Kasszámat szolgálom - "A nagy emberek játszótere"

/ 2011.05.17., kedd 10:59 /
Kasszámat szolgálom -

A honvédelmi bűnszervezetekről szóló sorozatunk második részében a 2002-2010-es időszak táplálkozási láncolatát mutatjuk be. Vagyis hogy a "nagyok" milyen apró bizniszekkel etették a korrupciós műveletekhez nélkülözhetetlen HM-apparátust. Az ügyészségi aktákból kiderül: hiába a sok terhelő vallomás, a nyomozók elvarrták az MSZP-s pártfinanszírozási szálakat.


"A nagy emberek játszótere mellett nekünk is meglehet a saját kis homokozónk." Ez volt a Honvédelmi Minisztérium köré épült bűnszervezet jelmondata - így vallott a katonai ügyészségen Oláh János, a tárca védelemgazdasági főosztályának ma már vádlott exvezetője. A Heti Válasz birtokában lévő több száz oldalnyi nyomozati iratból kiolvasható: az elkövetők a legegyszerűbb korrupciós modellt alkalmazták, azaz visszagyűjtötték a saját területükön aktív minisztériumi beszállítóktól a szerződéses összeg öt-tíz százalékát. Oláh a legtöbb rossz szóval főosztályvezetői elődjét (Lévai István Attilát) és korábbi felettesét (Huszti Andrást) illette, de - miként látni fogjuk - az igazi hatalmasok (akár egy miniszter vagy pártpénztárnok) bemártására is vállalkozott.

Feltáró vallomásában nem süthetett el félinformációkat vagy gonosz bosszúbonbonokat, hiszen az ügyészek a lelkére kötötték: mást bűncselekmény elkövetésével hamisan nem vádolhat. Emellett a büntető törvénykönyv ama passzusát is felidézték, hogy a terhelt nem büntethető azokért a vesztegetési cselekményekért, amelyeket ő tár fel elsőként a hatóság előtt. (A most folyó politikaközeli büntetőeljárásokban visszatérő elem, hogy az ügyészség ilyesfajta "vádalkut" köt; BKV-témában az egykori vezérigazgató Balogh Zsolttal, Hunvald-ügyben pedig azzal a Nagy Györggyel, akinek kijátszották az önkormányzati ingatlanokat.)

A volt tiszttársai körében a Volkswagen Touaregjével és a "minimum 250 ezres öltönyeivel" feltűnést keltő Oláh János tehát élt a Btk. kínálta lehetőséggel, és beszámolt a kollégáival és feljebbvalóival folytatott üzelmeiről. A rendszerszerű lopást (értsd: a külsős beszállítók túlfizetését, majd az öt-tíz százaléknyi sáp visszaszedését) egyrészt az tette lehetővé, hogy a tárca által felügyelt állami cégek - a velük megbízási jogviszonyban álló ügyvédektől beszerzett "szakvélemények" alapján - nem tekintették magukat közbeszerzés-köteles szereplőknek. A versenyeztetés kiiktatása mellett az "emeletes" alvállalkoztatás is divatban volt. Egy példa az ezer közül: noha a gödi csapatpihenő üzemeltetését a HM rekreációért felelős szerve a legnagyobb minisztériumi érdekeltségként jegyzett Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő (EI) Zrt.-re bízta, a munkát végül egy olyan magáncég végezte, amely részt vett Oláh János tokaj-hegyaljai családi panziójának kivitelezésében. A nyomozati anyagok szerint ugyanez a kft. havi 900 ezer forintot készpénzben is leszurkolt Oláhnak és társainak. (Úgy tudjuk, a tavalyi házkutatások során a nyomozók a dandártábornok elődjénél, Lévai István Attilánál is találtak olyan papírokat, amelyek a tállyai szállóról szóltak. Sőt, 2010-ig az Oláh-Lévai kettős rokonsága közösen vállalkozott; az általuk vitt Koabala Kft.-t a vesztegetési botrány hajnalán vette nevére egy olyan üzletember, aki korábban a HM balatonkenesei üdülőjébe telepíthetett új faházakat - korrupciós milliók kíséretében.)

