Nyelvanyakönyvi kivonat

/ 2006.08.24., csütörtök 17:30 /

ETIMOLÓGIAI SZÓTÁR - MAGYAR SZAVAK ÉS TOLDALÉKOK EREDETE Tinta Könyvkiadó. Budapest, 2006. Ára: 7990 Ft.

Ünnepelhet a magyar nyelvtudomány. Meg a "művelt nagyközönség". Zaicz Gábor főszerkesztő és kitűnő munkatársai, Kiss Gábor, Dolovai Dorottya, Jankovicsné Tálas Anikó, Sipőcz Katalin, Tamás Ildikó és T. Somogyi Magda jóvoltából megjelent az Etimológiai szótár, a Tinta Könyvkiadó A magyar nyelv kézikönyvei sorozatának új kötete. Szinte minden itt van dióhéjban, ami tudható nyelvünk kialakulásáról. Akkor domborodik ki leginkább ennek a tömörségnek a jelentősége, ha meggondoljuk, hogy úgy harminc-negyven évvel ezelőtt, három vaskos kötetben látott napvilágot az előzménye - Benkő Loránd és munkatársai nagy műve - A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára.

Ki is egészíti azt az előbbit ez az új szófejtő szótár, meg gyököt is von belőle. Már megtalálhatjuk benne az utóbbi évek-évtizedek sok új - különféle eredetű, de főleg angolból átvett - jövevényszavát. Ez a bővítés azonban a szócikkek tömör, takarékos megfogalmazásával párosul. Szükség is van rá, mert - Kiss Lajos üdvös tanácsára - nincs rövidítés a szótárban. Mégis sikerült 20 530 "nyelvi elemet", címszót, toldalékot, származékot belefoglalni ebbe a magvas kiadványba.

A kötet tartalmas bevezetője után a jelentősebb magyar nyelvemlékek jegyzéke következik. Mindjárt a tulajdonképpeni "szótár" után pedig az egész itt található szókészlet első írásos előfordulásának időrendi kimutatása, körülbelül 870-től 2005-ig, 50-éves bontásban. Így tudhatjuk meg, például, hogy az etyepetye 1717-ben bukkan föl először írásban. Hihetőleg előtte is volt. Utána eredet szerint is csoportosítva vannak a szavaink (uráli, finnugor, ugor kori szavak, majd a jövevényszavak, belső keletkezésű, továbbá vándorszók, a nemzetközi és ismeretlen eredetű magyar szavak). Végül a szakkifejezések lexikona segít, hogy eligazodjunk a nyelvtörténeti, nyelvrokonsági, -szerkezeti fogalmak világában.

Népnevünk - a magyar - szócikke olvastán óhatatlanul arra gondol az ember, hogy még mi minden vár ránk ágas-bogas keverék nyelvünk leszármazásának föltérképezése terén. A szó ugor kori előtagja - a many(s) - mellett egy (*-os, vagyis "kikövetkeztetett") finnugor kori irkä szóra "visszavezethető" utótag áll, az er. Talán többet is megszívlelhetne a magyar nyelvtudomány Ligeti Lajos és mások török irányú kutatásaiból. Talán jobban szemünkbe tűnnék akkor a föltételezett finnugor előzmény nélkül is létjogosult "köztörök" er utótag, amely kétféle hangzóilleszkedéssel járulhatott hozzá magyar, illetve megyer szavunk születéséhez. Mintha még mindig váratna magára nyelvészetünkben a teljes kutatói elfogulatlanság. Irigykedve gondol az ember az indoeurópai nyelvészre: fesztelenül kutathatja az angol előzményeit akár az óperzsában, a szanszkritban is! Hiányzik az ilyen nyitottság, valami fesztelen uráliság és egyszersmind altajiság a mi nyelvi tudatunkból és tudományosságunkból.

Ahogy az uráli-finnugor népnevek - német tudomány szentesítette - orosz változatainak makacs hazai továbbélése is a megszokás, az óvatos alkalmazkodás jele. Cseremisz, mordvin, vogul, osztják, votják, zürjén - mondjuk Hunfalvyék óta, a németekkel együtt, oroszul azoknak a népeknek a nevét, amelyek úgy hívják magukat, hogy mari, moksa, manysi, hanti, udmurt, komi. A német tudományosság megteheti. Mi mégse tegyük. Az észt Rein Taagepera már nem teszi magyarul is olvasható Finnugor népek az orosz államban című 1999-es művében.

De nem borongok nagyívű általánosságokon. Inkább ünnepelek: ünneplem ezt a remek, 1000 oldalas dióhéjat.

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. közleménye

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be.

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. (csődeljárás alatt) online felületén, a valasz.hu-n folyó tartalomszolgáltatás a mai nappal megszűnik.

A valasz.hu archívuma a továbbiakban is elérhető marad, az elektronikus Heti Válasz utolsó száma pedig a korábbi lapszámokkal együtt megvásárolható a Digitalstand.hu-n.

Budapest, 2018.08.03.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.

Szeressük a szarkákat!

Mit jelent, ha nagyobb arányban jelennek meg szarkák a városban? Érdemes elgondolkodni rajta, mert amit a madarak jeleznek, az csak a jéghegy csúcsa. Akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Az Özil-botrány utórezgései – focista a nagyhatalmi játszmában

Nem csitul a botrány Mesut Özil világbajnok labdarúgó körül. A harmadik generációs németországi török sportember rasszizmust kiáltott, és egy óvatlan lépése Recep Tayyip Erdoğan és Angela Merkel hatalmi küzdelmének részesévé tette. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Csapó Gábor: lehet, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik

Nemcsak a magyar férfivízilabda-válogatott barcelonai Európa-bajnoki nyolcadik helye sokkolta a hazai közvéleményt, de a játéka is. Az okokról Csapó Gábor olimpiai bajnok pólóssal beszélgettünk, aki nem zárta ki, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.