valasz.hu/itthon/elitelt-magyar-orvosok-borton-helyett-tovabb-praktizalhatnak-122058

http://valasz.hu/itthon/elitelt-magyar-orvosok-borton-helyett-tovabb-praktizalhatnak-122058

Újabb négy év reményében

/ 2001.12.21., péntek 07:43 /

Ha többet tudunk adni a határon túli magyaroknak, akkor meg is kell tennünk - nyilatkozta lapunknak Dávid Ibolya igazságügyi miniszter, a Magyar Demokrata Fórum elnöke. A politikus szerint kegyetlen történelmi sors jutott az elszakított nemzetrészeken élőknek, ezért az anyaországnak kötelessége segíteni őket.

Sokan tartják magukat Antall József eszmei örökösének. Ön mit tanult tőle?

Antall József történelmi hagyatékának örököse mindenki, aki magyar, aki a demokratikus átalakulás mellett voksolt. Szerencsésnek tartom magam, mert 1989-től, elnökké választása óta ott lehettem az MDF-ben, és minden nagyobb rendezvényen jelen voltam, ahol hallhattam őt. Nagy hatást gyakorolt rám. Az akkori megszokott stílushoz, értékrendhez, gondolkodásmódhoz képest egy másként beszélő, másként gondolkodó ember jelent meg, akinek van politikai eleganciája, folyamat- és rendszerlátó képessége, aki tud nemzetben gondolkodni, előre látni három ciklust, és ennek megfelelően tenni aktuális dolgait. Emberségből, demokráciából, politikai tisztességből sokat lehetett tőle tanulni.

Ma jóval többen hivatkoznak a rendszerváltás utáni első miniszterelnökre, mint amennyien életében szerették. Nem tart attól, hogy kisajátíthatják olyanok, akiknek nem sok közük volt hozzá?

Örülök annak, hogy mind többen kívánják magukat az antalli szellemi örökség részesének tekinteni. Ez bennem nem vált ki visszatetszést. Hihetetlenül nehéz volt 1989-90-ben látni, hogy mit jelent az egypártrendszerről a szocialista tervgazdálkodás utolsó végóráiban áttérni a piacgazdaságra. Felfogni, hogy nem lesz Varsói Szerződés, KGST, hogy meg fog szűnni a szovjet birodalom. S nem rakhattuk ki a határra, hogy bocsánat, hat hónapig átalakítás miatt szünetel az állam működése. Abban volt Antall József sokkal több politikustársainál, hogy ezt a folyamatot egyszerre tudta értékelni. Az emberek egy része tanult tőle, a másik része kritizálta. De aki kritizálta, az is belátta utóbb, hogy mit jelentett az, amit ő elkezdett. Nem tudok haragudni azokra, akik kritikusai voltak és utólag másként ítélnek. Minden nagy államférfinak ez a történelmi sorsa.

A "magyar ügy" nagyon fontos önnek. Minden évben Aradon koszorúz. Most jött haza az Egyesült Államokból, az ott élő magyarok meghívásának tett eleget. Hogyan fogadta, amit Antall József a beiktatásakor mondott, hogy lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke kíván lenni?

Kimondta azt az igazságot, amire az ember hosszú évtizedeken keresztül várt. Számomra mindig természetes volt, hogy a határon túl élő honfitársaink a nemzethez tartoznak. Ezért nagyon bántott, amikor évtizedekig nem lehetett róluk beszélni, mert az úgymond beavatkozás volt egy másik állam belügyeibe. Amikor a korona az Egyesült Államokból megérkezett Magyarországra, néhány hét múlva már lehetett kapni a Szent Koroná-s képeslapokat. Soha nem felejtem el, mit jelentett, amikor az első ilyen hátizsákos szállítmánnyal megérkeztünk Erdélybe. Nem a rendszerváltás után kezdtem járni az elszakított nemzetrészekre. Aradról az első fényképem 7-8 éves koromból való: ülünk melegítőruhában a testvéremmel a vesztőhely mellett. Egészen kicsi korom óta minden évben elmentünk Aradra a szüleimmel. Gyakran jártunk a Felvidéken, és Bácska nagy részét is jól ismerem. A csíksomlyói búcsú az évi rendes zarándokútjaim közé tartozik. Nekem a nemzeti összetartozás a világ legtermészetesebb dolga volt.

