Publi

Bagoly mondja

/ 2011.08.10., szerda 10:07 /
Bagoly mondja

Az amerikai igazságszolgáltatással fog­lalkozó bármely jogi szakmunka kitün­tetett helyen említi az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságát. A mi Al­kotmánybíróságunkhoz fogható testület kilenc tagjának kinevezése ugyanis éle­tük végéig szól, s a grémium a legfőbb „féke és ellensúlya” a tengerentúli tör­vényhozásnak.

Mármost rendre megénekelt jogi köz­hely, hogy a bíróság tagjai sohasem tisz­tán szakmai szempontok - már ha van­nak olyanok -, hanem meztelen politikai érdekek alapján nyerik el tisztségüket. Ezt az a rendelkezés teszi lehetővé, mely szerint a főbírákat az Egyesült Államok elnöke nevezi ki, a szenátus mindössze feles többségének jóváhagyásával.

„Egy »jól sikerült« kinevezéssel az el­nök politikai elképzelései - természe­tesen a jogrendszerbe becsatornázva - mandátumának lejárta után akár évti­zedekig is jelen lehetnek a politikai rend­szerben" - olvasom a témáról Zétényi András jogász most kezembe került ta­nulmányában. A szerző szerint különö­sen Ronald Reagan volt híres arról, hogy kinevezéseivel a maga képére tudta for­málni a testületet. Elnöksége alatt „a legfelsőbb bírósági üresedéseknél csak azoknak a szövetségi bíráknak a neve merült fel komolyan, akiknek a konzer­vatívok számára elfogadható korábbi ítélkezési gyakorlatáról már meggyőződ­hettek" - írja Zétényi.

De miért is elmélkedem én e szakkér­désről e szeszélyes, záporillatú augusz­tus kellős közepén? Hát, csak azért, mert az Egyesült Államok budapesti nagy­követe a múlt héten fontosnak tartotta, hogy a Magyar Nemzetben leckét adjon demokráciából a magyar kormánynak. Eleni Tsakopoulos Kounalakis arra intette a kabinetet, hogy fokozottabban őrköd­jön a sajtószabadság és az igazságszol­gáltatás függetlensége felett, ne söpörje félre a fékeket és ellensúlyokat, s körül­tekintően alkossa meg az új alkotmány­ból fakadó sarkalatos törvényeket, mert „nem szabad, hogy a rendszer örökre egyik vagy másik pártnak kedvezzen".
Nem fogják kitalálni, kit állított elénk példának a szabadság és a demokrácia elkötelezett politikusaként. Segítek: Ro­nald Reagant.

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. közleménye

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be.

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. (csődeljárás alatt) online felületén, a valasz.hu-n folyó tartalomszolgáltatás a mai nappal megszűnik.

A valasz.hu archívuma a továbbiakban is elérhető marad, az elektronikus Heti Válasz utolsó száma pedig a korábbi lapszámokkal együtt megvásárolható a Digitalstand.hu-n.

Budapest, 2018.08.03.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.

Szeressük a szarkákat!

Mit jelent, ha nagyobb arányban jelennek meg szarkák a városban? Érdemes elgondolkodni rajta, mert amit a madarak jeleznek, az csak a jéghegy csúcsa. Akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Az Özil-botrány utórezgései – focista a nagyhatalmi játszmában

Nem csitul a botrány Mesut Özil világbajnok labdarúgó körül. A harmadik generációs németországi török sportember rasszizmust kiáltott, és egy óvatlan lépése Recep Tayyip Erdoğan és Angela Merkel hatalmi küzdelmének részesévé tette. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Csapó Gábor: lehet, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik

Nemcsak a magyar férfivízilabda-válogatott barcelonai Európa-bajnoki nyolcadik helye sokkolta a hazai közvéleményt, de a játéka is. Az okokról Csapó Gábor olimpiai bajnok pólóssal beszélgettünk, aki nem zárta ki, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.