TITKOS KAPCSOLATOK

/ 2004.12.09., csütörtök 13:26 /

Gyurcsány Ferencben hajdani KISZ-vezért, valamint Apró-pénzét politikai tőkére váltó milliárdost látunk. Pedig vannak körülötte cifrább dolgok is. Feleségének rokonai nemzedékek óta őrzik az állam-, a nemzet-, illetve a vagyonbiztonságot. A HVG pedig váltig állítja: egy, a minap fordulatot vett franciaországi botrány szálai a családhoz vezetnek.

"Piroskát miért hagytad ki? Hisz mindent neki köszönhetsz!" - kiáltotta a Gyurcsány Ferencet kormányfőjelöltté választó augusztusi MSZP-kongresszuson egy szocialista asszony, amikor a politikus sikereiért köszönetet mondott Katalin nevű édesanyjának és hitvesének, Klárának. A miniszterelnöki anyós említése nem véletlen. Míg Gyurcsány szinte sportot űz abból, hogy hetykén válaszoljon a vagyonosodását és KISZ-es múltját ért támadásokra, feltűnő az a hallgatás, melybe egy harmadik, titokzatos kérdésben burkolózik.

A ma miniszterelnöke harmadik feleségét 1996-ban a pártállami politikus, Apró Antal unokájában, Dobrev Klárában találta meg - akinek rokonai között igen gyakoriak a titokzatos foglalkozást űző tagok. Az 1994-ben elhunyt nagyapa, a nagybácsi, az unokaöcs, az unokahúg és több barát jelenléte tény az állam-, a nemzet-, illetve a vagyonbiztonság környékén; az apáról és az anyáról felemás hírek járnak.

ÉVTIZEDES TAPASZTALATOK

Idősb Apró Antalról többen a KGB magyarországi embereként emlékeznek meg; anélkül, hogy a szovjet állambiztonsággal való kapcsolatát bizonyították volna. Az viszont tény, hogy fia, ifjabb Apró Antal utat talált magának a III-as főcsoportfőnökséghez - az illető ezt lapunknak meg is erősítette. Miként dr. Kende Péter Titkos magyar szolgálatok című könyvében olvasható: "A párt- és állami vezetők gyerekeinek nem kis hányada előbb-utóbb a hírszerzésnél, elhárításnál kötött ki, mert a papa beprotekciózta. A nagy nevek mellett - Apró, Biszku, Brutyó, Cseterki, Gyuricza, Korom, Várkonyi - sok-sok kádercsalád csemetéje kötött ki a szolgálatok valamelyikénél."

Az Apró fiú az állambiztonság IIIII. osztályán az ezredesi rangig vitte, s karrierjét a rendszerváltozás akasztotta meg. Számos, az egykori állambiztonságtól kiszuperált társához hasonlóan 1990 után ő is a szakmában maradt, és biztonságtechnikai cégeket alapított. "Az Apró és Társa Ügynökség Magánnyomozó Iroda fennállásának öt éve alatt szakmailag elismertté vált. A piaci elfogadottság egyik meghatározó körülménye, hogy munkatársaink több évtizedes speciális szakmai tapasztalatokra tekintenek vissza" - olvassuk vállalkozása honlapján. E több évtizedes szakmai tapasztalatokat az Apró család immár a harmadik nemzedékre hagyományozza. A nyomozóiroda másik tulajdonosa legifjabb Apró Antal, aki - testvérével, Apró Bernadettel - az Apró Controll Vállalkozásbiztonsági Kft. vezetésében is szerepet kap.

A rendszerváltozás után Apró Antal testvére, Piroska is kapcsolatba került egykori állambiztonsági vezetőkkel. Felügyelőbizottsági tag volt abban az 1991-ben létrehozott S-Komplex Nemzetközi Biztonságvédelmi Rt.-ben, melyben az elnök-vezérigazgatói teendőket Nagy Lajos - a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója 1990-ben, előtte állambiztonsági vezető - látta el. Ugyanitt volt igazgatósági, majd felügyelőbizottsági tag a tágabb család másik sarja, Apró Erzsébet Vajda József nevű fia. Ő egykor a katonai elhárításnál dolgozott, a Horn-kormány idején pedig a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgató-helyettesi posztjáig vitte.

Az éppen felszámolás alatt álló S-Komplexben tulajdonrészt jegyző négy izraeli magánszemélyen keresztül a cégben közel-keleti vonatkozásokat is találunk. Talán ezért, talán nem: a Tv2-ben néhány éve elhangzott a vád, hogy az rt. az izraeli titkosszolgálat fedőcége. A kijelentést Nagy Lajos visszautasította, s az ügyet bíróság elé vitte - amint a vállalkozás egyik vezetőjétől megtudtuk, a per máig nem zárult le. Pedig jó lenne tisztán látni a kérdésben. A vád súlyos, s ha az S-Komplex nem tudná megvédeni igazát, arra a következtetésre kellene jutni, hogy a ma miniszterelnökének rokonsága környékén valaha egy másik állam titkosszolgálata forgolódott.

