valasz.hu/itthon/ungvary-provokal-paskai-laszlo-eletutjanak-hianyzo-lapjai-114863

http://valasz.hu/itthon/ungvary-provokal-paskai-laszlo-eletutjanak-hianyzo-lapjai-114863

Lovagkór

/ 2007.08.23., csütörtök 17:11 /

Nevesincs állam sosemvolt kormányának tagjaiként játszanak lovagosdit a hazai közélet egyes szereplői. Az önjelölt máltai rend miniszterei és tagjai között a színművész Oszter Sándor mellett MSZP-s politikusokat is találni.

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetségét vezető Popper György több hangzatos címmel is büszkélkedik. A nagyperjeli titulus mellett társai doktornak, professzornak és sir-nek szólítják, s emellett grófi rangot is használ; lovagkörökben azonban mindenekelőtt a magát önálló államnak tartó társulat kormányfőjének, illetve belügyminiszterének illik nevezni. Popper kétségkívül régi motoros a diplomácia és a rendteremtés világában. Miután 1976-ban elvégezte a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemet, 1979-ben a Magyar Karateszövetség élére került - s ott is maradt 1999-ig -, majd 1983 és 1987 között a Minisztertanács protokollfőnöke volt. A rendszerváltozás évében megalapította és máig vezeti a Multicontact Üzletitanácsadó Kft.-t, ezenkívül két testőrcég felügyelőbizottsági tagja, sőt a Nemzetközi Testőr- és Biztonsági Szolgálatok Szövetségének (IBSSA) elnöke.PÁRTÁLLAMI MÚLT

Emberünk pártállami múltjáról és egzotikus hátteréről nem sokat sejt a közvélemény, sőt azt is csak a beavatottak tudják, hogy ez a rend nem "az" a rend. A XI. században a Szentföldön Jeruzsálemi Szent János Lovagrend néven alapított - később a székhelyét Ciprusra, Rodoszra, majd Máltára áttevő - társaság ugyanis a napóleoni háborúk során több ágra szakadt. A francia császár által Máltáról elűzött tagok jó része az orosz cárnál lelt menedéket, akit ortodox vallása ellenére megválasztottak nagymesternek. "A nyugati, katolikus ág csak néhány év elteltével talált magára: ekkor egy olaszt választottak nagymesternek, őt viszont a többiek nem fogadták el" - magyarázza a Heti Válasznak Kállay Ubul Tamás, hogy honnan ered a vita a megannyi, magát máltainak nevező társulás között. Kállay azon Szuverén Máltai Lovagrend magyar szövetségének az európai alelnöke, mely szervezet mellett - a több tucat önjelölt rend ellenében - a Szentszék 1976-ban nyilvánosan is szükségét érezte letenni a garast.

A vitatott hitelességű ortodox vonal ugyanakkor végigvonult az évszázadokon, s napjainkban különösen az Egyesült Államokban nyert teret; abban a fiatal országban, ahol sokan mindent megadnának, hogy a Kolumbusz előtti időkre visszanyúló történelmi legitimációval büszkélkedhessenek. Így esett, hogy a Popper-féle rend élére 1966-ban az a Michael Paul Pierre De Valitch gróf került, akit korábban a különös nevű - sem az ortodox, sem a katolikus hivatalosságok által el nem ismert - Amerikai Ortodox Katolikus Egyház püspökévé választottak.

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetsége székhelye New Yorkban van, taglétszáma vagy harminc országban 2500-ra rúg. A rendnek önálló kormánya van, útlevelet bocsát ki, s ősszel diplomáciai akadémiát hoz létre Magyarországon. Popper György helyettese egyben a humanitárius ügyekért felelős miniszterhelyettes, Gyenes Levente gyömrői polgármester - ő "civilben" az Escort Védelmi Szolgálat ügyvezetője. A külügyminiszter Braun Gyula - a nyolcvanas években kulturális attasé Londonban, majd 1989 után a brüsszeli magyar nagykövetség munkatársa -, a műszaki és innovációs tárcát pedig a keceli Pintér Művek tulajdonosa, Pintér József irányítja.

KRISZTUSI IRGALOM

A rend kulturális államtitkára Oszter Sándor színművész, az oktatási államtitkári feladatokat Danielisz Béla, a Fővárosi Közgyűlés Városrendészeti Bizottságának MSZP-s elnöke látja el, de - az Assertor Magánnyomozó Kft.-t vezető Téglás Sándor személyében - a titkosszolgálati ügyeknek is akad itt felelőse. A díszes társulat lovagjai közt az alapszabályban csatlakozási feltételként említett krisztusi irgalmasság olyan bajnokait találjuk, mint Kovács József operetténekes, Bárándy Gergely MSZP-s parlamenti képviselő, ifj. Lasz György, az In-Kal Security vezetője, Mága Zoltán hegedűvirtuóz, vagy Dévai Kovács Gyula volt bulvárújságíró, 1994-ben a Mmmámor című erotikus tévémagazin szerkesztője, utóbb a Miss Universe Hungary sajtófőnöke.

A "rend egy olyan intézmény, ahol az életnek vallásosnak és a vallásosságnak pedig élőnek kell lennie" - olvassuk az alapszabályban. A dokumentumból kiderül, hogy a szervezet - mivel nem akarja megakadályozni "azon tehetős és emberbarát személyek belépését, akik köztünk óhajtanak szolgálni a legszerencsétlenebb emberek támogatásában", ám nem keresztények - felekezeti hovatartozástól, társadalmi osztálytól vagy rassztól függetlenül nyitott mindenki előtt. Ennek megfelelően békében megfér egymással Lipp László katolikus lelkész, Rony Kluger, az IBSSA izraeli főtitkára, a rend több protestáns és muszlim képviselője, sőt együttműködnek a "szédült" egyiptomi vallásként ismert hazai Ankh Egyházzal is.

