Publi

Olvasóink írják

/ 2001.08.31., péntek 07:39 /

Véres fülszövegek

Heti Válasz, július 27. (73. oldal)

A lapban szenzációt ébresztő feltevés látott napvilágot. A referátum írója Rita Wildegans hamburgi művészettörténész megjelenés előtt álló könyvére hivatkozik. Az említett szerző azt feltételezi, hogy van Gogh füllevágása nem öncsonkítás, hanem a vele együtt lakó Gaugin agresszív cselekedetének eredménye lett volna.

Idézzük fel röviden a történteket. Van Gogh és Gaugin 1888-ban közös alkotóműhelyt tartott fenn Arles-ban, s a vitatott eseményt megelőzően tettlegességig fokozódott feszültség támadt köztük. Ebben az időszakban Vincent mentális állapota kritikussá vált, s indulatát feltehetőleg az a körülmény feszítette túl, hogy festőtársa háborodott arcú portrét festett róla. A zavart, bizarr falfeliratokat firkáló, olykor fenyegetően is viselkedő Vincent elől Gaugin kitért, s éppen a kritikus éjszakát egy alkalmi szállodában töltötte. Vincent a maga által levágott fülcimpáját papírba csomagolva adta át egy prostituáltnak 1888. december 22-én "megőrzésre". Ezután hazatérve lefeküdt, s csak másnap, 23-án találtak rá szobájában kivérzett állapotban. A rendőrséget, a különös csomag felbontása után, a bordélyház lakói értesítették. Az intézkedés több részletében is pontosan ismert: még a rendőrfelügyelő neve és jegyzőkönyvének feljegyzései is megmaradtak. Gaugin írásaiból tudjuk, hogy 23-án reggel - éjszakai távolléte után - éppen a rendőrség érkezésének időpontjában lépett be közös szobájukba. Rövid időre, amíg Vincent-t a felügyelő holtnak hitte, szobatársát gyanúsította a vélt gyilkossággal. Midőn azonban Vincent magához tért - Gaugin alibijére való tekintettel -, rögvest kikerült a gyanú árnyékából. Ezután személyével a rendőrség nem foglalkozott. A zavartan viselkedő festőt azonban rendőri intézkedéssel azonnal, egy orvos kihívását követőleg, az arles-i elmegyógyintézetbe szállították. Itt napokon belül fivére is meglátogatta, és meggyőződött testvére súlyos mentális állapotáról.

Vincent tudata az intézetben gyorsan, jelentős mértékben feltisztult, de hiányos emlékezése miatt csak mások elbeszéléséből értesült a vele történtekről: viselkedése komoly szégyenérzéssel töltötte el barátjával szemben, aki rövidesen elhagyta közös lakásukat és a várost. Hetekkel később - már tovább javult állapotában - fivérének és barátainak írt leveleiben önmagát vádolja, amiért Gaugin feltehetőleg az ő hibájából utazott el Arles-ból. Barátja távozása miatti fájdalmát mi sem fejezi ki jobban, mint az, hogy ekkor festette le Gaugin elhagyott üres székét annak pipájával, könyvével és egy gyertyával. Festőbarátjával való levelezése szívélyes hangon folytatódott a továbbiakban is, bár Gaugin vitathatatlanul tartózkodó maradt. 1890 júniusában Vincent (hetekkel halála előtt) ismételten megkísérelte alkotó kapcsolatuk újraélesztését, s egy hónapos bretagne-i közös tartózkodást tervezett Le Poulduban, de Gaugin az indítvány elől kitért, hivatkozva Vincent labilis idegállapotára és a kiszemelt tartózkodási hely távol eső voltára. Egyébként Vincent Bernard-nak és Aurier-nak írott leveleiben is nosztalgikus hangon említi barátjával való személyes kapcsolatának megszakadását.

Úgy gondolom, hogy Rita Wildegans van Gogh élettörténetének és patográfiájának egy tragikus mozzanatát összefüggéseiből és kontinuitásából kiragadva könnyelmű feltételezésbe bocsátkozott. Szenzációkeltésre alkalmas elképzelése súlyos rágalom az impresszionizmus egy másik óriására. Ha netalán tévedett - ami nagyon valószínű -, úgy ezt a vétkét az utókor aligha fogja neki megbocsátani.

Dr. Simkó Alfréd pszichiáter, Budapest


Banánhéjtörténetek Baranyában

Heti Válasz, augusztus 3. (20. oldal)

Néhány héttel ezelőtt újságjukban Havasi János tollából baranyai visszásságok kapcsán megjelent néhány félmondat a Komló-Béta aknára telepítendő, használt ólomakkumulátorokat feldolgozó üzemről. Erre a néhány mondatra reflektálok, mivel országos érdeklődést kiváltó ügyről van szó.