NEMZETKÖZI ÜGYEK

Apró Piroska feltételezett bizalmas kapcsolataira korábbi munkahelyeiből is következtethetünk. A szakmában közhely: az az ember, aki a rendszerváltozás előtt végigjárta a külkereskedelmi ranglétrát (egészen a miniszterhelyettességig vitte), többször volt külföldi kiküldetésen, majd a - hadiipari munkákban is érdekelt - Videoton igazgatóhelyettese lett, nem kerülhette el, hogy valaminő viszonyba ne keveredjen a titkosszolgálattal. Annál inkább ezt kell gondolnunk, hogy többek között Kenedi János kutatásai nyomán napvilágra jutott: Magyarország élen járt a tudományos-technikai hírszerzésben, a Cocom-lista - azon, nyugati országokból származó termékek lajtsroma, melyeket tilos volt kommunista országoknak eladni - kijátszásában.

A HVG korábbi cikke szerint több bolgár vállalat részt vett a nyugati embargós termékek Szovjetunióba csempészésében, s a lap tudni véli: e cégek egyike az Izotimpex volt. Az egykori bolgár állami vállalatra érdekes utalást találunk az MTI korabeli hírei között. A tudósítás szerint a céget Apró Piroska 1989 márciusában - miután Szófiában miniszterhelyettesként áruforgalmi jegyzőkönyvet írt alá kollégájával - jó példaként hozta fel a két ország közötti részvényvásárlási program megvalósulására. Nem véletlenül emlékezett meg az Izotimpexről meleg szavakkal: a vállalat budapesti irodavezetőjében önnön férjét, Petar Panajatov Dobrevet tudhatta, akivel szófiai kiküldetésén ismerkedett meg.

A magyarul Dobrev Péterként ismert, 2002 januárjában elhunyt férfiról az utóbbi években számtalan újságcikk állította: maga is kapcsolatban állt a bolgár titkosszolgálattal. A HVG összefüggésbe hozta egy 1993-as botránnyal, melynek főszereplője a bolgár állambiztonság egykori tisztje, Biszer Dimitrov volt. Ő Gigastorage néven számítógépes alkatrészüzemet vásárolt Franciaországban, mely vállalkozáshoz a Magyar Nemzeti Bank leányvállalatától, a bécsi CW banktól és az OTP egyik amerikai érdekeltségétől kapott hitelt. Kétes ügyletei miatt azonban 1996-ban pénzmosás gyanújával vád alá helyezték.

A Horn-kormány visszásságait feltáró, Tellér Gyula által szerkesztett Fehér könyv tudni véli: Dimitrov egyik magyarországi kapcsolata Dobrev Péter volt. A HVG továbbment: "Dimitrov ismerősei közé tartoztak többen a számítástechnikai gyártás felé a hetvenes években nyitó székesfehérvári Videoton régi vezetői közül, mások mellett például Apró Piroska, aki 1974-ben a szófiai magyar kereskedelmi kirendeltségről került a székesfehérvári vállalat számítástechnikai igazgatói székébe." A bolgár Trud című lap szerint pedig a nyugat-keleti titkos technológiaügyletekben jelentős szereplőnek számított Dobrev Péter cége, az Izotimpex.

EGY BOLGÁR MÉRNÖK

Apró Piroska mára First Ladyvé emelkedő lánya, Dobrev Klára nem kerülhette el, hogy ne kommentálja a híradásokat. Októberben a Népszavában kerített erre sort. Az újságíró felvetésére - a vádak szerint édesapja "a bolgár titkosszolgálatoknak dolgozott, és a Gigastorage néven elhíresült nemzetközi korrupciós botrány egyik érintettje" - így felelt: "Ez tévedés. A Dobrev név Bulgáriában mindennapos, olyan, mint a Szabó vagy a Kovács. Volt egy minisztere, sőt majdnem miniszterelnöke is Bulgáriának ilyen névvel, és minden utcában legalább három Dobrev lakik. Édesapám mérnök volt, egész egyszerű mérnök, aki többek között a bolgár pénztárgépekről ismert informatikai gyár itteni irodáját vezette."

E nyilatkozatból nehéz volna kibogozni, hogy Dobrev Klára a szövevényes botrány melyik elemét tagadja, melyiket nem. Amikor a szűkebb család lapunknak név nélkül nyilatkozó tagjától arról érdeklődtünk, hogy közel tíz évig miért nem találtak módot a vádak cáfolatára, azt a választ kaptuk, hogy ez már megtörtént; lelőhelyet azonban az illető nem tudott megnevezni. A sajtóarchívumokat - köztük az MTI és a HVG írásainak gyűjteményét - mindhiába kutattuk. Miként sokatmondó az a hallgatás is, mely a HVG idén november 27-i cikkét követte. A lap az ügy legújabb fejleményekén hírül adta: egy francia bíróság most októberben hűtlen kezelés miatt első fokon hathavi felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Biszer Dimitrovot. A szerkesztőség megismételte évekkel korábbi állításait a Dobrev-Dimitrov kapcsolatról - ám az ezt követő, múlt heti számban sem volt nyoma helyreigazításnak.

