíró műhelyekké alakultak, hogy hozzájussanak a kieső működési bevételeket részben ellentételező címzett támogatásokhoz.

A pedagóguselbocsátási és iskolabezárási hullám mind nagyobbra dagadt, a kistelepülési iskolákat az új körzetesítés jegyében megszűnésre ítélték. A minimális spórolás - a kisiskolák fenntartása az oktatási költségvetés mindössze öt százaléka - beláthatatlan károkat okozott, falvak százait ítélve elsorvadásra. A felsőoktatásban stabilizálódott a diákok létszáma, és komoly fejlesztések történtek, hogy az elavult infrastruktúrát modernizálják, ám ezeket többnyire az állam számára hosszú távon drága és kedvezőtlen PPP-konstrukciókban finanszírozták, pénzügyi bombákat hagyva az utódokra.

 


A tanári szakma presztízse minden korábbinál mélyebbre süllyedt, az adminisztratív feladatok elburjánzottak, a diákjogok és - kötelezettségek egyensúlya felborult, s szinte semmi nem történt a halmozottan hátrányos helyzetű - jelentős részben cigánygyerekek felzárkóztatása érdekében. Az állam közben fokozatosan kivonul az oktatásból, az egyházi és alapítványi iskolák száma viszont növekszik.

Ma már a gimnazisták 23 százaléka, a szakiskolások 15 százaléka, az általános iskolások 7,7 százaléka nem állami fenntartású intézménybe jár. Ez annak jele, hogy az egyre romló minőségű állami közoktatásból a középosztálybeli szülők kimenekítik a gyerekeket. Az egyházi és alapítványi szektor annak ellenére bővült (csökkenő gyereklétszám mellett), hogy a liberális oktatásirányítás 2004-től hátrányosan változtatta meg a felekezeti iskolák finanszírozását.

OKTATÁS - A JÖVŐ

Mostantól az oktatás a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma alá tartozik az egészségüggyel, a szociálpolitikával, a sporttal és a kultúrával együtt. Az önálló tárca hiánya a karcsúsított kormányzati rendszer talán legmeglepőbb eleme, mivel alaptárcáról van szó, amely a kiegyezés óta gyakorlatilag folyamatosan létezett. Az új minisztériumot Réthelyi Miklós, a SOTE volt rektora vezeti. A jelek szerint az oktatás a második helyre szorul az egészségügy mögött - ezt annál is nehezebb lesz megemészteni a másfél százezres pedagógustársadalomnak, mert a minisztert hagyományosan az ország "első tanárának" tekintik.

Az orvosokkal ellentétben a pedagógusoknak nincs kamarájuk, ezért a miniszter a korábbiakban érdekképviseleti szerepet is betöltött. Úgy tűnik, ezt a feladatot az oktatásért felelős államtitkár, Hoffmann Rózsa veszi át. Ma még nem tudni, tekinthető-e Hoffmann "kvázi miniszternek", de valószínű, hogy befolyása jóval kisebb lesz, mint egy önálló tárca esetén, hiszen a minisztériumi hierarchiában csak a negyedik helyre kerül a miniszter, a közigazgatási és a parlamenti államtitkár mögött.

 A szakterületért az elmúlt évben csendes verseny folyt a Fidesz Pokorni Zoltán vezette régi oktatáspolitikai kabinetje és a KDNP között. Ebből a meccsből utóbbi párt került ki győztesen, hiszen mind Réthelyi, mind Hoffmann kereszténydemokrata oldalról érkezik.

A második Orbán-kormány nem ígérhet jelentős és gyors anyagi segítséget a tanároknak. Már nyáron eltörölhetik viszont a liberális reformok legtöbbet bírált elemeit, így valószínűleg megszűnik a buktatás tilalma az alsó tagozaton, a szöveges értékelés pedig választhatóvá válik. A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszak büntetési tételét felemelik, mivel az elmúlt évek tanárverési ügyeiből kiderült, hogy az iskolai erőszakot a rendszer nem tudja kezelni.

