valasz.hu/kultura/a-nehezebb-ut-jobban-esik-kollar-klemencz-laszlo-irodalomrol-es-a-popzene-szinvonalarol-129224

http://valasz.hu/kultura/a-nehezebb-ut-jobban-esik-kollar-klemencz-laszlo-irodalomrol-es-a-popzene-szinvonalarol-129224

Rangon alul nősülni

/ 2018.05.23., szerda 18:02 /

A XXI. századi európai monarchiákban már szinte mindenhol közemberekkel házasodnak. Henry herceg és Meghan Markle esküvőjét beárnyékolták a menyasszony családjának botrányai, de az új modell Spanyolországtól Dániáig jól működik.

A brit monarchia teljes pompáját felvonultatta Károly herceg kisebbik fia, Henry és Meghan Markle menyegzőjén. Bár korábban a megkérdezett britek kétharmada azt mondta a közvélemény-kutatóknak, hogy az esemény hidegen hagyja, a nézettségre nem lehetett panasz: 18 millió brit követte a tévén a ceremóniát, ami így a negyedik legnézettebb királyi esküvő lett.

A hagyomány szerint az uralkodó az esküvő alkalmából hercegi címet adományoz a nősülő fiúnak. Henry Sussex hercege lett – ez a cím 1843 óta nem volt használatban. Hozzáértők szerint a titulus finom üzenetet is hordoz. Az előző és mindeddig egyetlen sussexi herceg, Augustus Frederick ugyanis liberális nézeteiről volt ismert, támogatta a katolikusok és a zsidók emancipációját, a tudományokat, sőt az angol szabadkőműves nagypáholy vezetését is elvállalta. Henry és Meghan szintén liberálisnak számítanak, a herceg idolja Barack Obama volt elnök, Meghan pedig meggyőződéses demokrata.

Augustus Frederick életének másik meghatározó epizódja ugyancsak összefügg a jelennel. Henry Sussex második hercege lett, Meghan viszont az első sussexi hercegné – noha Augustus Fredericknek két felesége is volt. III. György király hatodik fia asztmája miatt a kellemesebb éghajlatú Itáliába utazott, ahol találkozott egy Lady Augusta Murray nevű brit hölggyel. Egymásba szerettek, titokban megesküdtek, majd Nagy-Britanniába visszatérve megismételték az esküvőt, bár a herceg a második alkalommal sem árulta el a rangját. És nem kért engedélyt az apjától, noha az 1772-es törvény szerint a család tagjai kizárólag uralkodói engedéllyel köthettek érvényes házasságot. Lady Augusta azonban a kor felfogása szerint nem számított megfelelő arának, noha régi skót arisztokrata családból származott. AXVIII–XIX. században azonban az európai uralkodócsaládok tagjaitól elvárták, hogy kékvérű társakat válasszanak, minden más házasság rangon alulinak, vagyis morganatikusnak számított. Lady Augusta ezért nem lett Sussex hercegnéje, és két gyermekük sem lett a királyi család tagja.

Hasonló törvények és elvárások ebben az időben az összes európai monarchiában érvényben voltak. A leghíresebb magyar példa Ferenc Ferdinánd trónörökösé, aki szintén morganatikus házasságot kötött 1900-ban egy Chotek Zsófia nevű cseh gróflánnyal. Ferenc József császár ezen annyira felháborodott, hogy megtagadta Zsófiától az egyébként automatikusan járó főhercegnéi rangot, és kizárta a trónöröklésből a pár születendő gyermekeit, akik így nem viselhették a Habsburg-Lotharingiai vezetéknevet sem. A korabeli normák azért különbséget tettek a különféle morganatikus házasságok között. Chotek Zsófiát például mindenki elbűvölő, kedves, művelt és okos hölgynek tartotta, aki férje mellett teljes értékű társként szerepelt. Egy másik Habsburg fiú, János Szalvátor viszont képes volt elvenni a bécsi opera egyik balett-táncosnőjét, Milli Stubelt – ők ténylegesen kitaszítottá váltak, és a főherceg a nevéről lemondva elhagyta az Osztrák–Magyar Monarchiát; egy év múlva jachtjuk elsüllyedt a Horn-fok közelében.