Annyi bizonyosnak látszik, hogy Dobrev papa egyszerű mérnöknél jóval több lehetett. Két vállalkozásán, a Raendo, illetve az Izottrade nevű cégeken keresztül például maga is részvényes volt a már említett S-Komplex Rt.-ben. E tény ismeretében pedig felmerül a kérdés: egy pénztárgépekkel kereskedő bolgár úriembernek vajon mi keresnivalója van egy vitatott tevékenységű, nemzetközi biztonságvédelmi részvénytársaságban?

Az igazsághoz hozzátartozik: az Apró család múltjának fenti epizódjairól nem tudjuk, hogy egymással összefüggésben kell-e őket értelmezni, vagy különálló, Gyurcsány Ferenc miniszterelnöki tevékenységére hatást nem gyakorló ügyekről van-e szó. Ezért nem lehet minden kétséget kizáróan kideríteni, hogy lezárt történetekkel állunk-e szemben, vagy a rokonok előéletében akadhat-e olyan pont, mely adott esetben fel- vagy kihasználható a mostani kormányfő ellen. A helyzetet nem könnyíti, hogy a családdal kapcsolatos kérdéseinket - bár nagyon igyekeztünk - sem Apró Antalnak, sem Apró Piroskának nem tudtuk feltenni. A rokonok életrajzában található különleges elemeket mindenesetre legalább dokumentálásra érdemesnek tarthatjuk.Apró Piroska - szakmai életrajz

1947 születési éve 1965-1969 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 1969-1970 az Irodatechnikai Gépipari Vállalat munkatársa, majd a szófiai magyar kereskedelmi kirendeltség titkára 1974-1980 a Videoton főosztályvezetője, majd számítástechnikai igazgatóhelyettese 1980-1981 a szófiai kereskedelmi kirendeltség helyettes tanácsosa 1981-1988 a Külkereskedelmi Minisztérium főosztályvezető-helyettese, majd főosztályvezetője 1988-1990 külkereskedelmi miniszterhelyettes 1990-1992 a Videoton vezérigazgató-helyettese 1991-1992 a Kossuth Kereskedőház ügyvezető igazgatója 1994 július-november, Horn Gyula kabinetfőnöke 1995-1997 a Magyar Hitel Bank és az ABM Amro Bank elnöke 1997-1998 a Hungexpo elnöke 1997-2002 az Altus Rt. elnöke 1998 a Magyar Export-Import Bank elnöke 2002-2003 a Budapest Airport Rt. és a Budapest Ferihegy Rt. elnöke 2002-2003 a Postabank felügyelőbizottsági tagja, majd elnöke
Nagyapja unokája - Dobrev Klára Apró Antalról

"Tudom, hogy Apró Antal milliónyi magyar számára a múlt szimbolikus figurája. Nekem viszont a nagypapa volt. Akkor is, ha életfelfogásával nem értettem egyet feltétel nélkül. A gyerekek, unokák többsége így van ezzel. Modern nőnek gondolom magam, de látom: bizonyos szempontból a hétéves lányom is "haladóbb" nálam."
(168 Óra, 2004. november 11.)

"A nagyapámra pedig nagy szeretettel emlékszem. A nagyszüleim egész felnőttkoromig jelen voltak az életemben, gyerekként pedig sokat segítettek. A nagyapa például jól rajzolt, én meg nem. Volt, hogy ő készítette el a házi feladatomat. (...) A politikával pedig nem törődtem. Nekem ő nem politikus volt, nem kellett vele egyetértenem."
(Népszava, 2004. október 2.)

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. közleménye

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be.

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. (csődeljárás alatt) online felületén, a valasz.hu-n folyó tartalomszolgáltatás a mai nappal megszűnik.

A valasz.hu archívuma a továbbiakban is elérhető marad, az elektronikus Heti Válasz utolsó száma pedig a korábbi lapszámokkal együtt megvásárolható a Digitalstand.hu-n.

Budapest, 2018.08.03.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.

Szeressük a szarkákat!

Mit jelent, ha nagyobb arányban jelennek meg szarkák a városban? Érdemes elgondolkodni rajta, mert amit a madarak jeleznek, az csak a jéghegy csúcsa. Akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Az Özil-botrány utórezgései – focista a nagyhatalmi játszmában

Nem csitul a botrány Mesut Özil világbajnok labdarúgó körül. A harmadik generációs németországi török sportember rasszizmust kiáltott, és egy óvatlan lépése Recep Tayyip Erdoğan és Angela Merkel hatalmi küzdelmének részesévé tette. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Csapó Gábor: lehet, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik

Nemcsak a magyar férfivízilabda-válogatott barcelonai Európa-bajnoki nyolcadik helye sokkolta a hazai közvéleményt, de a játéka is. Az okokról Csapó Gábor olimpiai bajnok pólóssal beszélgettünk, aki nem zárta ki, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.