Ilyen érzelmi kötődéssel nem véletlen, hogy a határokon túli magyarokon segítő kedvezménytörvényt nemzeti összetartozásunk és szolidaritásunk első törvényének nevezte.

A nemzeti szuverenitás első közjogi lépésének tartom ezt a törvényt. Miként az 1990-es választást vagy az utolsó orosz katona kivonulását, történelmi pillanatnak tekintem a Magyar Állandó Értekezletnek azt a két évvel ezelőtti ülését is, amelyen a résztvevők egyöntetűen úgy ítélték meg: szükség van a határon túli magyarok kedvezményeire. Hosszú évtizedeken át álmodni sem lehetett arról, hogy egyszer lesz ilyen, hogy ott ül a miniszterelnök, a kormány sok tagja, az összes határon túli magyar szervezet képviselője, a parlamenti pártok, az országgyűlési képviselők, és közös elhatározás születik a határon túli magyarok érdekében. Nem nagyon értettem, miért nem ünnepelünk. Ez az első pecsétje volt annak, hogy igenis összetartozunk, egy az anyanyelvünk, egy kultúránk van, és felelősek vagyunk egymásért.

Úgy gondolja, hogy a kedvezménytörvénynek lesz folytatása?

Ha többet tudunk segíteni, és új, intézményes formát tudunk biztosítani a határon túl élőknek, akkor módosítani fogjuk a törvényt. Hazánk keresztény értékrendre épülő ország. Ez nemcsak azt jelenti, hogy templomba járunk, és imádkozunk, hanem azt is, hogy akinek a Teremtő többet adott, annak több a szolgálata. Különösen igaz ez, amikor a saját honfitársainkról van szó, akik nem tehetnek arról, hogy sokszor kegyetlen történelmi sors jutott nekik. Életükért, mindennapi kenyerükért is meg kellett küzdeniük, miközben a magyarságuk, a nyelvük, a kultúrájuk, a hovatartozásuk miatt évtizedeken keresztül megaláztatás érte őket. A tizenkét évvel ezelőtti helyzethez képest hatalmas előrelépésnek tartom, hogy határon belüli és kívüli települések között, sőt családok között szoros kapcsolatok alakultak ki. Ez az, ami - ha akarjuk, ha nem - hála istennek rombolja a határokat.

A 2002. április 7-ére kitűzött országgyűlési választásokon a nemzeti elkötelezettségű szavazók a Fidesz-MDF-listára voksolhatnak. Az új kormány megalakulása után külön mérik majd az MDF népszerűségét?

Remélem, hogy nem, mert az annyit jelent, volt értelme a választási együttműködést aláírni, és újabb négy évre polgári kormánya lesz Magyarországnak. Azt kívánom, hogy a kötőjeles Fidesz-MDF együttműködés - ugyanúgy, ahogy a CDU-CSU - éljen meg nagyon hosszú időszakot.

Ez azt jelenti, hogy az MDF beolvad a Fideszbe?

Megkérdezte már a CDU-tól valaki, hogy be akarja-e olvasztani a CSU-t? A Fidesz és az MDF tárgyalása nem úgy fejeződött be, hogy kaptunk harminc vagy negyven helyet a Fidesz kontójára, hanem két egyenrangú párt kötött választási együttműködést. Mind a kettő nevének és értékrendjének a megtartásával vállal közösséget a másikkal.

Az MDF történetének egyik mélypontja volt, amikor 1996-ban a legnépszerűbb személyiségek jó része kivált a pártból, s létrehozta az MDNP-t. A pártot akkor elhagyók azóta is keresik az utat a választókhoz. Miért nem tértek vissza az MDF-be?