A felsőoktatásban a legfontosabb feladat a bolognai rendszer felülvizsgálata; szinte biztos, hogy visszaállítják az osztatlan, ötéves oktatást a tanárképzésben, illetve a szóbeli felvételit azokon az egyetemeken, ahol erre szükség van. Sor kerülhet az érettségi rendszer átgondolására, mivel tarthatatlan, hogy ma 20 százalékos tudásszinttel is le lehet érettségizni. Elkerülhetetlen a tananyagreform, mert az elmúlt két évtizedben mind a tankönyvek, mind a tantervek terén káosz alakult ki; gyakorlatilag minden tanár azt tanít, amit jónak lát. A "hideg integráció" eddigi gyakorlata megszűnik, a kormányzat nem fogja körzetesítéssel egy iskolába terelni az egymástól távolabb lakó tanulókat pusztán azért, hogy vegyesebb legyen az osztályok összetétele.

A legjelentősebb hangulati változást a kormányzati retorika jelentheti. Hoffmann Rózsa régóta hangsúlyozza, hogy a magabiztos, közmegbecsülésnek örvendő pedagógus az oktatási rendszer kulcsszereplője és minden reform sikerének titka. Az előző oktatásirányítás az iskolát szolgáltató intézménynek tekintette, ahol a szülő és a gyerek "megrendelő". Ezzel szemben most visszaáll a hagyományos felfogás, mely a pedagógust a tudás közvetítőjének, az iskolát pedig elsősorban a nevelés terepének tekinti.

Noha az oktatási területet a KDNP kapta, nem valószínű, hogy "keresztény kurzus" következik. Az egyházi iskolák vissza fogják kapni azt a 4,4 milliárd forintot, amelyet az elmúlt években elvettek tőlük, de ez az Állami Számvevőszék szerint is jár az intézményeknek. Hoffmann Rózsa ugyanakkor nem tervezi a kötelező erkölcstan gyors bevezetését, mivel úgy véli, ehhez nincsenek meg a személyi és szakmai feltételek. Úgy fogalmaz: "Szekuláris társadalomban élünk, ahol a hitüket gyakoroló keresztények jelentős kisebbségnek számítanak, és ezzel az adottsággal számolni kell. Az iskola nem lehet a térítés helyszíne, még akkor se, ha egy keresztény pedagógus mindig képviseli az általa vallott értékrendet."KULTÚRA

Amilyen üzenetértékű döntés volt, hogy 1998-ban az első Orbán-kormány kettéválasztotta az addig közös felügyelet alatt álló oktatási és kulturális minisztériumot, éppúgy jelzésértékű, hogy az új kabinetben egy mamuttárca része lesz a kulturális terület  - zúgolódnak a művészeti élet szereplői. A "kulturális örökségre építeni, kulturális örökséget teremteni" elvét tükröző, 1998-ban létrejött Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a művészeti ágak felügyelete mellett az egyházi ügyek koordinálását is feladatául kapta. Ez a struktúra 2006 nyaráig megmaradt, mígnem a második Gyurcsány-kormány megalakulásakor a két területnek ismét közös vezetője lett.

Ehhez képest okozott megdöbbenést, hogy a második Orbán-kormányban nem lesz önálló kulturális tárca, igaz, a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkárának azt a Halász Jánost kérték fel, aki 2002-ben is kulturális államtitkár volt, s ma Debrecenben ő a kultúráért felelős alpolgármester. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy már az oktatás és a kultúra "együttélésénél" is az utóbbi húzta a rövidebbet, főleg, hogy Hiller István személyében oktatáspolitikusként jegyzett vezetője volt a minisztériumnak. A csúcstárcarendszer mellett érvelők szerint viszont nincs mitől tartani, mivel igazgatási értelemben a felügyelt területek önállóak és egyenrangúak lesznek, ráadásul az ágazatok "összedolgozhatnak", így a több szférát is érintő kérdésekben gyors döntések várhatók.

Az elmúlt években a Fidesz környékén többen dolgoztak azon, hogy megszülessen egy széles elfogadottságon nyugvó kulturális stratégia, amely végül a Minőség a kultúrában című füzetben vált elérhetővé. Ebben, valamint az elmúlt évben tartott vitaesteken körvonalazódott programban egyenlő súllyal szerepel a hagyományápolás és a legmodernebb progresszív alkotó- és előadó-művészet támogatása, a hatékony állami dotáció szükségessége, a régészeti örökség védelme, a nemzetközi kulturális kapcsolatok ápolása-építése, a határon túli magyar művészek képviselete.
 

