Publi

Borókai Gábor

Mi végre az elszámoltatás?

/ 2011.08.11., csütörtök 08:15 /
Mi végre az elszámoltatás?

Meglehetősen apatikus hangulatú in­terjút közölt Lendvai Ildikóval a Nép­szabadság. A szocialisták mindmáig egyik legfigyelemreméltóbb személyi­sége azon búsong, hogy pártját nem­csak politikai, de társadalmi karantén­ba is zárták, melyből a választás óta eltelt bő egy évben sem tudott kitörni. A képviselő asszony rezignáltan közli, hogy „akármit mondunk is, az a nem lekicsinyelhető, milliós szavazótáboron túl mintha süket fülekre találna”. És ha a közvélemény-kutatási adatokra tekin­tünk, nehéz cáfolatot találni a szavaira.

A végeredmény az MSZP oldaláról nézve lehangoló, s az okok aligha szer­teágazóak. A helyzet következhet egy­részt az elmúlt nyolc évben elkopott vagy soha fel nem épített figurákból, és következhet a mondandó tarthatatlan­ságából. És utóbbi a nagyobbik baj.

A szocialista párt a Horn Gyulát kö­vető években a globális világ kritikát­lan szószólójává és szálláscsinálójává vált. A kádári nosztalgiatömeget még maga mögé tudta állítani „talpasaival", a kormányzás hasznait azonban elitjé­vel és az SZDSZ-t mozgató gazdasági erőcsoportokkal fölözte le. Mohón és kapzsin. A mutatványt az sem fékezte, hogy finanszírozása már megoldhatat­lan volt hazai erőforrásokból, privati­zációs bevételekből; a jóléti rendszer­váltásként eladott kormányzást súlyos hitelekkel kellett megtámogatnia az ál­lami költségvetésnek. Éppúgy, ahogy a vállalkozásoknak és a háztartásoknak is a jövő felélése komfortosította a jelent. (Ugyan ki emelte volna fel mutatóujját az őrtoronyban állók közül, hogy meg­álljt parancsoljon - például a devizahi­telezésnek -, amikor minden a pillanat­nyi haszon bezsebelésére irányult?)

Csakhogy, mint minden piramisjá­ték, ez is bedőlt. Kiderült, hogy a kö­zönség nem varázslat részese, csak szemfényvesztésé. A politikát hatal­mukba kerítő üzletemberek trükközé­séé. És kiderült az is, hogy a hasznok szedésében közreműködő külső kör­nyezet képtelen már segítő kezet nyúj­tani, mert saját csapdájában vergődve ugyancsak mély válságba jutott.

Az MSZP vezérkara a kilencvenes évek végétől már csak a pillanat örö­meinek élt, és aszerint is politizált. Mindennél többet mond el a szocialista párt tudati és lelki állapotáról, hogy a „közemberek, az alkalmazottak, a szo­ciálisan rászorultak pártja" az új évez­redben már kizárólag dúsgazdag piaci szereplőkben volt képes meglátni mi­niszterelnökét. S amikor a jövőt kémle­li, újfent azt a Gyurcsány Ferencet vagy Bajnai Gordont tartaná Orbán Viktor legesélyesebb kihívójának, akikben a szemünk előtt épp összeomló világ a leginkább megtestesül...

Csoda-e, ha Szijjártó Péter szerint meg kell vizsgálni jogi eljárás lehetősé­gét azokkal a kormányfőkkel és pénz­ügyminiszterekkel szemben, akik a helyzet kialakításáért leginkább felelő­sek? Nagyon is ésszerű. A mai kormány­nak önérdeke tudatosítani a választók­kal, hogy kik is köveztették ki velük a semmibe vezető utat. S bár a minisz­terelnöki szóvivő szavai a hatályos jo­gi környezetben beválthatatlanok (az új jogszabályok ellenben már lehetősé­get nyújtanak a számonkérésre), még­sem haszontalanok. Világosan üzenik, hogy meg kell szűnnie annak a világnak, amelyben a politikusoknak nem kell el­számolniuk tetteikkel. A politikai elit iránt alaposan megcsappant bizalom enélkül visszaszerezhetetlen. Bizalom híján pedig a - sokat emlegetett - fékek és ellensúlyok rendszerére épült demok­rácia nem több színpadi díszletnél.


