Publi

Gulyás Gergely

Menedéke lett a halhatatlanság

Szabad György emlékére

Gulyás Gergely / 2015.07.21., kedd 09:07 /
Menedéke lett a halhatatlanság

„Szabad György úgy távozott el közülünk, hogy velünk marad; életműve által »menedéke lett a halhatatlanság«. Az utána jövő nemzedékek feladata, hogy emlékét, életművét és nagyságát a nemzet egésze számára követendő példaként őrizze meg.”

Visszatekintő: a Válasz.hu-n hétfő reggelig a hét legjobb rostabejegyzéseit olvashatja.

Szabad György Széchenyi-díjas történész, akadémikus, az Országgyűlés 1990 és 1994 közötti elnöke életének 91. évében, július 3-án hunyt el. Temetése ma lesz a Fiumei úti sírkert 28-as parcellájában.

A rendszerváltozás utáni első parlamenti ciklus házelnökének távozásával az egyik legnagyobb kortárs magyart vesztette el az ország. Szabad György felfoghatatlan szenvedésben és megaláztatásban, egyszersmind felemelő pillanatokban és megszolgált elismerésekben teli életútját ismerőknek nem kell elmagyarázni a XX. század józan ésszel érthetetlennek tűnő történéseit. Személyisége lényegét tükröző megnyilvánulásainak, gesztusainak és szerénységének nagysága fényében még inkább visszatetszőnek látszik mindennapjaink oly sok kisszerűsége.

Méltósággal viselte, ami neki rendeltetett. Ő fogalmazta meg a legtalálóbban, hogy akkor, ott és annak született, amikor, ahol és aminek nem volt tanácsos születni: „magyarnak születtem a trianoni döntés nyomán Romániába frissen bekebelezett földön, évszázados hazai gyökerekkel bíró zsidó vallású család tagjának születtem az antiszemitizmus felívelése idején, és polgárnak e létforma fenyegetetté válása küszöbén”.

Szabad György a nácizmus idején numerus clausust, kényszermunkatábort és a munkaszolgálatot, a kommunizmus alatt málenkiji robotra hurcolást, kuláklistásként tulajdonfosztást, az 1956-os forradalmi bizottsági tagsága miatt hatósági zaklatást volt kénytelen elszenvedni. Átélte mindazt, amellyel valakit a XX. század embertelenségben, kegyetlenségben és kíméletlenségben sújthatott. Saját államának vele szemben elkövetett bűnei a legkisebb mértékben sem rendítették meg hazája és nemzete iránti feltétlen szeretetét. Életútja ismeretében önnön fájdalmainkat és nehézségeinket nehéz nem relatívnak látni.

Tudományos pályáján, történészként nemcsak Kossuth egyik legkiválóbb ismerőjeként alkotott maradandót. A XIX. század egészén átívelő kutatásai elsősorban a reformkorra, a szabadságharcra, a kiegyezésre és – mindent áthatóan – a parlamentarizmusra összpontosultak. Széchenyiről, Teleki Lászlóról szóló tanulmányai egyszerre tükrözték objektivitását és sokoldalúságát.

A rendszerváltozás utáni első parlament elnökeként lenyűgöző tárgyi tudását, korrektségét, szónoki képességeit és a méltányosságot soha el nem fedő szigorát egy ország közvéleménye ismerhette meg.

Nehéz lenne nem emlékeznem arról a végtelen megtiszteltetésről, amely azáltal ért, hogy Szabad Györgyöt személyesen is ismerhettem. Egyetemistaként többször járhattam nála, majd később kérésemre a Károli Gáspár Református Egyetem Jogtudományi Karára is eljött a rendszerváltozásról előadást tartani.

2011-ben, az alkotmányozás időszakában szóbeli iránymutatása mellett kézzel írt jegyzeteit is átadta arról, hogy mit kell egy új alkotmánynak tartalmaznia. Feljegyzésének legelején egyértelművé tette, hogy egy új alkotmány csak a Himnusz sorával kezdődhet: „Isten, áldd meg a magyart!”

