Pest-Buda hálája

/ 2017.08.16., szerda 17:56 /

Hogyan ünnepelték Budán Szent István ünnepét, amikor még kisasszony havának hívták az augusztust?

A Hazai és Külföldi Tudósítások 1827-ben lelkesen számol be arról, hogy „hazánknak hív és háládatos lakosi ez idén is különös buzgósággal” vettek részt az eseményen, a királyi várba olyan sokan egybegyűltek, mintha nem is csak a két város, hanem az egész szomszédság együtt lett volna. Pár évvel később, 1833-ban ugyanitt olvashatjuk, hogy „első keresztény királyunk dicső ünnepét szívbeli áhítattal ülték meg Buda-Pest minden lakosai”. Reggel harangzúgás jelezte a fényes nap kezdetét, nyolc óra után Budán „a nagy király szent ereklyéje fényes és szép rendű járadalommal vitetett” a királyi vár kápolnájából a főtemplomba. A számtalan népsokaság, amelyet a lap szerint a buzgóáhítat gyűjtött e napon egybe, az ünnep fényéhez illő díszöltözetben jelent meg az ágyúlövéssel záruló rendezvényen.

A Vasárnapi Ujság szerint 1860-ban reggel héttől gyülekezett a sokaság a budai várpalota udvarán. A várkápolnából a hercegprímás és kísérete hozta ki a szent jobbot, miközben a jelenlévők a királyi palota udvarán a Szózatot zengték, majd a „megszámlálhatatlan sokaság” a Mátyás-templomba kísérte a szent ereklyét, az egyházi szertartás után pedig a menet elindult vissza a palotába. A nap hátralévő részét víg és barátságos lakomák és mulatságok töltötték ki, az Európa vendéglőben például, írja a lap, igen előkelő és hazafias vendégsereg gyűlt össze.

A Pesti Naplóban 1865-ben azt olvashatjuk, hogy az az évi körmeneten Liszt Ferenc is részt vett. „Karingben öltözve a mise alatt a sanctuariumban foglalt helyet, a menetben a primás után, a titoknok és az oldal kanonok mellett lépdelt.” Aznap hatalmas dalárdaünnepélyt is szerveztek, a Kárpát-medence minden városából érkeztek dalkörök, menetüket beláthatatlan sokaság fogadta, éljenzéssel üdvözölte, „az ablakokból gyöngéd női kezek virágbokrétát és koszorukat szórtak”.

Az 1867-es ünnepség azért volt emlékezetes, mert abban az évben fogadta el a magyar parlament a kiegyezési okmányokat és koronázták magyar királlyá Ferenc Józsefet, így államalapító királyunk ünnepén arról írtak a lapok, hogy helyreállt az alkotmányos rend. A Budapesti Közlöny is erre utal a hercegprímás díszvacsoráján elhangzott beszéd felidézésével. „Kilencedik évszázada már, hogy az országos ünnep alkalmat szolgáltatott a nemzetnek a haza nagy alkotóját áldani” – foglalta össze a cikkíró az ünnepi vacsorán elhangzottakat. „A mai napot nemcsak az egyház szentelte meg, hanem maga a törvény is, a magyar nemzet magna chartája, az arany bulla is decretális nappá, országos és nemzeti ünneppé emelte” – hangzott el a szónoklatban. S emlékeztettek az eredeti célra is: hálás szívvel ülni meg a szent király emlékezetét, ki „a magyar nemzet ősi szabadságát és jellemét a kereszténység köteléke által az európai civilizációval alkotmányos formák közt tartósan összeforrasztotta”. Régi mondatok, mai gondolatok.

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. közleménye

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be.

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. (csődeljárás alatt) online felületén, a valasz.hu-n folyó tartalomszolgáltatás a mai nappal megszűnik.

A valasz.hu archívuma a továbbiakban is elérhető marad, az elektronikus Heti Válasz utolsó száma pedig a korábbi lapszámokkal együtt megvásárolható a Digitalstand.hu-n.

Budapest, 2018.08.03.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.

Szeressük a szarkákat!

Mit jelent, ha nagyobb arányban jelennek meg szarkák a városban? Érdemes elgondolkodni rajta, mert amit a madarak jeleznek, az csak a jéghegy csúcsa. Akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Az Özil-botrány utórezgései – focista a nagyhatalmi játszmában

Nem csitul a botrány Mesut Özil világbajnok labdarúgó körül. A harmadik generációs németországi török sportember rasszizmust kiáltott, és egy óvatlan lépése Recep Tayyip Erdoğan és Angela Merkel hatalmi küzdelmének részesévé tette. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Csapó Gábor: lehet, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik

Nemcsak a magyar férfivízilabda-válogatott barcelonai Európa-bajnoki nyolcadik helye sokkolta a hazai közvéleményt, de a játéka is. Az okokról Csapó Gábor olimpiai bajnok pólóssal beszélgettünk, aki nem zárta ki, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.