A cég jövője

Mindez alig száz éve történt, de ha szétnézünk a megmaradt európai monarchiákban, nem találunk szinte egyetlen olyan házasságot sem, amely megfelelne az egykori elvárásoknak. A rangon alul nősülés fogalma értelmét vesztette: az európai hercegek és hercegnők szinte kizárólag közemberekkel lépnek frigyre. A dinasztikus házasságok már a két háború között eltünedeztek, mivel 1918-ban a régi európai monarchiák többsége megszűnt, majd a második világháború után egy újabb hullám az akkor még megmaradtak jelentős részét is elsodorta. Az utolsó klasszikus értelemben vett dinasztikus házasságot Európában II. Konstantin görög király kötötte 1964-ben Anne-Marie dán hercegnővel, Konstantin nővére, Zsófia pedig két évvel korábban János Károly spanyol trónörökös hitvese lett. II. Erzsébet hercegnőként szintén a görög dinasztiából választott férjet Fülöp herceg személyében 1947-ben, bár ez egyértelműen szerelmi házasság volt.

Az 1920-as évektől az 1980-as évekig új, szelídebb elvárás fogalmazódott meg: a választott társ érkezzen jó családból, vagyis legyen arisztokrata. A XX. századi angol királynék közül V. György felesége, Mary of Teck és VI. György hitvese, Elizabeth Bowes-Lyon, az egykori „Queen Mum” főnemesi hátterű volt, akárcsak Diana walesi hercegné, Károly herceg első felesége. Többek között ez a rosszul sikerült házasság – amely az 1990-es években botrányaival megrendítette a monarchiát – győzte meg II. Erzsébetet és férjét arról, hogy unokáikkal szemben már ne támasszanak származási elvárásokat. A svéd, a spanyol, a dán, a holland és a norvég uralkodóházakhoz hasonlóan a XXI. századra a Windsorok is úgy döntöttek, a nemesi eredetnél fontosabb, hogy aki betársul hozzájuk, legyen hasznos tagja a „cégnek”. Így nevezik egymás között évtizedek óta a családot, utalva arra, hogy hercegnek/hercegnőnek lenni a modern korban nem kiváltság, hanem kemény munka, ami fegyelmet, kötelességtudatot és önfeladást követel.

Mind Camilla Parker-Bowles, a walesi herceg második felesége, mind Catherine Middleton, Vilmos hitvese megfelel ezeknek az elvárásoknak. Mindketten jómódú középosztálybeli családból valók, arisztokrata körökben mozogtak, noha nem tartoztak a született nemesség közé, és egyikük sem viselkedik celebként. Diana óta ez is lényeges elvárás, mert a királyi család megtapasztalta, hogy a túlzottan szoros kapcsolat a bulvársajtóval nemcsak népszerűséget hozhat, hanem a monarchia fennmaradását is veszélyezteti, mivel kikezdi az intézmény tekintélyét.

Meghan Markle azonban még a megváltozott elvárásokhoz képest is merész választás volt: egy hollywoodi világítástechnikus és egy jógaoktató lánya, elvált, félig fekete és színésznő. Ennek ellenére fel sem merült, hogy a királynő megtagadja az engedélyt. (Az 1772-es királyi házasodási törvényt 2013-ban eltörölték, de a trónöröklési sorban az első hat helyet elfoglaló családtagnak továbbra is uralkodói engedélyt kell kérnie.) II. Erzsébet még azt a példátlan gesztust is megtette kedvenc fiúunokájának, hogy jegyesét meghívta a sandringhami családi karácsonyozásra – még az esküvő előtt. A királynő és a család többi tagja a frigy támogatásával a monarchia modernizációjának újabb állomására is áldásukat adták.

Lángszavú püspök

Az esküvőn váratlanul hangsúlyosan jelent meg Meghan afroamerikai háttere. Édesanyja, Doria Ragland a menyasszony egyetlen jelen lévő családtagjaként ott állhatott a királyi családdal együtt a csoportképen – méghozzá etnikai közösségének egyik legerősebb jelképét, afrofonatos frizurát viselve. A prédikációt a pár kérésére egy fekete bőrű amerikai episzkopális püspök, Michael Curry tartotta. A szeretet erejét taglaló beszéd hangvétele, színpadiassága, valamint alig leplezett politikai utalásai meglepték a jelenlévőket, és a család több tagja felhúzott szemöldökkel hallgatta a show-műsort, bár a királynő arca rezzenéstelen maradt. A családot Meghan kétségtelenül közelebb viszi a multikulturális Nagy-Britanniához, és gyengíti annak a gyakran elhangzó vádnak az erejét, hogy a monarchia a „fehér kiváltság” anakronisztikus bástyája az etnikailag és kulturálisan gyökeresen megváltozott országban.