Ugyanígy Szabad György nagyságát tükröző, örökké felejthetetlen élményeim egyike, hogy amikor 2013 márciusában megjelent a Fidesz 25. születésnapjára – rövidítve a Magyar Nemzetben is közölt –, Balog Zoltánnal közös írásunk, melynek része volt Lincoln gettysburgi beszédének világhírűvé vált idézete – a nép kormánya, a népért, a nép által ("Government of the people, by the people, for the people") –, akkor az életének 89. évében lévő egykori házelnök aznap este rögtön telefonált, hogy mindenképpen tudnom kell, hogy az általunk is citált Lincoln-idézet valójában egy Ohióban elhangzott, 1852-es Kossuth-beszéd érdemben változatlan másolata volt. ("All for the People and All by the People; Nothing About the People Without the People – That is Democracy!")

Szabad György külön kérése volt, hogy a gyászjelentésén a Szózat ma leginkább elfeledett, honfitársaink százezrei által figyelmen kívül hagyott, éppen ezért legidőszerűbb mondata szerepeljen:

„A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.”

A magyar nemzetnek Szabad Györgyöt saját megmaradása érdekében kell emlékeiben a legnagyobbak között megőrizni. Mi nem felejthetjük el, és kötelességünk utódaink emlékezetébe is idézni, hogy egy Aradról elszármazott, zsidó gyökerekkel rendelkező nagyszerű magyar – tudásával, hitével és elkötelezettségével – egész életében rendíthetetlenül szolgálta nemzetünket, és a jogállami forradalom során elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy ma szabadságban és demokráciában élhetünk. Élete megkérdőjelezhetetlen példa mindannyiunk számára.

Amit Antall József halála után egy nappal az elhunyt miniszterelnökre emlékezve az országgyűlésben mondott, rá nézve is maradéktalanul igaz: „Egy nemzet halhatatlanságba emelkedő nagyjai – legyen bármilyen tragikus a vég – sohasem szerencsétlenek. De mindig szerencsétlen az a nemzet, amely nem érti meg nagyjait, és nem tudja követni irányadásukat.”

Szabad György úgy távozott el közülünk, hogy velünk marad; életműve által „menedéke lett a halhatatlanság”. Az utána jövő nemzedékek feladata, hogy emlékét, életművét és nagyságát a nemzet egésze – és különösen a közéletben maradandót alkotni szándékozók – számára követendő példaként őrizze meg.

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. közleménye

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be.

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. (csődeljárás alatt) online felületén, a valasz.hu-n folyó tartalomszolgáltatás a mai nappal megszűnik.

A valasz.hu archívuma a továbbiakban is elérhető marad, az elektronikus Heti Válasz utolsó száma pedig a korábbi lapszámokkal együtt megvásárolható a Digitalstand.hu-n.

Budapest, 2018.08.03.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.

Szeressük a szarkákat!

Mit jelent, ha nagyobb arányban jelennek meg szarkák a városban? Érdemes elgondolkodni rajta, mert amit a madarak jeleznek, az csak a jéghegy csúcsa. Akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Az Özil-botrány utórezgései – focista a nagyhatalmi játszmában

Nem csitul a botrány Mesut Özil világbajnok labdarúgó körül. A harmadik generációs németországi török sportember rasszizmust kiáltott, és egy óvatlan lépése Recep Tayyip Erdoğan és Angela Merkel hatalmi küzdelmének részesévé tette. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Csapó Gábor: lehet, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik

Nemcsak a magyar férfivízilabda-válogatott barcelonai Európa-bajnoki nyolcadik helye sokkolta a hazai közvéleményt, de a játéka is. Az okokról Csapó Gábor olimpiai bajnok pólóssal beszélgettünk, aki nem zárta ki, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.