A szocdem projekt

/ 2002.10.11., péntek 07:51 /

Medgyessy Péter kormányfő a KISZ-ben érlelt, később sikeres kapitalistává avanzsált politikustársával, Gyurcsány Ferenccel lát neki az MSZP "szociál­demokra­tizálásának". A kísérlet a szocialisták mögötti üzleti körök tetszését nyilvánvalóan elnyeri, ám a "történelmi" szociáldemokraták kirakatakciónak minősítik a kezdeményezést.

Fotó: MTI
Medgyessy Péter a német szociáldemokrata párt díszletei között

"Medgyessy Péter bábfigura, a háttérben Kovács László MSZP-elnök keveri a lapokat. Ha győznek, biztosan ő lesz a nagyfőnök" - írták a választások előtt fantáziadús publicisták. A kreatív jobboldaliak értettek a szóból: plakátokat készítettek a Medgyessyvel bábjátékot űző Kovácsról, és falra ragasztották a szocialista politikusok képét. A baloldali kormány megalakulása után hamar kifakultak ezek az oszlopdíszek; készítőik ma már láthatják: Medgyessy nem rendeli alá magát a külügyminiszterkedő pártelnöknek. Sőt EU-ügyekben - Kovács helyett - egyre inkább Horn Gyula exkormányfőre támaszkodik. Az önkormányzati voksolás előtti hajrában a nyilvánosság előtt még tusmentesnek tűnik a Medgyessy-Kovács-csörte. A háttérben azonban erős a csatazaj. Erre utal, hogy a miniszterelnök stratégiai tanácsadójává nevezte ki eddigi ideológiai trénerét, az MSZP-közeli vállalkozók egyik nagyágyúját, Gyurcsány Ferencet, aki 2000 ősze óta hangoztatja: Kovácsnak át kell lépnie saját árnyékát. Hozzáteszi: a pártelitnek távoznia kellene, mert - bár vitathatatlan érdemeket szerzett a szociáldemokrata arculat megteremtésében - képtelenné vált az MSZP dinamizálására. A KISZ-elöljáróból a többmilliárdos vagyonnal rendelkező Altus-cégbirodalom vezérévé avanzsált Gyurcsány másfél éve azt is megvallotta: a szocialista párt sorsa rövid távon "pár tucat befolyásos ember kezében van". A pár tucatot képviselő Altus-vezér üzeneteinek rezüméje egyértelmű: Kovácsnak mennie kell!

Az MSZP ismerői tudni vélik: Gyurcsány szava az utóbbi időben felértékelődött, egyesek szerint a "bábokat" éppen ő mozgatja. Tavaly például megálmodta, hogy a vele korábban üzleti kapcsolatokat is ápoló Medgyessy lehet a Kovács László és Németh Miklós közt őrlődő szocialisták megmentője, kormányfőjelöltje. (Három éve az Altus Consulting Kft. és a Gresham-beruházóknál is érdemeket szerzett Medgyessy Tanácsadó Kft. közösen nyerte el a pécsi önkormányzat tanácsadói tenderét.) Miután a párt rábólintott a kiszemelt aspiránsra, Gyurcsány kilenc hónapon át - a választásokig - irányította Medgyessy kampánycsapatát. Az MSZP győzelme után az újdonsült miniszterelnök habozás nélkül kormánytanácsadóvá minősítette át az Altus-birodalom első emberét. Majd szeptember 23-án a Népszabadságban megjelent Az új szociáldemokrácia című - az MSZP "szocdem projektjének" irányelveit taglaló - kiáltvány, természetesen Gyurcsány Ferenc tollából. Egyes szocialisták szerint a Medgyessy-Gyurcsány duó akkor nyújthatná a maximumot, ha a háttérideológus-szervező végre előlépne a homályból, és pártelnökséget vállalna. (Többen úgy látják, a negyvenegy éves Gyurcsány - Medgyessy karrierjének leáldozása után is - esélyes kihívója lehet Orbán Viktornak.)