Az alapszabályból azt is megtudni, hogy a lovagjelölteknek "lehetőleg az intellektuális, művészi, gazdasági, politikai és/vagy szociális felsőbb osztályokba kell tartozniuk", s csak azokat veszik fel, akik az évi kétszáz dolláros tagdíj mellett teljesítik az előírt "gazdasági kötelezettségvállalást" is. Ez annak megértésében áll, hogy "semmi nincs ingyen, annak elismerése, hogy mindennek van törvényes értéke és ára, annak figyelembevétele, hogy e gyakorlati életszemlélet megtagadása szégyenletes árulás". És hogy mennyi az annyi? Míg a Vatikán által elismert máltaiaknál az avatásért szűk 500 ezer forintot kell fizetni, Popper Györgyék 1,3 milliót kérnek a jelöltektől.

NEMZETKÖZI GITTEGYLET

E lovagrend olyan jogokkal hivalkodik, amilyenekkel sosem rendelkezett. Szuverén államnak tekinti magát, holott e kiváltság feltételeinek - önálló terület és népesség, nemzetközi szerződéskötésre való képesség, főhatalom - nem tesz eleget. Kormányt működtet hazánkban, melynek egyetlen tagját sem ismeri el a Magyar Köztársaság; útlevelet bocsát ki anélkül, hogy az bárhol érvényes lenne. Teszi ezt oly sikeresen, hogy a közelmúltban az ENSZ is szükségét érezte eloszlatni a félreértéseket a máltaiak körül. "Jeruzsálemi Szent János Rend néven számos olyan, el nem ismert szövetség létezik, amely a Szuverén Máltai Lovagrend nevét, jelképeit és egyéb ismertetőjegyeit használja anélkül, hogy rendelkezne annak jogi és szuverén státusával. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Protokoll- és Összekötő Szolgálata ezért megragadja az alkalmat, hogy megerősítse: ezen szövetségek minden olyan nyilatkozata, mely szerint megfigyelői státussal rendelkeznek az Egyesült Nemzetek Szervezetében, jogi alap hiányában nem felel meg a valóságnak" - áll a 2002. májusi 2-i dokumentumban.

Hasonlóképpen, hiába Popperék minden látványos ceremóniája, a magyar Külügyminisztérium kizárólag a Szuverén Máltai Lovagrendet ismeri el, sőt hőseinket a hazánkban képviselettel rendelkező három másik lovagrend - a johanniták, a lazarénusok és a Szent Sír-lovagok - között sem említik a hivatalos iratok. És hogy akkor az igazi máltaiak miért nem tudnak a jog eszközeivel fellépni ellenük? "Popper György rendje nem Magyarországon, hanem New Yorkban van bejegyezve, az amerikai törvények pedig - mivel ott egy civilszervezetet a bíróság különösebb mérlegelés nélkül regisztrál - elismerik őket. Itthon annyit sikerült elérni, hogy a katolikus templomokban mise keretében nem tarthatnak lovagi avatást" - mondja Kállay Ubul Tamás.

A további diplomáciai bonyodalmakról a Külügyminisztérium illetékeseit próbáltuk faggatni, ám ők - értesüléseink szerint a dolog kényességére való tekintettel - elzárkóztak a nyilatkozattól. Így azt sem tudtuk megkérdezni tőlük, hogy a kormány megfelelő szervei figyelemmel kísérik-e a titkosszolgálatokkal, a cionizmussal, a szabadkőművességgel és egyéb kétes kapcsolatokkal hírbe hozott szervezeteket, s hogy egy, a közvéleményt megtévesztő nemzetközi gittegylet miért tarthatott a közelmúltban lovagi avatást a kormány Andrássy úti vendégházában.REND A LELKE

"Haladni kell a korral. Ez a munka szervesen illeszkedik rendünk tevékenységébe, mely a bűnmegelőzéstől a drogprevención át a katasztrófaelhárításig felöleli a legtágabban értelmezett biztonság témakörét" - indokolta tavasszal lapunknak Popper György, hogy egy nemes lovagnak mi keresnivalója van a biztonságtechnikai piacon. A Nemzetközi Testőr- és Biztonsági Szolgálatok Szövetségének elnöke felettébb befolyásos ember: az IBSSA több mint száz országban van jelen, s tagszervezetein keresztül több százezer biztonsági őrt tömörít.

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. közleménye

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be.

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. (csődeljárás alatt) online felületén, a valasz.hu-n folyó tartalomszolgáltatás a mai nappal megszűnik.

A valasz.hu archívuma a továbbiakban is elérhető marad, az elektronikus Heti Válasz utolsó száma pedig a korábbi lapszámokkal együtt megvásárolható a Digitalstand.hu-n.

Budapest, 2018.08.03.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.

Szeressük a szarkákat!

Mit jelent, ha nagyobb arányban jelennek meg szarkák a városban? Érdemes elgondolkodni rajta, mert amit a madarak jeleznek, az csak a jéghegy csúcsa. Akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Az Özil-botrány utórezgései – focista a nagyhatalmi játszmában

Nem csitul a botrány Mesut Özil világbajnok labdarúgó körül. A harmadik generációs németországi török sportember rasszizmust kiáltott, és egy óvatlan lépése Recep Tayyip Erdoğan és Angela Merkel hatalmi küzdelmének részesévé tette. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Csapó Gábor: lehet, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik

Nemcsak a magyar férfivízilabda-válogatott barcelonai Európa-bajnoki nyolcadik helye sokkolta a hazai közvéleményt, de a játéka is. Az okokról Csapó Gábor olimpiai bajnok pólóssal beszélgettünk, aki nem zárta ki, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.