Szigorúan nyilvános

, / 2011.03.16., szerda 11:15 /
Szigorúan nyilvános

Afféle állambiztonsági ki kicsodában hozta nyilvánosságra egykori szigorúan titkos tisztek névsorát a hódmezővásárhelyi Emlékpont múzeum. A Heti Válasz pedig, legjobb hagyományait folytatva, a jelenfeltárás jegyében negyven érintettről kiderítette, ma hol találják meg számításukat.

A MÁV állomásfőnökei Záhonytól Nemesmedvesig; az idegenforgalom személyiségei a kempingportástól a debreceni Aranybika szálló igazgatójáig; ipari létesítmények, minisztériumok középvezetői, az atomfizika és a diplomácia világának képviselői. Többek közt e foglalkozási körökből kerül ki az a több mint hatszáz szigorúan titkos (szt) tiszt, akiknek adatait múlt héten hozta nyilvánosságra a hódmezővásárhelyi Emlékpont. Közülük az állambiztonság közel 550 hivatásos munkatársát név szerint is sikerült beazonosítania a Boér Zoltán, Fráter Olivér és Ungváry Krisztián alkotta történésztriónak, levéltári kutatásaik alapján.

Az 1990 előtti belügy 2500 szt tisztet foglalkoztatott. Ezren az III/I-es csoportfőnökséget, vagyis a hírszerzést erősítették, 1500-an a III/II-es, illetve III/III-as részlegen, azaz a külső és belső elhárításnál dolgoztak. A hírszerzőkre a kutatás nem terjedt ki, mert ők általában nem foglalkoztak magyar személyek állambiztonsági feldolgozásával. Az információs kárpótlás "szempontjából elsősorban az elhárítási feladatokat ellátó személyek vizsgálata indokolt, különösen azért, mert az elhárítás szempontjait a hírszerzésnél is jobban meghatározta a pártállami diktatúra ellenségképe" - írják tanulmányukban a történészek.

Az szt tisztekkel kapcsolatban az egyik legsúlyosabb megállapítás, hogy - az ügynökszerepre sokszor zsarolással beszervezett besúgókkal ellentétben - munkájuk önkéntes és ideológiailag motivált volt. Vagyis a korkedvezményes nyugdíj, a sorkatonai szolgálat alóli mentesség és egyéb előnyök fejében azért vállalkoztak a diktatúra támogatására, mert a végsőkig lojálisak voltak a rendszerhez. A közvélekedéssel ellentétben ugyanakkor nem csak klasszikus, vagyis minden rendszerben legitim kémelhárítási feladatokat végeztek. Munkájuk "magában foglalta az állami vonalon jelentkező általános biztonsági feladatok kidolgozásán túl a támadólagos pozíciók létrehozásának elősegítését is" - írják a történészek. Szerintük megtévesztő és álságos tehát az a mítosz, hogy e tevékenység kizárólag az ellenérdekelt titkosszolgálatok Magyarország nemzeti érdekeire (már amennyiben van értelme egy diktatúrában ilyenről beszélni) káros törekvései ellen irányult.

A mostani kutatásnak azért van jelentősége, mert miközben a 200 ezer hazai ügynök jelentéseiből több százezernyi oldal került már az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába, s onnan a kutatók, illetve az érintettek jóvoltából nyilvánosságra, a szigorúan titkos tisztek világa eddig rejtve maradt. Sőt az szt tisztek kutatható jelentéseinek száma nulla; ebben szerepet játszik az a tény, hogy az állambiztonsági iratok selejtezése 2006-ig zajlott, s Ungváryék szerint a leszerelt tisztek anyagainak 70 százalékát megsemmisítették.

A selejtezést a pártállamú Belügyminisztérium nagy hatalmú személyzetise, Császár Józsefné felügyelte. Az a régi "bútordarab", akiről 2005-ben kiderítettük: miután munkaviszonyát 1999-ben megszüntették, a Gyurcsány-kormány alatt ismét felbukkant a tárcánál. Aligha véletlen, hogy a most nyilvánosságra került szt tiszti dokumentumok nagy részén az ő neve is megtalálható.