Fotó: MTI
Koszorúzás Aradon

Az MDF gyengülését nem az 1994-es választás jelentette - mint azt akkor sokan gondolták -, hanem az 1996-os szétválás volt az igazi veszteség. Csak örülhetünk annak, hogy a szakadást követően a Fidesz erősödött meg, és nem egy másik csoportosulás. Amikor 1999-ben megválasztottak az MDF elnökének, az első beszédemben az egység megteremtését hirdettem meg. Az ellenérv az volt, hogy az MDNP-be nagyon sok külsős került be, ezért nem lehet egyesíteni az MDF-fel. Sajnáltam, mert ha tudjuk, hogy hol rontottuk el, akkor oda kell visszamenni, és onnan kell újragombolni a mentét. Az pedig számomra elfogadhatatlan volt, hogy uniót vagy választási pártot hozzunk létre.

Ezek az emberek most a Centrumpártba tömörülve - baloldali erőkkel is szövetkezve - abban reménykednek, hogy esetleg bejutnak a parlamentbe. Gyengíthetik-e a Fidesz-MDF eredményeit?

A centrum hipotetikus pont. A politikai palettának nincs origópontja. A középponttól, a centrumtól lehet valaki egy kicsit jobbra vagy egy kicsit balra. A pártoknak az a törekvésük, hogy a centrumhoz közelítsenek, ám ott színt kell vallaniuk az értékrendjükről, hogy a mérsékelt jobbközép vagy a mérsékelt balközép csoportosulásokkal tudnak-e közösséget vállalni. Az az erő, amelyik ezt nem teszi nyilvánossá, kiszámíthatatlanná válik. Előbb-utóbb meg kell fogalmazniuk, hol akarnak lehorgonyozni. Bízom abban, hogy színvallásuk a polgári oldalt fogja erősíteni.

Pártelnökként és igazságügyi miniszterként hosszú ideje vezeti a népszerűségi listákat. Mivel magyarázza, hogy személyes sikere nem hozott szavazatokat az MDF-nek?

Soha ilyen jól nem állt egyetlen ciklusban sem a választások előtt a kormányzó koalíció. Ha én egy kicsivel is hozzájárultam ahhoz, hogy az MDF-et jellemző nyugodt, mérsékelt, kompromisszumkész, keresztény, konzervatív politizálással erősödjön a polgári oldal, akkor számomra nem volt hiábavaló az elmúlt három és fél év. Az 1998-as választások bizonyítják, hogy mind tudatosabb szavazórétegek alakulnak ki. S mindazok, akik nem kívánják vissza a szocialisták időszakát, a hozzájuk legközelebb álló politikai erő helyett az ahhoz értékrendjében legközelebb eső, nagyobb eséllyel induló pártra vagy pártösszefogásra, együttműködésre fogják leadni a szavazatukat a jövő évi választásokon is. Ezt az emberek tudatos értékvállalásának tartom. Nem véletlen, hogy a Fidesz az MDF-fel olyan együttműködési megállapodást írt alá, hogy mind a 176 egyéni választókerületben a Fidesz-MDF jelölőszervezet nevében indulnak a jelöltjeink, közös az országos lista: Fidesz-MDF, közös a választási programunk, mert az az értelmiségi réteg, amely az MDF holdudvarában van, soha nem hagyott el minket, viszont rendkívül igényes volt arra, hogy ne támogasson olyan konstrukciót, amellyel a szocialisták jönnének vissza.

Show-elemeket is visz a kampányába: átússza a Balatont, babáiból kiállítást rendez, nyilvános rendezvényeken fut és aerobikozik, sőt a televízióban az Osztálytalálkozó című "kitárulkozós" műsorban is láthattuk. Ezek után meglepő volt hallani, hogy nincsenek pr-tanácsadói.

Nem változtam semmit, amikor bekerültem a közéletbe, s gyakorlom régi hobbijaimat. Korábban is kerékpároztam, futottam, s már tizenkét éves koromban átúsztam a Dunát oda-vissza, kajakoztam, kenuztam. Ezért felesleges azt feltételezni, hogy ez show az én életemben. Volt egy súlyos balesetem 1987-ben, ami arra kényszerített, hogy rendszeresen sportoljak. Ha valaki lejön a konditerembe, akkor találkozik velem, ráadásul az egyik leglátogatottabb helyen. De ha nem tudok elmenni futni vagy kondizni, otthon előszedem a súlyzóimat. Ha kell, fölkelek fél hatkor, bekapcsolom a rádiót, és tornázom. Ez egy idő után éppúgy hozzátartozik az ember életéhez, mint a késsel-villával evés. A Balaton átúszása pedig negyvenen túl nagy kihívás, ezért döntöttem úgy, hogy kipróbálom magam.