Persze csak akkor, ha a házasság sikeres lesz, és nem két évig tart, mint Meghan előző frigye Trevor Engelson producerrel, akit állítólag úgy hagyott faképnél, hogy még a jegygyűrűt is csak postán küldte vissza.

Az elmúlt évtizedekben több középosztálybeli származású hercegnének és királynénak sikerült a monarchiákat a régi értékek megtartásával közelebb vinni az emberekhez. A legjobb példa talán Letizia spanyol királyné, aki házassága előtt tévés műsorvezető volt, és az elmúlt években higgadtságával, stratégiai érzékével kulcsszerepet játszott abban, hogy a spanyol monarchia túlélte a 2010-es évek első felének válságát. Amikor ugyanis a sorozatos anyagi botrányok miatt 2014-ben János Károly király lemondott, és Letizia férje, VI. Fülöp az ország államfője lett, a Bourbonok közel álltak a bukáshoz. A modern média és a közvélemény működését ismerő, okos és elegáns királyné nélkül nem biztos, hogy a helyzetet stabilizálni lehetett volna.

A Henry és Meghan esküvője előtti hetek eseményei azt is megmutatták, hogy a túl nagy társadalmi különbség veszélyeket rejt. Meghan apai ági családja botrányt botrányra halmozva turnézta végig a bulvármédiát, és közönséges viselkedésükkel utólag is érthetővé tették, hogy a hercegné miért zárta ki őket a meghívottak köréből. Különösen visszataszítóan viselkedett Meghan két féltestvére, Samantha és ifj. Thomas Markle. Előbbi azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy húgát nyomulós, gátlástalan, érdekvezérelt karrieristának festette le, Thomas Markle pedig az esküvő előtt néhány nappal nyílt levélben tanácsolta Henrynek, hogy „meneküljön”, mert élete legnagyobb tévedését készül elkövetni, miközben Meghan úgy játssza el a hercegnő szerepét, mint egy C-kategóriás hollywoodi színésznő.

White trash

A legnagyobb csalódást Meghan apja, a Mexikóban visszavonultan élő idősebb Thomas Markle okozta lányának, aki az eredeti tervek szerint az oltár elé kísérte volna. Az utolsó napokban kiderült, hogy pénzt fogadott el egy lesifotóstól azért, hogy beállított képeket készítsenek róla, ezért megszégyenülten kijelentette, hogy nem vesz részt az esküvőn, majd meggondolta magát, hogy aztán egy állítólagos infarktusra hivatkozva mégiscsak visszalépjen. Ehhez képest az már csak ártalmatlan adalék, hogy Meghan egyik unokaöccse legális marihuánatermesztő, aki az esküvőre új terméket dobott piacra „Markle Sparkle” (vagyis „Markle Szikra”) márkanéven.

A brit közvélemény gyorstalpalón ismerkedhetett meg a „white trash” amerikai szociológiai fogalmával, vagyis a lecsúszott, normátlan, viselkedni képtelen prolik típusával. Mindaddig, amíg ez a társaság távol tartható, a cirkusz nem veszélyezteti a monarchiát, de a helyzet hordoz kockázatot. Egy modern monarchia ugyanis addig maradhat fenn, ameddig az állampolgárok többsége tiszteletet és megbecsülést érez a család meghatározó tagjai iránt. Ezt senki nem tudja jobban a királynőnél, aki 66 éve tartó uralkodása során soha egyetlen hibás gesztust sem tett.

* * *

Így foglalta el a palotákat a középosztály

Spanyolország – János Károly király még dinasztikus házasságot kötött Zsófia görög hercegnővel, gyermekeik azonban már közrendűekkel léptek frigyre. A jelenlegi királyné, Letizia Ortiz Rocasolano 2004-ben ment hozzá Fülöp trónörököshöz, előtte tévés újságíróként és bemondóként dolgozott, és már maga mögött tudhatott egy rövid első házasságot. János Károly Cristina lányának házassága Inaki Urdangarin kézilabdázóval viszont majdnem a monarchia bukását okozta, miután kiderült, hogy az egykori sportoló pozíciójával visszaélve eurómilliárdokat sikkasztott el. Urdangarint a bíróság hat év börtönre ítélte, a családnak el kellett hagynia Spanyolországot, János Károly lemondásra kényszerült, Fülöp és Letizia pedig minden kapcsolatot megszakított velük.