"A múltat nem eltörölni, hanem végképp megismerni" - magyarázta a kommunista ideológia jelmondatát kifordítva Lázár János hódmezővásárhelyi polgármester, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője, hogy az Emlékpont miért igyekszik feltárni az egykor történteket. Arra, hogy az 1990 előtti hálózatnak máig ható jelentősége lehet, a történészek is utalnak, mondván: "Érdemes volna megvizsgálni, hogy például a külkereskedelmi kapcsolatok területén működő vállalatok későbbi privatizációjában vajon milyen szerepet játszhattak az oda telepített szt tisztek."

A Heti Válasz mindig fontosnak tartotta, hogy fényt derítsen a kommunista diktatúra működtetőinek mai tevékenységére. Ezt tettük, amikor 2005-ben listába szedtük a pártállam és az állampárt vezetőit, vagy 2009-ben, amikor a "rendes" állásban foglalkoztatott elhárítók közül ötven személyiségről állapítottuk meg, napjainkban hol rontják a levegőt.

Ezúttal az szt tisztek nyomába eredtünk. Az Emlékpont névsora jobbára idős vagy elhunyt emberek nevét tartalmazza, ám - amint alábbi listánkból kiderül - negyven főről így is sikerült kiderítenünk, hogy napjainkban is tevékenyek (vagy a közelmúltig azok voltak). Persze nem portásként, minisztériumi tisztségviselőként vagy egy-egy ipari létesítmény vezetőjeként. Hanem ex-miniszterelnökként vagy egy sztárzenekar menedzsereként; MSZP-s pénzfelhajtóként vagy jobboldali megmondóemberként; jelenleg is működő nagykövetként, avagy éppen ingatlankereskedőként.

Egy kocka Az ügynök élete című állambiztonsági oktatófilmből

SZT TISZTEK NÉVSORA
(a név után az szt szám, rendfokozat, fedőmunkahely szerepel)

ABELLA Miklós - AB-102, főhadnagy
Szolgálati adatok:
1975-től MSZMP-tag, 1982-ig az ELTE jogi karra járt, 1985-től gyártásvezető.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: A Republic zenekar menedzsere, a Republic Kulturális és Szolgáltató Bt. kültagja.

BÉKÉS Sándor - AC-25, őrnagy (az MTV pécsi stúdiójának vezetője)
Szolgálati adatok:
"Nagy politikai hozzáértésről tesz tanúbizonyságot, elvhű kommunista. [...] Részt vesz a tömegkommunikációs objektumok preventív védelmében" - áll egy 1984-es jellemzésben.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: A Kaposvári Egyetem médiatudományi tanszékének docense; 2008-ban Aranytoll elismerést kapott, 2004-ig tagja volt a Magyar Újságírók Országos Szövetsége elnökségének.

BELLA Károly Imre - AG-21, AG-28, őrmester (kollégiumigazgató Szegeden)
Szolgálati adatok:
"Az Orvostudományi Egyetemen tanuló külföldi, arab, afrikai diákok tevékenységéről szerzett operatív szempontból fontos információkat. [...] Pártunk politikáját magáénak vallja" - áll egy jellemzésben.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: Ma is az SZTE Egészségtudományi Karának kollégiumát vezeti.

BÉRCZES Róbert - AB-103, százados
Szolgálati adatok:
1980-ban KISZ KB Aranykoszorús Érdeméremmel tüntették ki. 1989-ben az október 23-i tüntetés "biztosítása" volt a feladata.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: A Budapesti Ügyvédi Kamara elnökhelyettese (az Emlékpont-lista megjelenése után lemondott), az SBGK Ügyvédi Iroda tagja.

BERECZ Marianne - K-959, feladata az NSZK elleni hírszerzés
Szolgálati adatok:
Moszkvában, a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében végzett. Apja, Berecz János 1985 után az MSZMP egyik legbefolyásosabb politikusa volt.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: 2007-ig magyar nagykövet Bécsben az EBESZ-misszió mellett, később a Külügyminisztérium munkatársa, tavalyig az állami tulajdonú Mehib Zrt. felügyelőbizottsági tagja.

