valasz.hu/publi/a-nemet-politika-kulcsszava-ami-merkel-bukasat-es-schulz-felemelkedeset-hozhatja-123159

http://valasz.hu/publi/a-nemet-politika-kulcsszava-ami-merkel-bukasat-es-schulz-felemelkedeset-hozhatja-123159

Publi

Olvasóink írják

/ 2001.07.20., péntek 07:38 /

A csönd hangjai

Heti Válasz, július 6. (3. oldal)

Mindig örülök, amikor valaki, különösen azok közül, akiknek megvan erre a szakmai lehetőségük, hangot ad elégedetlenségének, ahelyett, hogy csak magában panaszkodna. Gratulálok Devich Mártonnak, mert a zaj valóban egyike a legártalmasabb szennyezéseknek, amely lélekölő és sokszor kibírhatatlanul idegesítő. Nem értek vele egyet abban, hogy már meg sem halljuk, süketek vagyunk. Gyanítom, hogy aki a mai heavy metal vagy rapzenének csúfolt borzadályon nőtt fel, az már valóban süketebb, mint mi vagyunk, pedig korunknál fogva majdnem jogunkban állna "nagyothallani". Azt is szeretném megemlíteni, hogy már 1999-ben a Nádasdy Akadémia egyik szimpóziuma indított egy sorozatot a környezetszennyeződés témakörében Akusztikus ökológia (Hang a szépség - és a fájdalom) címmel. Ez a kifejezés először itt látott napvilágot hazánkban, és nem régóta használják Észak-Amerikában és különösen Svédországban. A szimpóziumot nagy érdeklődés követte, két nap alatt több mint 200 ember hallgatta a kiváló előadókat, zenészeket és orvosprofesszorokat, akik a zajártalomról beszéltek. Meddig zene és honnan zörej, zaj, fájdalom. Milyen fizikai (nem csak hallás-) és lelki ártalmakat okozhat a féktelen lárma, szinte megőrjítve az embereket. Mennyi a társadalmi károsodás, amely ezen túl még komoly gazdasági hátránnyá is válik. Ennek a szimpóziumnak eredményeként a téma a rádióban és a Duna Televízióban megvitatásra került, így még szélesebb körökben ismertté vált. Erről azért teszek említést, mert Devich Márton feltette a kérdést: "Láttak valaha környezetvédőket zajok ellen tüntetni?" A Nádasdy Akadémián nem tüntettek, inkább megoldásokat kerestek.

Nádasdy Nikolits Andrea, Budapest


Képes személyiségmagyarázat

Heti Válasz, június 29. (66-67. oldal)

Igénytelen vagy áltudományos cikkek jelennek meg általában az asztrológiáról. Élményt jelentő kivétel a Heti Válaszban, június 29-én közölt írás. Ebben Tick Ervin arról fejti ki véleményét, hogy a pszichológia alkalmazása nélkül az asztrológia a közhelyek gyűjteménye. Különösen szimpatikus a nyilatkozónak az a szemlélete, hogy igyekszik az asztrológiát megtisztítani az okkult elemektől. Vagyis nincs szó titokzatos, természetfeletti erők működéséről, hiszen a csillagkonstellációk és a személyiség között nem ok-okozati, hanem analógiás kapcsolat áll fenn. Figyelemre méltó Tick Ervin célja, amely szerint az asztrológia és a pszichológia segítségével segít a döntéshelyzeteket átláthatóvá tenni, például a partner-, illetve a szülő-gyermek kapcsolatokban, válsághelyzetekben. A cikk megjelenése azért is értékelendő, mert a segítségre szorulóknak egy újabb lehetőségre hívja fel a figyelmet.

Juhász Klára, Vác

(Információ az asztropszichológiáról: www.stellium.ini.hu)


Átjátszott termőföld

Heti Válasz, július 13. (8-10. oldal)

A magyar mezőgazdaság krónikus tőkehiánnyal küszködik. A külföldiek földvásárlásának tilalma és most az illegális zsebszerződések felkutatása és felszámolása hatásosan akadályozza a tőke beáramlását. Hiányzik az a pénzforrás, amely a magyar ipart felemelte, produktívvá, majd jövedelmezővé tette. A termőföld apró családi birtokokra való felosztása átlátszó politikai fogás, és a hozzá nem értő tárcavezetés csak a következő választás szavazatait igyekezett biztosítani, nem törődve azzal, hogy ez újabb ötven évvel veti vissza a termelést. A két és fél hektáron gazdálkodni próbáló kisbirtokos hihetetlen pénzhiánnyal birkózik és marad alul a küzdelemben. A helytelenül végrehajtott kárpótlás csak rosszabbá tette a helyzetet, és az így létrehozott "családi" birtok képtelen haszonnal termelni. Néhány kivételes esetben a nagyobbak eredményt érnek el, ami csak igazolja megfigyelésemet és erősíti véleményemet. A talajjavítás kényszerű elhanyagolása csak tragédiához vezethet, hiszen az a termelő, aki a nemesített vetőmagot sem képes megvenni, nem tud megfelelő talaj-előkészítésre és -javításra költeni. Folytatódik tehát a talaj kizsarolása. A létfontosságú vetésforgó sem hajtható végre. Azok, akik a kommunista téeszesítés után a kapitalista termelés élére álltak, csak a kényszerszövetkezetesítés alatt elkövetett hibákat igyekeznek jóvátenni ahelyett, hogy elismernék, hogy a termelés csupán megfelelő nagyságú területeken lehet piacképes és rentábilis, de csak az új típusú szövetkezeti összefogás segítségével. Az állami támogatás könyöradomány, amelynek csalfa fénye elvakítja a termelőt, és abba a hitbe ringatja, hogy ez időtlen időkig fenntartható, hiszen ezt látta 45 hosszú éven át. Pedig az effajta, gyakran esetenkénti "támogatás" nem helyettesíti, nem oldja meg a tőkehiányt. A "családi gazdaság" nagyon szép és csábító politikai jelszó, de azok, akik a saját bőrükön tapasztalják a működő tőke és a tartalékok hiányát, már nem szavaznak azokra, akik a logikus gondolkozást megtagadva programjuk alapvető gondolataként hirdetik.