 

Miután a kultúra az egyik legfontosabb közösségformáló, identitásképző és gazdasági erő, nem lehet csak a főváros és a nagyvárosok kiváltsága, azaz olyan sokszínű kultúrpolitikára van szükség, amely a kisközösségekre is kellő figyelmet fordít. A kultúra fenntartásához elengedhetetlen az állami támogatás, ehhez pedig át kell tekinteni, hogy a meglévő intézményrendszer képes-e ezt kiszolgálni.

Sok helyen gond ugyanis, hogy az egyes átfogó területekre - például a múzeumokra, a színházakra, a filmekre - költhető pénzeket régi, elavult rendszerekben kell szétosztani. Ezért sürgető feladat a Nemzeti Kulturális Alap működésének felülvizsgálata, ahogy feltehetően ez vár a Márai-programra is. Valószínűleg szerkezeti átalakítás előtt áll a Magyar Mozgókép Közalapítvány, tekintve, hogy ma már az európai országokban regionális filmalapok működnek a központi elosztórendszerek helyett, és ugyancsak meg kell vizsgálni, hogy a nemrég életbe lépett előadó-művészeti törvény eredményesen alkalmazható-e a megváltozott színházi világban.

"Ha a kulturális államtitkár céltudatos ember, aki elfogadott a kulturális életben és jártas a közigazgatásban is, akkor sokat el lehet érni" - mondta nemrég lapunknak L. Simon László író, újdonsült fideszes országgyűlési képviselő. A kulturális államtitkári poszt Szőcs Géza erdélyi költőre vár, noha a sajtó sokáig befutóként emlegette Baán Lászlót, a Szépművészeti Múzeum főigazgatóját is. Szőcs a Heti Válasznak korábban úgy fogalmazott: a filmgyártásban látja a magyar kultúra felvirágoztatásának lehetőségét, a film tenné a legnagyobb szolgálatot az irodalomnak, a képzőművészetnek, a zenének és az oktatásnak is. "Egy jó film jobb nagykövete lehet az országnak, mint száz kiváló diplomata - érvelt -, de mivel a hazai filmgyártás és - finanszírozás rendszerébe torzulások és csapdák vannak beleépítve, és olyan érdekkörök uralják a filmipart, amelyek nem esztétikai alapon szerveződtek, mindenképpen változásokra van szükség."

A leendő államtitkár nem politikai feladatként fogja fel a rá váró munkát, miközben tudja, hogy megosztó személyiség. Ennek tudatában ígéri: igyekszik a legsemlegesebb lelkületet kialakítani, s nem a személyes véleményét belevinni a munkába. Ha pedig sikertelennek bizonyul, magától fel fog állni - fogalmazott a Nagyítás című hetilapnak, ahol kifejtette: számára a kultúra nem elvont és általános lehetősége, dekorációja az életnek, hanem az az összetartó kapocs, amely által lehetséges a nemzetet egyben tartani egy olyan korban, amikor a magyarok a legjobb úton vannak afelé, hogy fogyasztóvá züllesszék őket. "A nemzet a maguk helyét világosan értelmező, a maguk közösségéhez világosan kapcsolódni akaró emberek együtteséből áll, s ennek az összetartozásnak a legfőbb, ha nem egyetlen eszköze: a kultúra" - mondta Szőcs, aki szerint a nemzeti kultúra fogalmába a magyar gasztronómiától a borokig minden beletartozik, ami hungarikum.HOFFMANN RÓZSA • Balatonfüreden született 1948-ban, az ELTE-n végzett orosz-francia tanári szakon. • Volt a Kaffka Margit Gimnázium igazgatóhelyettese és a Németh László Gimnázium igazgatója is. • 1995-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense, a Pedagógiai Intézet vezetője. • 2006-tól országgyűlési képviselő. • 2010-től várhatóan az oktatásért felelős államtitkár.