1. Használt akkumulátorok valóban tömegével vannak az erdőkben, azonban ezek halmozottan hátrányos térségekben fordulnak elő. A használt akkumulátorok feldolgozása Szlovéniában és Ausztriában megoldott. Itt ezek ellen is komoly tiltakozás van környezetszennyezésük miatt.
2. A használtakkumulátor-feldolgozó üzemet a műveléssel felhagyott Komló-Béta aknai területre kívánják telepíteni, ahol néhány évvel ezelőtt összeomlott egy leszállóakna, kimutatottan nagyon nagy az alábányászottság, és nagyok a földmozgások.
3. A környezetepidemiológiai vizsgálatok tanúsága szerint az 1050 méteres koncentrikus sugarú körön túl - ami a pontszerű szennyezőforrástól mérve a környezeti és környezet-egészségügyi hatástanulmányok szerint vizsgálva volt - jóval tovább terjednek az egészségügyi hatások.
4. Az Európai Unió az ilyen pontszerű szennyezőforrások körül 50 kilométeres körzetből nem szokott vásárolni mezőgazdasági terményeket.
5. A terület Komló délkeleti területére esik, azonban ez jóval közelebb van Pécs északkeleti területeihez, úgyhogy a hatásvizsgálatokat aszerint végezték el, hogy a pontszerű szennyezőforrás köré eső déli és nyugati szelvényre nem terjedt ki. Környezeti és környezet-egészségügyi hatásvizsgálat Pécs városának e külső területére nem terjedt ki. Ezért is fellebbezett Pécs városa. Egyértelművé vált, hogy a halmozottan szennyezett víz-levegő infrastruktúra Baranyában sokkal inkább csak rontaná a környezeti terhelést, komoly környezeti kockázatot jelent az emberek egészségére, különös tekintettel arra, hogy rákkeltő nehézfémek is melléktermékei a hulladékakkumulátor-feldolgozásnak.

Ezt a beruházást lakossági tiltakozás és szakértői vélemények alapján, többek között intézetünk vezetőinek véleményének a figyelembevételével, úgy tűnik, sikerült elhárítani abból a megyéből, ahol a garéi égetőmű, ahol az uránbánya, ahol a hidas-bonyhádi vízbázis, ahol a felhagyott bányaművelések következtében rengeteg a környezeti kár.

Az ügynek pikáns politikai felhangjai is vannak, sőt a háttérben gazdasági összefonódások is gyaníthatók, de ennek kiderítése nem a szakember feladata.

Prof. Dr. Ember István

Pécsi Tudományegyetem, Humán Közegészségtani Intézet


Álmok három szobára

Heti Válasz, augusztus 3. (8-10. oldal)

Cikkükben olvastam, hogy "Jelenleg a Földhitel- és Jelzálogbank, illetve a Hypovereinsbank bocsát ki jelzálogleveleket, így csak itt lehet igényelni használt lakás vásárlásához, korszerűsítéséhez, felújításához felvehető kamattámogatásos hitelt".

Egerben csak a Hypovereinsbanknak van fiókja. Így felkerestük, hivatkozva a cikkre. Felújításhoz kamattámogatásos hitelt szeretnénk felvenni. Közölték, ez csak tervezet. Talán októbertől lesz belőle valami.

Sziklay Ákos, Eger

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. közleménye

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be.

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. (csődeljárás alatt) online felületén, a valasz.hu-n folyó tartalomszolgáltatás a mai nappal megszűnik.

A valasz.hu archívuma a továbbiakban is elérhető marad, az elektronikus Heti Válasz utolsó száma pedig a korábbi lapszámokkal együtt megvásárolható a Digitalstand.hu-n.

Budapest, 2018.08.03.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.

Szeressük a szarkákat!

Mit jelent, ha nagyobb arányban jelennek meg szarkák a városban? Érdemes elgondolkodni rajta, mert amit a madarak jeleznek, az csak a jéghegy csúcsa. Akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Az Özil-botrány utórezgései – focista a nagyhatalmi játszmában

Nem csitul a botrány Mesut Özil világbajnok labdarúgó körül. A harmadik generációs németországi török sportember rasszizmust kiáltott, és egy óvatlan lépése Recep Tayyip Erdoğan és Angela Merkel hatalmi küzdelmének részesévé tette. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Csapó Gábor: lehet, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik

Nemcsak a magyar férfivízilabda-válogatott barcelonai Európa-bajnoki nyolcadik helye sokkolta a hazai közvéleményt, de a játéka is. Az okokról Csapó Gábor olimpiai bajnok pólóssal beszélgettünk, aki nem zárta ki, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.