A kormányfő bizalmasának számító Szili Katalin hamar felvette a Gyurcsány-fonalat. A Magyar Hírlapnak két hete úgy nyilatkozott: a következő év fordulat lesz a szociáldemokrácia történetében. Kitűnő alkalom lesz arra, hogy "végleg levetkőzzük magunkról az utódpártiságot" - mondta a házelnök, majd hozzátette: nem kizárt, hogy a párt nevét is megváltoztatják (ám az MSZP rövidítés megmarad). Az előremenekülő-művész hírében álló Kovács László sem maradt adósa a szociáldemokrata szóra gerjedő szocialistáknak, sőt élére állt az újító törekvéseknek. Egy nappal a Szili-nyilatkozat után kijelentette: "Eljött az idő, hogy egy kongresszus kimondja, ez már a Magyar Szociáldemokrata Párt". Kovács szerint a pártnak a keserű emlékeket idéző Köztársaság téri székházából is ki kell lakoltatnia magát, és nem késhet tovább az MSZP megfiatalítása sem. (Információink szerint a pártelnök leginkább Juhász Ferenc honvédelmi miniszterre támaszkodna a fiatalítás során.)

Az MSZP szociáldemokratizálódását rossz szemmel nézik a "történelmi" jelzővel illethető szociáldemokrata párttöredékek. Először a Sztankovánszki Tibor vezette Szociáldemokrata Párt tett kísérletet, hogy elejét vegye a szocialista térhódításnak. A Kéthly Anna és Peyer Károly örökségét őrző szocdemek megkísérelték bejegyeztetni a Magyar Szociáldemokrata Párt nevet, ám elutasították kérelmüket. Sztankovánszki szerint a bíróság döntése után az MSZP is hiába kísérletezik a névcserével. (Az MSZP számára tehát nemigen kínálkozik más lehetőség, mint egyesülni a szocialisták parlamenti frakciójában ülő Kapolyi László fémjelezte Magyarországi Szociáldemokrata Párttal, és az MSZDP rövidítést MSZP-re cserélni.) A Heti Válasz értesülése szerint október 2-án Kodreán Istvánné, a Kapolyi vezetette párt budapesti elnökének neje is bejelentette pártalapítási szándékát a Fővárosi Bíróságon. Úgy tudjuk, Kodreánné vonzalmát a Magyar Szociáldemokrata Párt elnevezés iránt az táplálja, hogy - több fővárosi MSZDP-taghoz hasolóan - megorrolt Kapolyira, amiért az a kelleténél közelebb kormányozta szervezetét a "nagytőke pártján álló MSZP-hez". A hazai szociáldemokrácia hagyományait ápolók különösen rossz szemmel nézik, hogy az MSZP-frakcióban a volt MSZMP-, illetve KISZ-felsőapparátus még mindig nyolcvan fővel képviselteti magát.

A Gyurcsány-féle szocdem manifesztum azonban nem számol a történelmi örökösök véleményével, sőt Kéthly Annáékra sem hivatkozik. Elutasítja a skandináv típusú jóléti állam koncepcióját (melyet a szociális szolgáltatások és az alanyi jogú támogatási formák sokasága ural), s helyette a Tony Blair-féle "playboy-szociáldemokrácia" felé nyit. A hagyományos baloldali értékeket - a szabadságot, az egyenlőséget és a szolidaritást - nem kívánja megtölteni tartalommal, inkább elismeri a liberális közgazdászok által hangoztatott axiómákat: "A harmadik évezred gazdaságpolitikája akkor lehet sikeres, ha összhangot képes teremteni a gyors gazdasági fejlődés megkövetelte tőkekoncentráció és globális erőforrás-elosztás követelményei, valamint a még elviselhető elosztási elvek között. A jövedelemelosztásnak vannak korlátai: ezek közé kell beszorítani a humánus és szociális célokat" - foglalható össze a Gyurcsány-modell.