 

„A visszamenőleges hatályú jogalko­tás aligha járható út. Nem csak a kor­mány sorsát befolyásoló kérdés, hogy jogállami keretek között sikerül-e igaz­ságot szolgáltatni."
(Szerető Szabolcs, Magyar Nemzet, augusztus 5.)

„Aki nem támadja a Fideszt - persze erkölcsi és jogi értelemben is tisztessé­gesen -, hanem csak védekezik, az alul­marad. Most itt tartunk. Stratégiai kér­dés van a napirenden, a mi oldalunk meg szerencsétlenkedik. Sajtójával, politiku­saival, állítólagos elemzőivel. Szerintem többségük nem érti, hogy mi zajlik."
(Gyurcsány Ferenc a Facebookon, augusztus 6.)

„A Fidesztől nyilván nem várok sem­mit, de remélem, az MSZP végre felfog­ja, hogy nem szégyellnie, hanem vál­lalnia kell saját - az SZDSZ-szel közös - kormányzását!"
(Gréczy Zsolt a blogjában, augusztus 8.)

„A Nemzeti Együttműködés Rend­szere a nép kétharmadának akaratával a hóna alatt úgy döntött, hogy lógni fog Medgyessy, Gyurcsány és Bajnai, de leg­inkább Gyurcsány, kellett neki adósságot és előtte hiányt növelnie."
(Seres László, www.hirszerzo.hu, augusztus 8.)

„Orbán veszélyes vizekre tévedt, mert szaván lehet fogni. Ma ő kriminalizál, de maholnap ő válhat vádlottá. [...] Orbán maga építi a saját börtöncelláját. Vajon kész lesz oda bevonulni, ha leáldozik a csillaga?"
(Kerék-Bárczy Szabolcs, Népszabadság, augusztus 8.)

„Van egy kompromisszumos javas­latom: a magukat akármilyen baloldalinak, de minimum antifideszjobbiknak tartó emberek most egy picit hagyják ab­ba az MSZP szidalmazását, cikizését, s a többire visszatérünk a szocialista győze­lem után."
(Szanyi Tibor a Facebookon, augusztus 9.)

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. közleménye

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be.

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. (csődeljárás alatt) online felületén, a valasz.hu-n folyó tartalomszolgáltatás a mai nappal megszűnik.

A valasz.hu archívuma a továbbiakban is elérhető marad, az elektronikus Heti Válasz utolsó száma pedig a korábbi lapszámokkal együtt megvásárolható a Digitalstand.hu-n.

Budapest, 2018.08.03.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.

Szeressük a szarkákat!

Mit jelent, ha nagyobb arányban jelennek meg szarkák a városban? Érdemes elgondolkodni rajta, mert amit a madarak jeleznek, az csak a jéghegy csúcsa. Akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Az Özil-botrány utórezgései – focista a nagyhatalmi játszmában

Nem csitul a botrány Mesut Özil világbajnok labdarúgó körül. A harmadik generációs németországi török sportember rasszizmust kiáltott, és egy óvatlan lépése Recep Tayyip Erdoğan és Angela Merkel hatalmi küzdelmének részesévé tette. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Csapó Gábor: lehet, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik

Nemcsak a magyar férfivízilabda-válogatott barcelonai Európa-bajnoki nyolcadik helye sokkolta a hazai közvéleményt, de a játéka is. Az okokról Csapó Gábor olimpiai bajnok pólóssal beszélgettünk, aki nem zárta ki, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.