SZŐCS GÉZA • Marosvásárhelyen született 1953-ban, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen végzett magyar- orosz szakon. • 1985-86-ban a kolozsvári Irodalomtörténeti és Nyelvészeti Intézet kutatója, később újságíró Genfben, majd a Szabad Európa Rádió budapesti irodavezetője. • 1990-ben visszatelepült Kolozsvárra, ahol először az RMDSZ főtitkára, majd alelnöke volt. • 2010-től várhatóan a kultúráért felelős államtitkár.A HÁROM F

Szőcs Géza május 12-én a kultúra körébe tartozó problémákról tartott előadást - ebből idézzük főbb gondolatait:

1. A hatalomnak tilos beleszólnia a művészek munkájába, ugyanakkor kötelessége támogatni a művészeteket, illetve a társadalom egészének hozzáférését a műalkotásokhoz.

2. Az egyes szellemi javakról a kormányzat dönti el, hogy támogatandó, tűrhető vagy tiltandó, csak ma már nem a három T, hanem a három F logikája működik: az adott művész és adott műalkotás finanszírozandó-e, felejthető-e, felejtendő-e.

3. Az új kormánynak nem szabad monopóliumjoggal felruháznia egyetlen kánongyártó műhelyt sem.

4. Össze kell állítani a magyar kulturális intézményrendszer problémakatalógusát.

5. Meg kell szólítani a teljes magyar művésztársadalmat, és haza kell hívni mindenkit, aki úgy érezte, itt már nincs rá szükség.

6. Halaszthatatlan egy digitális óriás archívum létrehozása, melynek magában kell foglalnia a teljes magyar kulturális univerzum minden említésre érdemes szellemi és tárgyi értékét.

7. Föl kellene térképezni a mai magyar népesség genetikai kapcsolatrendszerét mindazon népekkel, amelyekkel a történelemben vélelmezhetően vérségi kapcsolatba került. Legyen ennek a kutatásnak a neve Julianus barát program.

 

Rosta

Élő Anita

Találkozunk 2016-ban!

Robert Fico úgy megy, mintha jönne

A szlovákiai kormányfőcsere ellenére a hatalom Robert Ficoé marad: pártjáé a legtöbb parlamenti mandátum, és addig nem távolítható el, amíg koalíciós partnerei kitartanak mellette. De tényleg Soros György akar kormányt buktatni? Részletek a friss Heti Válaszban.

Trump bukott stratégája új hősöket talált: például Orbán Viktort

Az amerikai alt-right zászlóvivője, aki nélkül Donald Trump győzelme valószínűtlen lett volna, most Európában harcol az establishment ellen. Steve Bannon itteni hősei Marine Le Pen, Luigi Di Maio és Orbán Viktor. De mennyit ér egy bukott stratéga támogatása? Részletes háttér a csütörtöki Heti Válaszban.

100 milliárd: Vajnáék ennyit nyernek, mi minimum ennyit bukunk

Újabb ítélet mutatja, hogy védhetetlen a kaszinóbiznisz szabályozása, amin Andy Vajna és néhány más vállalkozó tíz év alatt százmilliárdot kaszálhat, az adófizetők pedig még ennél is többet veszíthetnek. Részletes háttér a csütörtöki Heti Válaszban.

Miért van ennyi arab orvos Magyarországon?

Öt év alatt megkétszereződött a nálunk praktizáló külföldi orvosok száma. Kivételes karriereket futnak be arab gyógyítók – de hogyan lett „kiadó” osztályvezetői állások egész sora, holott az orvosok tíz éve még tolakodtak értük? Részletes háttér a csütörtöki Heti Válaszban.

Mennyire üthetik meg a Fideszt a Semjén- és Kósa-ügyek?

A Fidesz-politikusok ügyeivel kapcsolatos válaszok hiánya miatt elégedetlen híveket akarta lecsendesíteni, vagy revánsot jelentett be Orbán Viktor? Ez a kérdés, amióta a kormányfő március 15-én „erkölcsi, politikai és jogi elégtételről” beszélt. Válaszok a csütörtöki Heti Válaszban.