Az "új szociáldemokrácia" társadalomképe a kormány jelenkori gyakorlata alapján még nem körvonalazódik. A kabinet eddig ugyanis jórészt száznapos kézből etetésekre, 19 ezer forintos egyszeri "kárpótlásokra" fordította energiáját. Közben megszületett a demokratikus Magyarország citromdíjas - a matéria dicséretét sugalló - szocialista kampányszlogenje is: "Több pénzt az embereknek!"

Fejtő Ferenc Párizsban élő történész 1996-ban megjelent könyvében úgy fogalmazott: az MSZP-t olyan pártnak tartja, melynek az egyik lehetősége a szociáldemokrácia, a másik pedig, hogy opportunista kormánypárttá alakul. Ez utóbbi esetben "a szocializmusnak a rövid távú, pragmatikus részét vállalja, csak elhanyagolja a szocialista moralitást, a szocialista szellemiséget, a hosszú lejáratú tervezést." "Mert ami a szocialistát a konzervatív vagy liberális személyiségektől megkülönbözteti (...) az a politika moralizálásának szenvedélye" - állítja Fejtő. Az "új szocdem" hírében álló Gyurcsány korábbi írásaiban nem rejtette véka alá: neki nagyon fontos a pénz, így nem hisz azokban, akik morálisan akarják megváltani a világot.

Altus a magasban
Fotó: MTI
Gyurcsány Ferenc mai Altus-vezér KISZ KB-titkárként 1989-ben