BOROS Imre - D-008, százados (Magyar Hitel Bank)
Szolgálati adatok: Állítása szerint egykor kitöltetlen, dátum nélküli dokumentumokat írattak alá vele. "Amikor 2002-ben először kerültem szóba szt tiszti múlttal gyanúsítva, széles körben tiltakoztam a nyilvánosság előtt, és felsoroltam bizonyítékaimat is" - írta a minap Boros Imre a kutatást végző történészeknek.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: A T & T Ingatlanforgalmazó Zrt. és az UK. CSE. Hungary Kft. társtulajdonosa, korábban kisgazda képviselő, az első Orbán-kormány tárca nélküli minisztere, jelenleg gazdasági elemző.

CSIKÓS Imre
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: A Szolmép Út- és Közműépítő Kft., valamint az Ökober Környezetvédelmi Berendezéseket Gyártó Kft. tulajdonosa.

DÉGEN István - D-24, K-546, százados (Malév, üzletkötő)
Szolgálati adatok: A diktatúra sajtóirányításának meghatározó alakja; egy Barabás János MSZMP KB-titkár által neki írt levél szerint olyan kérdésekben is ő alakított ki álláspontot, hogy az 1986-os szépségkirálynő-választás után a Playboy szerkesztői hazánkba utazhatnak-e a magyar lányok bájait tanulmányozni. A rendszerváltáskor az MSZMP-ből MSZP-vé váló párt elnökének (Nyers Rezső) irodavezetője.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: Az előző kormány idején elnyerte a sanghaji világkiállítás magyar pavilonjának üzemeltetését. (A Horn-kormány alatt még az ipari tárca kabinetfőnöke volt.) Ma a Genexpo 2010 Kft. vezetője és a Locomotiv Travel utazási iroda tulajdonosa.

DÖMÉNY János - E-20, K-663, százados (Külügyminisztérium)
Szolgálati adatok: A pártállam Latin-Amerika-szakértője, az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának egykori vezetője, volt venezuelai nagykövet.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: A Gyurcsány-időszakban a Külügyminisztérium iratmegsemmisítő (hivatalosan: "minősített iratokat felülvizsgáló") bizottságának tagja, a Magyar Latin-amerikanisták Társaságának elnöke.

FEKSZI Márta - D-249, K-583

Szolgálati adatok: 1981-ben (amikor konzulként is dolgozott Kijevben) tízezer forint jutalmat kapott "a szakosítón elért eredményéért".
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: A Gyurcsány-kormány külügyi államtitkára; a moszkvai magyar kereskedelmi képviselet eladásával kapcsolatos büntetőeljárás gyanúsítottja.

HÁBERMANN Gusztáv - E-20

Szolgálati adatok: Művészneve Algol László, 1979 és 1988 között jelentéseket írt Galántai György képzőművész köréről.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: Gustav M. Habermann néven az új-zélandi Massey Egyetem pszichológiatanára.

HARASZTI Pál - D-66, AC-34, főhadnagy (MÁV pécsi igazgatóság, épületfenntartó mérnökség)
Szolgálati adatok: "Az állambiztonsági munka iránt nagy érdeklődést tanúsít. Egész munkájára a fiatalos lendület, mozgékonyság és tettrekészség jellemző" - áll egy 1987-es jellemzésben.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: A pécsi Haraszti és Fia Építőipari Kft., illetve a Szerkezetépítő Kft. tulajdonosa.

HORVÁTH Dénes Iván - AS-28, főhadnagy (Kőolajkutató Vállalat)
Szolgálati adatok: 1967-től dolgozott a szolnoki kőolajkutatónál mint fúrómérnök, üzemvezető, osztályvezető.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: Az MB Kőolajkutató Zrt. volt igazgatósági tagja, a közelmúltig Szolnok városfejlesztő cégének igazgatósági tagja.

HORVÁTH Imre - AL-5
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: A Mol-töltőállomások és a Hunguest-szállodák egy részének italautomatáit szállító Horim Kft. tulajdonosa.

HRISZTOFOROSZ, Atanasziu - E-13, alezredes
Szolgálati adatok: Tizenöt évesen részt vett a görögországi polgárháborúban. 1957-től az ORFK Politikai Nevelő Főosztály munkatársa, a Néphatalomért lap szerkesztője, majd a határőrség agitprop osztályának munkatársa. Pártvezetők egykori tolmácsa.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: A Budapest XV. kerületi Görög Kisebbségi Önkormányzat képviselője.