Külföldi áru ömlik az országba, egyrészt az itthoni hiány pótlására, másrészt azért, mert ott olcsóbban termelik meg piacképes áruikat. Ha ez a tőke - akár földvásárlás formájában is - bejöhetne az országba, az a mezőgazdaság termelését végre beindítaná, aztán rentábilissá tenné, de elsősorban kiemelné a magyar parasztot a XIX. század végére jellemző elmaradottságból és nyomorból. Jó példa erre a búzaeladással kapcsolatos miniszteri könyörgés, hogy a termelő ne adja el, hanem tárolja gabonáját. Könyöradományként ígérgeti a hozzá nem értő "szakember" a támogatást, ami természetesen csak ahhoz vezethet, hogy végül is az állam fogja felvásárolni torgyáni árakon, ami alacsonyabb lesz, mint amit most kapna érte. A támogatás, mint mindig az utóbbi időben, a spekuláns terménykereskedők malmára hajtja a vizet. De mi nem tanulunk. Mert most a külföldiek földvásárlásának megakadályozása a cél ahelyett, hogy a földet értékének megfelelő áron adják el, még akkor is, ha ezzel a két és fél hektáros, egy lóval szántogató, jóformán csak a családnak termelő, készpénzzel csak az aratáskor rendelkező, hitelért sorban álló, magát parasztnak kikiáltó termelőt az elavult, drága, állami, idejétmúlt könyöradományokkal "támogatott", propagandafogásoknak áldozatul eső, jobb sorsra érdemes magyar ember kiszorulhat a termelésből.

A nyugati piacokon termelvényeink csak egy kis töredéke versenyképes. A keleti piacok visszaszerzése mintha nem lenne kívánatos. Az EU-t a versenyképes áru nem érdekli, a támogatást ehhez nem adja meg. "Boldogan" hagyja, hogy a milliárdos könyöradományok ellenére sem tud a magyar mezőgazdaság felemelkedni és ebből a politikai jellegű kátyúból kivergődve talpra állni.

A probléma egyik megoldása az lenne, hogy bármi módon - még a föld megfelelő áron való eladása árán is - olyan külföldi tőkebeáramlást tennénk lehetővé, amely a termelést beindítaná, miközben a hozzá nem értők által politikai fogásként osztogatott - és részben ügyesen lenyúlt - támogatást más, politikailag szintén fontos módon másra használnák fel. Az agrártámogatás csak nyeli a pénzt, rossz irányba tereli a nagyapjuktól tanult módszerekkel gazdálkodókat, és egyúttal hihetetlen adósságba kergeti őket csak azért, hogy a politikailag olyan jól hangzó "családi gazdaságokat" mindenáron fenntartsa. A föld kizsarolása, a szakértelem hiánya, a csak politikai szempontokat figyelembe vevő termelés és szervezetlen áruértékesítés évtizedekig tartóan teheti tönkre a magyar mezőgazdaságot. És amikor ennek helyreállítására lesz szükség, akkor is megakadályozzuk a külföldi tőke beáramlását?

Sátory János, Tata

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. közleménye

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be.

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. (csődeljárás alatt) online felületén, a valasz.hu-n folyó tartalomszolgáltatás a mai nappal megszűnik.

A valasz.hu archívuma a továbbiakban is elérhető marad, az elektronikus Heti Válasz utolsó száma pedig a korábbi lapszámokkal együtt megvásárolható a Digitalstand.hu-n.

Budapest, 2018.08.03.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.

Szeressük a szarkákat!

Mit jelent, ha nagyobb arányban jelennek meg szarkák a városban? Érdemes elgondolkodni rajta, mert amit a madarak jeleznek, az csak a jéghegy csúcsa. Akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Az Özil-botrány utórezgései – focista a nagyhatalmi játszmában

Nem csitul a botrány Mesut Özil világbajnok labdarúgó körül. A harmadik generációs németországi török sportember rasszizmust kiáltott, és egy óvatlan lépése Recep Tayyip Erdoğan és Angela Merkel hatalmi küzdelmének részesévé tette. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Csapó Gábor: lehet, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik

Nemcsak a magyar férfivízilabda-válogatott barcelonai Európa-bajnoki nyolcadik helye sokkolta a hazai közvéleményt, de a játéka is. Az okokról Csapó Gábor olimpiai bajnok pólóssal beszélgettünk, aki nem zárta ki, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.