A latinos műveltségűeknek az "altus"-ról a szó eredeti jelentése, a "magas" jut eszükbe. A politika és a gazdaság összefonódásait kutatók azonban inkább a "KISZ-térségi megbízottak" gyűjtőhelyére, a Gyurcsány Ferenc fémjelezte Altus Befektetési és Vagyonkezelő Rt.-re asszociálnak a szó hallatán. A céget talán nem véletlenül hívják így. Gyurcsány valóban hozzászokhatott a magaslati levegőhöz: a rendszerváltozás előtt az ifjúsági mozgalom vezéralakjaként tartották számon, később a gazdasági elit tagjai közé férkőzött. Másképpen: a KISZ-ben (valamint utódszervezetében, a Demiszben) érlelt kapcsolati tőkéjét használta fel, hogy sikeres kapitalistává váljon.
A mai Altus-tulajdonos az egykori KISZ-ranglétra csaknem minden szintjét bejárta. Így 1989 januárjára a sajtó már csak túlnyújtott mondatokban tudta megragadni Gyurcsány "lényegét". Egy hír a sok közül: "A KISZ Központi Bizottsága társadalompolitikai területért felelős titkárrá választotta a 28 esztendős Gyurcsány Ferencet, a KISZ Pécs városi bizottságának első titkárát, a KISZ KB egyetemi-főiskolai tanácsának elnökét." A szárnyát bontogató politikus kifejezte reményét, hogy hazánk az MSZMP vezetésével válik demokratikus intézményrendszerű, szocialista értékeket középpontba állító országgá. Pártszeretete később arra is alkalmassá tette, hogy betöltse a KISZ romjaiból éledő Demisz alelnöki tisztét. Sőt az ifjúsági szervezet képviseletében 1989 júniusában ő írhatta alá a nemzeti kerekasztal-tárgyalások megkezdéséről szóló megállapodást. Alig száradt meg a tinta a dokumentumon, a radikális reformer Gyurcsány búcsút intett a Demisznek, és Új Nemzedék néven mozgalmat alapított. Olyan fiatal vállalkozókat gyűjtött maga köré, akik nyomást akartak (és tudtak) gyakorolni a hatalomra. Az Új Nemzedék végül kitörölte magát a történelemből; a nyomásgyakorlók szétszaladtak, majd évekkel később az Altus Rt.-ben újra randevút adtak egymásnak.
Időközben nyoma veszett a KISZ-, illetve Demisz-vagyon jelentős részének. Ezzel párhuzamosan Gyurcsány is gyarapodni kezdett: alapozásként - több ifimozgalmár rosszallása ellenére - megtartotta a KISZ KB-titkárként elnyert két és fél szobás lakását. A kilencvenes évek elején aztán a privatizációs tanácsadással, vállalatátalakítással foglalkozó Creditum Pénzügyi Tanácsadó Kft. kötelékében tűnt fel az egykori pártifjú. A párt- és a szakszervezeti vagyon értékelésével is bíbelődő cégben fontos feladatok várták. Megbízást kapott az MSZMP balatonaligai üdülőkomplexumának értékesítésére kiírt pályázat megszervezésére, később pedig az Állami Vagyonügynökséget képviselhette néhány átalakuló részvénytársaságban. A legnagyobb KISZ-vállalatként ismert Ezermester Úttörő és Ifjúsági Kereskedelmi Vállalat 1993-as végelszámolásával már vállalkozását, az Altus Rt.-t bízták meg.
A tíz éve alakult Altus alaptőkéje 750 millió forint, egyedüli tulajdonosa Gyurcsány Ferenc. Az induláskor az Rt.-hez vezető tanácsadóként csatlakozott az MSZMP politikai bizottságának egykori tagja, az idősödő pártnemzedékhez tartozó volt Taurus-vezér, Tatai Ilona, valamint Jagiellowicz Györgyné, a Taurus egykori gazdasági vezérigazgató-helyettese. A Gyurcsány-Tatai-Jagiellowiczné trojka már a Creditumban egymásra talált, s a bizalmi légkör azóta kikezdhetetlen. Altus-beli pozícióikat rendszeresen cserélgetik: jelenleg Gyurcsány a felügyelőbizottság elnöke, Tatai fb-tag, Jagiellowiczné pedig vezérigazgató. A Horn-kormány megalakulásáig az Altus-hálózatot erősítette Kiss Elemér - egykori és mostani - kancelláriairányító is. Az idők során a céghez csapódott még a KISZ-szóvivőként ismertté vált Szilvásy György (ma az ifjúsági, 1994 és 1998 között a környezetvédelmi tárca közigazgatási államtitkára), az ifjonci párthevületre szintén örömmel emlékező Rákosi Ferenc, továbbá az ugyancsak KISZ KB-tag Bakos Sándor, Baja Ferenc egykori személyi titkára. Gyurcsány idővel anyósát, Apró Piroskát - Horn Gyula exkormányfő volt kabinetfőnökét - is közel engedte a vállalathoz, így együtt örülhettek az Altus-birodalom privatizációs sikereinek.
A cég 1994 januárjában olcsón felvásárolt kárpótlási jegyekkel megvette a Gép- és Technológiaszerelő Rt. 350 millió forintos részvénytőkéjének 50,1 százalékát. Az Altus igazi privatizációs kalandja azonban csak a Horn-érában kezdődött. A Hungalu Rt. magánosítását követően a hazai alumíniumipar életképes társaságainak jelentős része Gyurcsányék tulajdonába került. Később, az úgynevezett egyszerűsített privatizáció keretében - Medgyessy Péter akkori pénzügyminiszter hozzájárulásával - 1995 végén könyvérték alatt került az Altushoz a Perfekt Pénzügyi Szakoktató és Kiadó Vállalat. Ezek után senkit nem lepett meg, hogy a magánosított Perfekt első tanévnyitóján Medgyessy mondta a "bátorító" beszédet. (Később a Perfektben ért össze az MSZP és az SZDSZ gazdasági holdudvara. Az rt. igazgatóságában helyet szorítottak - a szabad demokraták által alapított City-Ház Kft. "függetlenített" utódcége - a City-Ház Rt. vezérigazgatójának, Gáti Péternek. Rajta kívül az elnöki székbe küldött Virág Attila is a liberális vonalat erősítette a Perfekt fedőnevű "közös vállalatban". A Tocsik-ügy kirobbanásakor Virágot az ÁPV Rt. - SZDSZ által delegált - igazgatósági tagjaként ismerhették meg a hírfalók.)
A pénzügyi tanácsadással, alumíniumgyártással, illetve szakoktatással foglalkozó Altus helyet kért a gumivilágban is. Az rt. még 1994-ben részesedést szerzett a Taurus-csoporthoz tartozó leányvállalat, a Béta-Roll Kft. nevű hengergumírozóban, majd további gumiipari érdekeltségekre is szert tett. Összegezve: az állami vállalatok 1994 és 1998 közötti magánosítása során a Gyurcsány-cég - kormányzati hátszéllel - száz lábra állhatott. Úgy tűnik azonban, a privatizációról nem lehet leszokni. A 2002-es kormányváltás után az Altus-agyak egy része újra az eladás előtt álló állami vállalatok élére került. A Perfekt Rt.-s kötődésű Tunyogi László a Hungexpo igazgatósági elnöki székét kapta, Apró Piroska pedig a Postabank felügyelőbizottságában találta magát. Az ugyancsak privatizációra kész Budapest Airport Rt. igazgatósági elnöke szintén Apró lett. (A Ferihegyi repülőtér üzemeltetését végző társaság partnercége, a Malév Rt. sem maradt Altus-Perfekt-katona nélkül. A MSZP és az SZDSZ posztosztói a Malév felügyelőbizottsági elnöki tisztét Virág Attilának adták.)
A kormányfő stratégiai tanácsadója, Gyurcsány Ferenc - bizalmasain keresztül - tehát újra közel került a privatizációhoz, és várhatóan a kormányzati megrendelések sem kerülik el cégeit. Ám a politika és a gazdaság összefonódásának látszatát kerülendő Gyurcsány a nyáron - papíron legalábbis - túladott a Perfekt Rt.-n. A vevő, az Erdős Ákos nyomdaipari vállalkozó többségi tulajdonában álló Láng Kiadó és Holding Rt. azonban nincs fényévnyire az Altus-birodalomtól. Tatai Ilona férje, Szilas Ádám - aki 1992-ben férőhelyet és anyagi támogatást is nyújtott az Altus indulásához - ugyanis régi üzlettársa Erdősnek. Gyurcsány Perfekt-tulajdona tehát valószínűleg nem vész el, sőt át sem alakul.