JANCSÓ László - AB-32, főhadnagy (Könnyűipari Minisztérium, Nemzetközi Osztály)
Szolgálati adatok: "Operatív feladatait kezdeményezően, a nemzetközi érintkezés területén jelentkező sajátosságok ismeretében jól oldotta meg. A belügyi munkát élethivatásának tekinti" - áll egy 1981-es jellemzésben.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: A nagy áruházláncok egyik videójáték-beszállítójaként jegyzett Modern Média Service Kft., valamint a Greenleaf Tobacco Kft. tulajdonosa.

JOHN Ede - D-139, főhadnagy (Tervhivatal, Nemzetközi Osztály)
Szolgálati adatok: "Jól hajtja végre az szt rezidentúra vezetésével járó feladatokat" - áll egy 1978-as jellemzésben. A rendszerváltás előtt líbiai nagykövet.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: John Emesének, az SZDSZ volt fővárosi frakcióvezetőjének apja. 2001-ig a nagybankok tulajdonában álló Girodat Információ-szolgáltató Rt.-t vezette.

KATONA Péter - D-180, hadnagy
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: Az anno Gyurcsány Ferenc felesége által is vezetett Tisza Kereskedőház (korábban RGB) Kft. egykori, illetve a Kornell-Cooper és a Phister-Collins Kft. jelenlegi tulajdonosa.

KERÉKGYÁRTÓ Miklós - D-8, százados (Pénzintézeti Központ, Ellenőrzési Főosztály)
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: A Balatonnál egykor szafariparkot tervező Ex Trade (újabb nevén: CVF) Holding Kft. balatonőszödi tulajdonosa.

KERTAI Gyula - ÁB-21, főhadnagy (Budapesti Rádiótechnikai Gyár)
Szolgálati adatok: "1979 óta társadalmi megbízatással tényleges munkásőri szolgálatot látok el" - áll 1983-as önéletrajzában.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: A német Teupen Hylift GmbH magyar cégének volt vezetője, a SynOrg Üzleti Tanácsadó Kft. tulajdonosa.

KISPÁL Antal - AG-22, százados (Szegedi Hírlapkiadó Vállalat, igazgató)
Szolgálati adatok: A rendszerváltás előtt új szegedi napilap kiadását tervezte Király Zoltán parlamenti képviselő, Gyulay Endre szeged-csanádi püspök, a helyi szocdemeket vezető Szerencsés György és a KDNP-vezetés közreműködésével.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: 1994 után a Magyar Lapkiadók Egyesületének társelnöke.

KOVÁCS István - AD-1, főhadnagy (Kecskeméti Aranyhomok Szálloda, üzletvezető)

Szolgálati adatok: "Közreműködött a titkos akciók biztosításában. [...] A szűrő-kutató munka személyes információszerző tevékenysége nem javult annak ellenére, hogy évente több nyugati turistacsoportot vezetett a megye területén" - áll egy 1979-es jellemzésben.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: A közelmúltig a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetével együttműködő Benczúr Tourist utazási iroda tulajdonosa.

LÁZÁR József György - AO-24, hadnagy (Észak-dunántúli Közmű- és Magasépítő Vállalat)
Szolgálati adatok: 1985-ig egy algériai beruházáson főmérnök. 1987-től az Oviber beruházásán a bős-nagymarosi vízi erőmű kirendeltségvezetője.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: A Strabag Építő Zrt., illetve a Strabag-MML Kft. volt cégvezetője, ma a Metrum Mérnöki Kft. tulajdonosa.

LOVRÓ Csaba - K-863, főhadnagy
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: Jelenleg is ciprusi nagykövet, a Gyurcsány-éra Külügyminisztériumának személyzeti főnöke.

MEDGYESSY Péter - D-209, főhadnagy (Pénzügyminisztérium, Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály, helyettes vezető; Közgazdasági és Költségvetési Főosztály, főosztályvezető)
Szolgálati adatok: "Nagyfokú fedőmunkahelyi leterheltsége mellett egyre aktívabb az állambiztonsági munkában. Konspirációs helyzete kiváló" - áll egy 1979-es jellemzésben.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: A rendszerváltozás után bankár, 1996-tól pénzügyminiszter, 2002 és 2004 között kormányfő, majd Magyarország utazó nagykövete. Jelenleg a Mol-csoporthoz tartozó Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. igazgatósági tagja; két üzleti tanácsadó érdekeltsége (M. P. Europa Kft., AssistConsult Kft.) mellett kisebbségi tulajdonos a ZVT Zempléni Villamosenergia-termelő Zrt.-ben.