Most újabb lehetőségük van az érdeklődőknek arra, hogy megismerjék Dávid Ibolyát: a napokban jelent meg egy könyv, amely közéleti személyiségekkel folytatott beszélgetéseit tartalmazza. Miért őket választotta?

A kezdeti politikusi pályámról Boross Péterrel beszélgetek, a politikai értékrendemről Antall Józsefnével, a zenéről Presser Gáborral és Pitti Katalinnal, a számomra igen sokat jelentő sportról Kokóval. Göncz Árpáddal arról, miért nem ellenjegyeztem azt a döntését, amikor kegyelmet adott a beteg gyermekét halálba segítő anyának. Aki rám szavaz a választásokon, aki a bizalmával tisztel meg, annak én is bizalommal tartozom. A világ legtermészetesebb dolgának tartom, hogy egy választott tisztségviselőről a választói tájékozottak legyenek, hogyan látja a világot, mit gondol a zenéről, az irodalomról, a festészetről. A politikus magánéleti szférája jóval kisebb, mint bárki másé.

Nyíltan beszél a könyvben gyerekkoráról, és bepillantást enged a magánéletébe, megismerkedhetünk a családjával. Ilyen tempó mellett jut elég idő a gyerekeire?

Ha azt érezném, hogy a gyerekeimnek, a családomnak hátrányt jelent, hogy nem vagyok eleget otthon, akkor befejezném a politizálást. A férjem egyébként sokat segít, a gyerekeim pedig nagyon elfoglaltak: gimnazista fiam sportol, a lányom pedig jogi egyetemre jár. Mivel sokszor napi tizenhat órát dolgozom, az együtt töltött időt nagyon praktikusan kell kihasználni. A közös reggelikre és a közös vacsorákra nagyon vigyázunk. Az én gyerekeim ugyanúgy kiéhezettek arra, hogy esténként beszélgessek velük, mint minden gyerek. Van úgy, hogy két órán keresztül hallgatom őket.

A kötet szinte minden interjújában megemlíti a Jóistent. Mit jelent önnek a hit?

Számomra a hit elsősorban istenfélés, de jelenti azt is, hogy amiben hiszek, azt meg tudom valósítani. Nem tudom mással indokolni életemnek nagyon sok fordulópontját, mint azzal, hogy velem van az Isten, aki segít, és akire támaszkodhatok. Ez erőt ad. Hiszek abban, hogy ajándék az életünk. A lehetőségeim és a vágyaim arányban állnak egymással, és ez végtelen nagy lelki nyugalommal és harmóniával tölt el. Ennél nagyobb ajándékot ember nem kaphat.

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. közleménye

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be.

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. (csődeljárás alatt) online felületén, a valasz.hu-n folyó tartalomszolgáltatás a mai nappal megszűnik.

A valasz.hu archívuma a továbbiakban is elérhető marad, az elektronikus Heti Válasz utolsó száma pedig a korábbi lapszámokkal együtt megvásárolható a Digitalstand.hu-n.

Budapest, 2018.08.03.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.

Szeressük a szarkákat!

Mit jelent, ha nagyobb arányban jelennek meg szarkák a városban? Érdemes elgondolkodni rajta, mert amit a madarak jeleznek, az csak a jéghegy csúcsa. Akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Az Özil-botrány utórezgései – focista a nagyhatalmi játszmában

Nem csitul a botrány Mesut Özil világbajnok labdarúgó körül. A harmadik generációs németországi török sportember rasszizmust kiáltott, és egy óvatlan lépése Recep Tayyip Erdoğan és Angela Merkel hatalmi küzdelmének részesévé tette. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Csapó Gábor: lehet, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik

Nemcsak a magyar férfivízilabda-válogatott barcelonai Európa-bajnoki nyolcadik helye sokkolta a hazai közvéleményt, de a játéka is. Az okokról Csapó Gábor olimpiai bajnok pólóssal beszélgettünk, aki nem zárta ki, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.