"A visszaosztott pénzösszegekből természetesen részesültek más, kisebb beosztású személyek, akik részt vettek a feladat tényleges lebonyolításában" - tájékoztatta vallatóit Oláh. A bűnös úton szerzett milliók 20-25 százalékát eleve félretette a Touareg-tiszt, hogy az apparátusbeli cinkosokat legyen miből megpálinkáztatni, ha a helyzet úgy kívánja. A kihallgatási jegyzőkönyvek arról is tanúskodnak, hogy az elkövetői kör Juhász Ferenc honvédelmi minisztert, illetve a kabinetfőnök Zámbori Mihályt ugyancsak "részeltette" - Fapál László volt közigazgatási államtitkáron keresztül - azokból a kenőpénzekből, amelyek az MSZP-vel rokonítható Kipszer-cégcsoporttól érkeztek

. Oláh leszögezte: a HM-nek anno évi 4-6 milliárd forintért alvállalkozgató Kipszer "visszapénzei" egészen a központi MSZP-kasszáig felszivárogtak (lásd keretes írásunkat). Információink szerint a katonai ügyészség a pártfinanszírozási vonalat nem vizsgálta, és Juhász Ferenc, illetve utódja, Szekeres Imre esetleges érintettségével sem foglalkozott (így nekik nincs más dolguk, mint cáfolni, hogy bármit tudtak volna az általuk helyzetbe hozott minisztériumi vezetők játékairól).

A kabinetfőnöki stallumot 2004-től 2006-ig viselő Zámborit és a volt államtitkár Fapált - aki 2010-ig Szekeres fizetett tanácsadója maradt - viszont még utolérheti a végzet. Hisz' előbbi 2007-től a MÁV Ingatlankezelő Kft. ügyvezetőjeként, utóbbi ugyanezen érdekeltség tanácsadójaként (is) funkcionált. Mihelyst e duó belépett a vasúti társasághoz, rögvest százmilliós megbízások kezdtek "csorogni" ahhoz a Mega-Logistic Zrt.-hez, amely Kipszer-méretű gigabeszállító volt a honvédelmi tárca alegységeinél. Hogy ebből a tényből lesz-e bűnügy, a jövő zenéje. (A Mega-Logistic tulajdonosait az ezredfordulón még Torgyán József kisgazda vezérhez és vitatott hírnevű államtitkárához kötötte a sajtó - ám Szabadi Béla az ellene folyó perben a baloldalon helyezte el a vállalatot, mert "a Medgyessy-kormány időszakában a HM összes üzletét megkapta".)

Zámborit mindenesetre nemcsak Oláh János "kóstolta be", hanem egy korábban már említett dandártábornok is. Az ügyészség előtt Huszti András úgy fogalmazott: őt mint a Juhász Ferenc-féle tárca protokolligazgatóját a miniszteri kabinetfőnök utasította, hogy szerződnie kell a volt MSZP-elnök Kovács Lászlóhoz kötődő, a szocialista pártrendezvényeket biztosító In-Kal Security Kft.-vel. Az efféle bizniszekben közreműködő katonákat mára méltatlansági eljárás alá vonta Hende Csaba. És hogy az új miniszter milyen további korrupciótlanítási lépéseket tett, egyebek mellett ez is kiderül cikksorozatunk következő részéből.

Cikksorozatunk első részét itt olvashatják.

(Folytatjuk)AZ ELŐZŐ RÉSZ TARTALMÁBÓL

A katonai bűnszervezet 2002 és 2010 között többet tett politikusfinanszírozásnál: fizikailag is összeépült az MSZP-vel, illetve a rendszerváltás előtti állambiztonsági szervek kulcsembereivel.

Szekeres Imre 2007-től a KISZ utolsó első titkárát, a volt állampárti vagyon lebontásában közreműködő Nagy Imrét ültette a tárca legnagyobb háttércége, a HM EI Zrt. elnöki székébe.

Nagy üzlettársa, a szocialista kötődésű vállalkozásokban is feltűnő Murányi Ferenc a HM EI legnagyobb beszállítójává vált. Közben az ugyancsak gigabeszállító Kipszer-csoport az MSZP központját működtető cég részvényese lett (és ügyvédi munkákra a volt parlamenti képviselő Csiha Judit irodáját alkalmazza). A Juhász Ferenc budai villáját felújító Toma-Bau Zrt. pedig anno Nikolits Istvánt, a Horn-éra titokminiszterét is felügyelőbizottsági taggá fogadta.

A HM egyik társasága utófoglalkoztatta a volt katonai elhárító Vajda Józsefet, s Nagy Imre mellett dolgozott Péter-Bartha Gábor, a pártállam egyházak elleni elhárításának hadnagya. A Katonai Biztonsági Hivatalt haláláig az a Stefán Géza vezette, akire a BRFK állambiztonsági helyetteseként köszöntött a rendszerváltás. A HM Armcom Zrt. pedig az egykor az ÁVH kötelékében szolgált vallatótiszt, Bárd Károly ügyvédi irodájával kötött keretszerződést.
Ahogy az elkövetők emlékeztek - a Budapesti Katonai Ügyészség előtt