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. közleménye

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be.

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. (csődeljárás alatt) online felületén, a valasz.hu-n folyó tartalomszolgáltatás a mai nappal megszűnik.

A valasz.hu archívuma a továbbiakban is elérhető marad, az elektronikus Heti Válasz utolsó száma pedig a korábbi lapszámokkal együtt megvásárolható a Digitalstand.hu-n.

Budapest, 2018.08.03.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.

Szeressük a szarkákat!

Mit jelent, ha nagyobb arányban jelennek meg szarkák a városban? Érdemes elgondolkodni rajta, mert amit a madarak jeleznek, az csak a jéghegy csúcsa. Akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Az Özil-botrány utórezgései – focista a nagyhatalmi játszmában

Nem csitul a botrány Mesut Özil világbajnok labdarúgó körül. A harmadik generációs németországi török sportember rasszizmust kiáltott, és egy óvatlan lépése Recep Tayyip Erdoğan és Angela Merkel hatalmi küzdelmének részesévé tette. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Csapó Gábor: lehet, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik

Nemcsak a magyar férfivízilabda-válogatott barcelonai Európa-bajnoki nyolcadik helye sokkolta a hazai közvéleményt, de a játéka is. Az okokról Csapó Gábor olimpiai bajnok pólóssal beszélgettünk, aki nem zárta ki, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.