MELKVI József - AB-11, alhadnagy (Május 1. Ruhagyár, nemzetközi kapcsolatok csoportvezető)
Szolgálati adatok: "A szocialista rendszer feltétlen híve. Az operatív feladatok - kutató-szűrő munka területe - végrehajtása során önálló, kezdeményezőkészségről tett bizonyságot" - áll egy 1981-es jellemzésben.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: A használt lakóingatlanok értékesítésére szakosodott Pannon-Panoráma Kft. tulajdonosa.

PÁLINKÓ Erzsébet - D-70, őrmester (Kohó- és Gépipari Minisztérium Üzembiztonsági Osztály, majd Szervezési és Ellenőrzési Osztály)
Szolgálati adatok:
"Mint a KISZ szervezeti aktívája sok esetben erején felül is vállal tömegszervezeti, illetve társadalmi munkát. Nem fecsegő típus" - áll egy 1979-es jellemzésben.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: A közelmúltig a koreai KDB Bank magyar ingatlankezelő cégének felügyelőbizottsági tagja, jelenleg a Persi Mérnök Kft. és az S-6 Mérnök Kft. tulajdonosa.

POLGÁR Tibor - D-58, őrnagy (MTA Filozófiai Intézete)
Szolgálati adatok:
"Az állambiztonsági operatív munkát tudása legjavát adva, magas fokú hivatástudattal végzi. [...] Több esetben fejtett ki pozitív irányú befolyásolást ellenséges tevékenységet kifejtő, illetve azokkal szimpatizáló személyek vonatkozásában" - áll egy 1987-es jellemzésben.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: 2003-ban Pozsgay Imrével közösen jelentetett meg könyvet A rendszerváltás (k)ára címmel. Később a Kodolányi János Főiskola tanára.

RAÁTZ Elemér - AO-7, alezredes (Gödöllői Agrártudományi Egyetem, egyetemi főtitkár)

Szolgálati adatok: Kivonat szolgálati adatlapjából: "Vallásos nevelést kapott, és - saját bevallása szerint - az 1956-os események is "megzavarták ". 1957-ben szakít vallásosságával. 1963-tól MSZMP-tag, vezető propagandista." "Összesen 6 fő feldolgozásában vett részt, 10 hálózati személy kiválasztását segítette elő" - áll egy 1980-as jellemzésben.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: Tavaly Lancea Regis emlékérmet vett át a gödöllői egyetem rektorától, néhány éve pedig még tanácsadói megbízása volt az intézményben.

SEBES (SPIEGEL) József - E-9
Szolgálati adatok: 1978-tól a Pénzügyminisztérium főrevizora. 1989. október 23-án a fővárosi tüntetések állambiztonsági biztosításában vett részt.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: Az MLSZ korábbi felügyelőbizottsági elnöke. Tavaly megválasztották a Wallenberg Társaság elnökének.

SZEGEDI Károly - AS-9, hadnagy (Nagyalföldi Kőolajés Földgáztermelő Vállalat, jogász)
Szolgálati adatok: "Rátermettségénél, pártunkhoz való kifogástalan viszonyánál fogva alkalmas a BM-állományba való felvételre" - áll egy 1969-es jellemzésben. 1989-ben az MSZMP reformköri mozgalmának tagja.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: Ügyvéd, több cikluson át MSZP-s önkormányzati képviselő volt Szolnokon.

TAMÁSSY István - D-20, hadnagy (Külügyminisztérium, nemzetközi tolmács és fordító)
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: A sajtóban az MSZP-s Szekeres Imre üzleti "énjeként" emlegették azt a Hollandiában élő Tatár Györgyöt, akit Tamássy képviselt Magyarországon. Utóbbi 2010 nyara óta közös kereskedőcéget működtet (Platinium Oriental Kft. néven) az üzletember Vitézy Tamással és Töröcskei Istvánnal, illetve a Kulcsár-ügyben vádlott Kelemen Lászlóval.

