Változatok kótyavetyére

/ 2010.09.23., csütörtök 16:45 /
Változatok kótyavetyére

Sportcsarnok építésére hivatkoztak, mégis irodaház kerülhet a kispesti önkormányzat által közpénzből szanált telekre a 3-as metró végállomása mellett. A kerület egy darab közparkot és magát az utcát is odadobta az ingatlanfejlesztőnek.

A kisajátítás igazi állampolgári rémálom: a házunk előtti csendes utcácskáról egyszer csak kiderül, hogy húsz éve autópálya-nyomvonallá nyilvánították, ezért kénytelenek vagyunk búcsút mondani az otthonnak meg a hét szilvafának, s a kártérítés kézhez vétele után tehetetlenül nézhetjük a dózerek munkáját.

A helyhatóságok az ingatlanügyleteik során ritkán nyúlnak ilyen durva eszközhöz. Gyakoribb az értékes épületek nyomott áron történő, pályáztatás nélküli eladása (például Terézvárosban), egy kedvezményezett cégcsoport helyzetbe hozása (Erzsébetváros), a kétes eszközökkel megvalósított városrehabilitáció (Józsefváros), vagy az önkormányzati tulajdon közös cégbe történő apportálása és elvesztése (Újbuda) - hogy csak az előző ciklus legismertebb eseteire utaljunk.

A jelek szerint a XIX. kerületben, a 3-as metróvonal kőbánya-kispesti végállomása (Köki) mellett a kisajátítás lehet az a banánhéj, amelyen elbukhat az újrázni készülő szocialista városvezetés. A metróvégállomás mellett javában épül Budapest legújabb, irdatlan méretű plázája, a Terminál. A környéket nem ismerő járókelőnek talán fel sem tűnik a félkész bevásárlóközpont melletti lekerített, üres telektömb, legfeljebb az szúrhat szemet, hogy a kerítés mintha egy utcát is elzárna. Valóban: a Katica utca utolsó szakasza a rács mögé került, de az egykori közterület táblája még jól látszik.

Sajátos szanálás

Tíz éve a Vak Bottyán, Bethlen Gábor, Szabó Ervin és Katica utcák által határolt tömbön 13 lakóház állt. Mindössze az egyik öreg sarokházban lakott egy idősebb házaspár, a többi épületben büfé, lángosos, zálogház, étterem, telefonüzlet, videotéka, drogéria és kocsma működött.

A toldozott-foldozott külvárosias házsorban rejlő lehetőségeket azonban az ezredforduló táján felismerte a kispesti önkormányzat. A városfejlesztési tervek szerint a Köki átalakul korszerű, intermodális közlekedési csomóponttá, ahol a bevásárlóközpont tövében találkozik a metró, a vasút, a reptéri busz és még egy sor másik járat, és ahol létrejöhet a szomszédos lakótelep szolgáltató központja. Kispesten az egyes tömbök „szanálásának" több évtizedes hagyománya van, a Határ úti Europark bevásárlóközpont is kertes házak helyére épült, akárcsak a szocialista időszakban a lakótelepek.

Az önkormányzat ezért 2001-től kezdve felvásárolta és lebontotta a Köki melletti tömb házait. A fővárosi és kerületi tervekben szerepelt a Vak Bottyán utca szélesítése, amihez egy 12 méter széles sávot kellett volna elvenni a szélső telkekből.

Mivel a házukhoz erősen kötődő büfés házaspárral és a zálogház tulajdonosával nem tudtak megegyezni, 2003-ban a két ingatlant hatósági eljárással kisajátították. Az egyikért ingatlanszakértői vélemény alapján 48 millió, a másikért 30 millió kártérítést fizettek, ami alacsony árnak tűnik annak fényében, hogy két évvel később ugyanennek a tömbnek az utolsó két ingatlanát a kispesti önkormányzat 128 és 125 millió forintért vásárolta meg tulajdonosaiktól.

Milyen közcél érdekében nyúlt az önkormányzat ehhez az eszközhöz? Az útépítés mellett a házsor leromlott állapotára hivatkoztak, meg arra, hogy az „ott lévő kereskedelmi egységek mentálisan társadalmi szempontból hátrányos hatást váltanak ki". Nehéz lenne eldönteni, hogy a kisajátítás igazolható-e a kerületi alközpont felépítésének szándékával. Mindenesetre a két elégedetlen tulajdonos hét éve pereskedik, és az ügy a Legfelsőbb Bíróságot is megjárta, amely egyelőre felfüggesztette az eljárást.

Hiábavaló ígéretek

Gajdát Hagyó szövetségesei közé sorolják

A két megjelölt cél közül az útszélesítés nem valósult meg, kerületi alközpont helyett pedig az elmúlt négy évben egy 500- 1000 férőhelyes sportcsarnokot szántak a telekre. A 2006-ban megválasztott szocialista polgármester, Gajda Péter - akit Hagyó Miklós egykori főpolgármester-helyettes szövetségesei közé szokás sorolni - az előző választáskor ígéretet tett, hogy még abban az évben elindulhat a projekt.

A sportcsarnok helyén azonban maradt az üres placc, Gajda mostani programját fellapozva pedig újabb ígéretre bukkanunk: „2014-re befejezzük az elmúlt években elindított sportcsarnok-építési programunkat úgy, hogy a Puskás Ferenc Általános Iskolában alakítunk ki egy többfunkciós sportlétesítményt."

A Köki mellett tehát a polgármesternek már nem áll szándékában sportcsarnokot építeni. De mi történt a közpénzből megvásárolt és közcélra kisajátított telekkel?