Dánia – II. Margit királynő 1967-ben egy nemesi származású francia diplomata, Henri de Laborde de Monpezat felesége lett, fiuk, Frederik trónörökös viszont 2004-ben az ausztrál Mary Elizabeth Donaldsont vette el, aki korábban multinacionális cégeknél dolgozott marketingesként és kommunikációs munkatársként. Mary megtanult dánul, aktív és népszerű trónörökösné lett.

Svédország – XVI. Károly Gusztáv király 1976-ban egy német üzletember lányát, Silvia Sommerlathot vette feleségül. A közrendű származású királyné népszerűbb férjénél, bár utólag kiderült, hogy apja náci párttag volt. Lányuk, Victoria trónörökösnő 2010-ben a személyi edzőjéhez, Daniel Westlinghez ment feleségül.

Hollandia – Az előző holland uralkodó, Beatrix királynő 1966-ban egy német arisztokratát, Claus von Amsberget választotta férjéül. A döntés a második világháború akkoriban még eleven emlékei miatt népszerűtlen volt: Amsberg ugyanis a Wehrmacht és a Hitlerjugend tagja volt. A jelenlegi királyné, Máxima Zorreguieta Cerruti már közrendű származású, egy argentin politikus lánya. Az ő háttere is messze volt az ideálistól, mivel apja részt vállalt az argentin katonai diktatúra működtetésében, de Máxima Hollandiában megkedveltette magát.

Norvégia – Norvégiában a jelenlegi királyné, Sonja Haraldsen az első közrendű és egyben az első született norvég uralkodói feleség. 1968-ban vette feleségül az akkori trónörökös, de a király ellenkezése miatt előtte kilenc évig titokban tartották kapcsolatukat. A jelenlegi trónörökösnek, Haakon hercegnek már nem kellett ilyen akadályokat legyőznie, pedig merészebben választott: Mette-Marit Tjessem Hoiby fiát egyedül nevelő édesanya volt, aki saját bevallása szerint is vad életet élt, amikor pincérnőként dolgozott Oslóban.

Belgium – Az előző két belga király, Baudouin és II. Albert spanyol és olasz arisztokrata hölgyeket vettek feleségül, a most uralkodó Fülöp hitvese, Mathilde d’Udekem d’Acoz pedig belga arisztokrata családból származik. Így a brit mellett a belga az egyetlen európai uralkodóház, ahol az uralkodónak eddig még nem volt nem nemesi származású élettársa. A család egyetlen közrendű tagja a király sógornője, Claire Coombs, de ő a nyilvánosság előtt ritkán szerepel.

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. közleménye

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be.

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. (csődeljárás alatt) online felületén, a valasz.hu-n folyó tartalomszolgáltatás a mai nappal megszűnik.

A valasz.hu archívuma a továbbiakban is elérhető marad, az elektronikus Heti Válasz utolsó száma pedig a korábbi lapszámokkal együtt megvásárolható a Digitalstand.hu-n.

Budapest, 2018.08.03.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.

Szeressük a szarkákat!

Mit jelent, ha nagyobb arányban jelennek meg szarkák a városban? Érdemes elgondolkodni rajta, mert amit a madarak jeleznek, az csak a jéghegy csúcsa. Akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Az Özil-botrány utórezgései – focista a nagyhatalmi játszmában

Nem csitul a botrány Mesut Özil világbajnok labdarúgó körül. A harmadik generációs németországi török sportember rasszizmust kiáltott, és egy óvatlan lépése Recep Tayyip Erdoğan és Angela Merkel hatalmi küzdelmének részesévé tette. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Csapó Gábor: lehet, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik

Nemcsak a magyar férfivízilabda-válogatott barcelonai Európa-bajnoki nyolcadik helye sokkolta a hazai közvéleményt, de a játéka is. Az okokról Csapó Gábor olimpiai bajnok pólóssal beszélgettünk, aki nem zárta ki, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.