"2004 nyarán volt egy beszélgetésem Zámbori Mihállyal (Juhász Ferenc miniszter későbbi kabinetfőnökével - A szerk.), amikor azt mondta nekem, hogy azonnali hatállyal mondjam fel az Escort Kft.-vel kötött szállítási szerződést, és az In-Kal Security Kft.-vel kössek új szerződést. [...] Azt mondta, hogy Lasz György, az In-Kal Security tulajdonosa nagyon közeli kapcsolatban van az MSZP-s Kovács Lászlóval (volt külügyminiszter), és az az elvárás, hogy foglalkoztatni kell a céget. [...] Leültem ifj. Lasz Györggyel [...], és azt kértem tőle, hogy üljön le az Escort tulajdonosával, Gyenes Leventével tárgyalni, és állapodjanak meg. Ők leültek egymással, gondolom, megbeszélték. [...] Az In-Kal Security alvállalkozója lett az Escort."
(2010. június 4., Huszti önfeljelentése)

"Az In-Kal Security Kft. az akkori honvédelmi miniszternél, Juhász Ferencnél jelentkezett be levélben szerintem 2003-ban, és én utána kaptam meg a feladatot Zámbori Mihálytól."
(2010. június 10., Huszti gyanúsítotti kihallgatása)


"A Kipszer Rt.-től, pontosabban a Virág Istvántól (a cég egyik tulajdonosától - A szerk.) kapott visszaosztási pénzből részesedett dr. Fapál László volt közigazgatási államtitkár is. Ő először 2005. évben kapott pénzt egészen 2006. nyár végéig. Emlékezetem szerint dr. Fapál Lászlót 2004 őszén nevezték ki közigazgatási államtitkárnak. [...] Én, Lévai dandártábornok és Huszti dandártábornok közösen megbeszéltük, hogy "le kell tenni a kisszéket az új államtitkár, valamint a kabinetfőnök, azaz Zámbori Mihály mellé". [...] Egy megbeszélésen már említette nekem dr. Fapál, hogy háromfelé osztja az 50 százalékot, amit kap; abból kap a honvédelmi miniszter, azaz Juhász Ferenc, ő és Zámbori Mihály kabinetfőnök."
(2010. május 10., Oláh gyanúsítotti kihallgatása)

"Célzást tett nekem arra Virág István, hogy a Köztársaság tér felé is vannak kötelezettségei. A Köztársaság tér alatt nyilvánvalóan a kormánypártot, azaz a Magyar Szocialista Pártot értette. [...] 2007. év júniusában nevezték ki Nagy Imrét a HM EI Rt. it-elnökének. [...] Mondta nekem, hogy át kívánja alakítani a HM EI Rt. és az alvállalkozók közötti viszonyt. Ő is beszélt a Köztársaság tér felé teljesítendő kötelezettségéről. Konkrétan azt mondta nekem, hogy a szerződések felülvizsgálata nem érinti a Köztársaság tér felé fennálló kötelezettségeket, ezt ő megbeszélte Puch Lászlóval (az MSZP akkori pénztárnokával - A szerk.). A Nagy Imrével történt beszélgetés után én találkoztam Virág Istvánnal. [...] Rákérdeztem a kötelezettségre, ő pedig azt mondta, hogy a szerződés értékének nettó 3 százaléka.
(2010. május 10., Oláh gyanúsítotti kihallgatása)

 

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. közleménye

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be.

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. (csődeljárás alatt) online felületén, a valasz.hu-n folyó tartalomszolgáltatás a mai nappal megszűnik.

A valasz.hu archívuma a továbbiakban is elérhető marad, az elektronikus Heti Válasz utolsó száma pedig a korábbi lapszámokkal együtt megvásárolható a Digitalstand.hu-n.

Budapest, 2018.08.03.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.

Szeressük a szarkákat!

Mit jelent, ha nagyobb arányban jelennek meg szarkák a városban? Érdemes elgondolkodni rajta, mert amit a madarak jeleznek, az csak a jéghegy csúcsa. Akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Az Özil-botrány utórezgései – focista a nagyhatalmi játszmában

Nem csitul a botrány Mesut Özil világbajnok labdarúgó körül. A harmadik generációs németországi török sportember rasszizmust kiáltott, és egy óvatlan lépése Recep Tayyip Erdoğan és Angela Merkel hatalmi küzdelmének részesévé tette. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Csapó Gábor: lehet, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik

Nemcsak a magyar férfivízilabda-válogatott barcelonai Európa-bajnoki nyolcadik helye sokkolta a hazai közvéleményt, de a játéka is. Az okokról Csapó Gábor olimpiai bajnok pólóssal beszélgettünk, aki nem zárta ki, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.