Az ingatlan 2007-ben átkerült az osztrák hátterű Porr (Budapest) Építési Kft. egyik projektcégének tulajdonába, amely a Terminál felépítésével felértékelődött területen üzleti célú ingatlanfejlesztést tervez. A Heti Válasz birtokában lévő dokumentumok alapján a Gajda Péter vezette önkormányzat a telek eladásakor már-már érthetetlen engedékenységgel járt el.

A sportcsarnok építésére 2007-ben pályázatot írt ki a kispesti önkormányzat. A telket átsorolták sportterületté, de már az eredeti kiírásban szerepelt egy különös kitétel: „a terület beépíthető a BVKSZ 36. § szerinti funkciójú épületekkel is". A kiírás ezzel megteremtette a lehetőséget, hogy szinte bármilyen üzleti célú épületet felhúzhasson a nyertes pályázó, a sportcsarnok csak könnyen lehulló „szépségflastrom" maradt a projekten. A nyertes Porr öt-hat szintes irodaházat, szállodát, szupermarketet és persze sportcsarnokot álmodott a telekre, a második helyezett egy szimpla Lidl áruházat. Noha a pályázatot előkészítő önkormányzati munkacsoport 480 millió forintban (+áfa) határozta meg a telek minimális árát, és a Porr csak 405 milliót ajánlott, mégis nyertesnek nyilvánították. A munkacsoport egyébként elsődlegesen a pályázat érvénytelenné nyilvánítását javasolta a képviselő-testületnek.

Egy kis ráadás

A jegyzőkönyv tanúsága szerint maga Eördögh Gábor alpolgármester ismerte el, hogy a telek szanálása körülbelül 580 millió forintba került, vagyis az önkormányzat 175 milliót bukott az üzleten. Emellett a telekhez „hozzácsapták" a szomszédos közpark harmadát és a Katica utcát. Noha a parkok általában az önkormányzatok forgalomképtelen törzsvagyonának részét képezik, a zöldterület külön testületi döntés nélkül került magánkézre, ami valószínűleg jogsértő. A telekalakítási engedélyt a szintén szocialista vezetésű XVIII. kerületi önkormányzat adta ki. Az ajándékba kapott földdarabra azért lehetett szüksége az ingatlanfejlesztőnek, mert az eredeti telken a szabályozás csak a sportterületekre vonatkozó 60 százalékos beépítést engedélyezi.

Az önkormányzat tehát kiszolgálta a befektető érdekeit, mégsem kért garanciát a sportcsarnok megépítésére. Az adásvételi szerződés kimondja ugyan, hogy az adásvétel célja a csarnok felépítése, de semmiféle retorziót nem tartalmaz arra az esetre, ha a Porr elállna szándékától. Mára persze kiderült, hogy az ingatlanfejlesztőnek esze ágában sincs sportcsarnokot építeni a kerület lakóinak, ezt oldja meg az önkormányzat máshol. Látszólag nagyvonalú módon felajánlottak a kerületnek egymillió euró kártérítést, de ezt több mint egy éve nem utalták át a testület számlájára. A kispesti önkormányzat így legfeljebb annyit tehet, hogy az elkótyavetyélt telket 2011 februárjáig visszavásárolja.

 Változó célok

Az Alkotmány kimondja, hogy magántulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, teljes kártalanítás mellett lehet, amennyiben az elérni kívánt közcél más módon nem valósítható meg. A kispesti telek esetében az önkormányzat által hangoztatott cél többször változott, ami felveti a gyanút, hogy a kisajátítás az ingatlanspekuláció eszközévé vált.

Útszélesítés
1998-ban a Fővárosi Szabályozási Keretterv kimondta, hogy szükséges a Vak Bottyán utca szélesítése. A cél máig érvényben van, de az elmúlt 12 évben nem valósult meg.

Kisvárosias központ
2000-ben a kerületi városrendezési szabályzat leszögezte, hogy az itt álló épületeket le kell bontani, helyükön kisvárosias megjelenésű, zártsorú, vegyes funkciójú épületegyüttest kell létrehozni, ami minőségi változást eredményez a területen. A cél soha nem valósult meg.

Sportcsarnok
2006-ban megváltoztatták a terület övezeti besorolását, hogy azon a kerület lakosságát szolgáló sportcsarnok épülhessen. Ez a cél sem valósult meg.

Irodaház (?)
2010-ben úgy tűnik, üzleti célú magánberuházás valósulhat meg a telken az ingatlanfejlesztő magáncég elképzelései szerint.

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. közleménye

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be.

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. (csődeljárás alatt) online felületén, a valasz.hu-n folyó tartalomszolgáltatás a mai nappal megszűnik.

A valasz.hu archívuma a továbbiakban is elérhető marad, az elektronikus Heti Válasz utolsó száma pedig a korábbi lapszámokkal együtt megvásárolható a Digitalstand.hu-n.

Budapest, 2018.08.03.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.

Szeressük a szarkákat!

Mit jelent, ha nagyobb arányban jelennek meg szarkák a városban? Érdemes elgondolkodni rajta, mert amit a madarak jeleznek, az csak a jéghegy csúcsa. Akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Az Özil-botrány utórezgései – focista a nagyhatalmi játszmában

Nem csitul a botrány Mesut Özil világbajnok labdarúgó körül. A harmadik generációs németországi török sportember rasszizmust kiáltott, és egy óvatlan lépése Recep Tayyip Erdoğan és Angela Merkel hatalmi küzdelmének részesévé tette. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Csapó Gábor: lehet, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik

Nemcsak a magyar férfivízilabda-válogatott barcelonai Európa-bajnoki nyolcadik helye sokkolta a hazai közvéleményt, de a játéka is. Az okokról Csapó Gábor olimpiai bajnok pólóssal beszélgettünk, aki nem zárta ki, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.