TERCS Károly - D-196, hadnagy (Terimpex, Tejtermék Osztály, üzletkötő)

Szolgálati adatok: "Nem tanúsított kellő hozzáállást, a vele szemben támasztott követelményeknek nem tud, de nem is akar eleget tenni. Szolgálati viszonyának megszüntetésére javaslatot teszünk" - áll egy 1983-as jellemzésben.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: A Fumus Gazdasági Tanácsadó Kft. tulajdonosa, illetve az amerikai különleges alakulatoknál használt Swat bakancsok hazai forgalmazója.

TÖTTÖS Gábor - AT-45, hadnagy
Szolgálati adatok: 1984-től MSZMP-tag, alapszervezeti titkár. A Dátum Rt. lapkiadó főszerkesztő-helyettese.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: Babits Mihály-szakértő, a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kara magyar nyelvi és irodalmi tanszékének docense.

VADÁSZ József - AU-31, főhadnagy (MÁV szombathelyi igazgatóság)
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: 2010-től a holland ERS Railways vasúttársaság magyarországi képviseletének vezetője.

VALLATÓ Péter - AK-8, őrnagy (debreceni Aranybika szálló, üzletigazgató)
Szolgálati adatok: "Az operatív munkában széles körű tapasztalatokkal rendelkezik. [...] Egyre javuló érzékkel ragadja meg az egyes beutazóknál tapasztalható illegális ügynöki tevékenységre utaló jeleket" - áll egy 1983-as jellemzésben.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: A debreceni Irinyi János Gimnázium, Szakközép-és Szakiskola szállodaismeret-tanára.

VARGA Dezső - AK-40, százados (MTA Atomkutató Intézet, tudományos igazgatóhelyettes)
Szolgálati adatok: 1963-tól párttag, egy ideig munkahelye pártvezetőségének tagja. 1981 és 1985 között a magyar-szovjet kutatási kapcsolatok irányítója.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: Az MTA Atommagkutató Intézetének munkatársa.

VARJAS Péter - AV-46, százados (Pápai Textiles Művelődési Ház, igazgató)

Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: A pápai református kollégium gimnáziuma fiúinternátusának nevelőtanára, a pápai református egyházközség pótpresbitere.

WIKTORA Antal - AU-30, főhadnagy
Szolgálati adatok: "Tevékenységét politikai elkötelezettség és elvi szilárdság jellemzi" - áll egy 1986-os jellemzésben.
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: Az MSZP szombathelyi szervezetének egykori elnökségi tagja, a TIT vasi vezetője. Magát hithű katolikusnak mondja. A szombathelyi Magyar-Izraeli Baráti Társaság tisztségviselője.

ZELEY László - E-13, D-55, őrnagy (újságíró)
Jelenlegi, közelmúltbeli tevékenység: A Népszabadságban megjelent, Teller Edének tulajdonított 2003-as állevél társszerzője. Miután a hazai jobboldalt bíráló irományról nem sikerült bebizonyítani, hogy azt az időközben elhunyt atomfizikus írta, a napilap bocsánatkérésre kényszerült.

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. közleménye

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be.

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. (csődeljárás alatt) online felületén, a valasz.hu-n folyó tartalomszolgáltatás a mai nappal megszűnik.

A valasz.hu archívuma a továbbiakban is elérhető marad, az elektronikus Heti Válasz utolsó száma pedig a korábbi lapszámokkal együtt megvásárolható a Digitalstand.hu-n.

Budapest, 2018.08.03.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.

Szeressük a szarkákat!

Mit jelent, ha nagyobb arányban jelennek meg szarkák a városban? Érdemes elgondolkodni rajta, mert amit a madarak jeleznek, az csak a jéghegy csúcsa. Akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Az Özil-botrány utórezgései – focista a nagyhatalmi játszmában

Nem csitul a botrány Mesut Özil világbajnok labdarúgó körül. A harmadik generációs németországi török sportember rasszizmust kiáltott, és egy óvatlan lépése Recep Tayyip Erdoğan és Angela Merkel hatalmi küzdelmének részesévé tette. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Csapó Gábor: lehet, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik

Nemcsak a magyar férfivízilabda-válogatott barcelonai Európa-bajnoki nyolcadik helye sokkolta a hazai közvéleményt, de a játéka is. Az okokról Csapó Gábor olimpiai bajnok pólóssal beszélgettünk, aki nem zárta ki, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.