Közfelkiáltás Torgyán Józsefért

/ 2001.05.11., péntek 07:42 /

A május 5-én Cegléden ülésező kisgazda-nagyválasztmány és országos nagygyűlés úgy döntött: újra arra a csapatra bízza a párt vezetését, amely 1997-ben "szárnyaló", 28 százalékos népszerűséget hozott az FKGP-nek. Torgyán Józsefet "közfelkiáltással" megerősítették elnöki pozíciójában. Budapesten ugyanaznap a reformerek Lányi Zsoltot kiáltották ki kisgazdaelnöknek.

Fotó: MTI
Torgyán József és Maczó Ágnes

A nagygyűlés és országos nagyválasztmány napirendje nem utalt a tisztújításra, mégis feszült várakozás előzte meg a múlt szombati kisgazda-seregszemlét. Elszánt csoportok gyülekeztek a ceglédi utcákon: egyesek "Józsi bácsi - konyec" plakátot szorongattak, mások "Veled vagyunk" feliratú szalaggal átkötött Torgyán-portrét viseltek mellkasukon. A sportcsarnokban Torgyánné Cseh Mária, az épületen kívül a "battonyai búzaégető", Karsai József osztotta tanácsait a szervezőknek. A reformot követelők nyolcmillió forintért felbérelt, kétszáz fős Torgyán-testőrségről beszéltek, a pártelnök pedig nemzetbiztonsági hivatali alkalmazottak segítségével betörő - fejenként százezer forinttal jutalmazott -, fegyveres banditákra panaszkodott. "Nemzeti párt voltunk és maradunk" - hirdette a dísztribün felirata, jelezve, hogy az FKGP botrányai nem törhetik meg a torgyáni lendületet.

Korábban Turi-Kovács Béla környezetvédelmi miniszter és a szervező főtitkári tisztségből felfüggesztett Balogh Gyula még a ceglédi rendezvényt nevezte legális fórumnak, a helyszínen azonban már nem vállalták álláspontjukat. A mindkét tábor felé tájékozódó frakcióvezető, Szentgyörgyvölgyi Péter, a kegyvesztettnek tűnő főtitkár, Bernáth Varga Balázs és a békéltetőnek ajánlkozó honvédelmi miniszter, Szabó János pedig az ülés előtt elhárította a személyes jövőjükre vonatkozó kérdésünket.

Húszan szavaztak a kizárás mellett
Szentgyörgyvölgyi Péter frakcióvezető szerint jogszerűen zárták ki Torgyán Józsefet az FGKP képviselőcsoportjából. A 42 fős frakcióból 23-an voltak jelen a munkaülésből frakcióközgyűléssé alakult hétfői ülésen, közülük 20-an döntöttek a kizárás mellett. Korábban maga az elnök javasolta, hogy a határozatképességhez legyen elegendő az egyszerű többség, és a jelenlevők kétharmada hozhasson kizáró határozatot. Torgyán József és hívei szerint az ülés nem volt érvényes, mivel személyi döntéseket csak előzetesen meghirdetett frakcióközgyűlés hozhat. Áder János, az Országgyűlés elnöke lapzártánkkor úgy döntött, hogy az ügyrendi bizottság állásfoglalását kéri.
Az FKGP-nek többé nincs szüksége egyéni érdekeket hajszoló karrieristákra és egykori MSZMP-tagokra - kezdte felszólalását a pártelnök. "Kígyókat melengettünk a keblünkön" - utalt az egykori párttitkárnak nevezett Boros Imrére, egy MSZMP-kongresszuson küldöttként megjelenő Balogh Gyulára és az állampártban állítólagos politikai ügyészi szerepet vállaló Szabó Jánosra. Kérdésünkre - a megerősített elnök mellett végül a helyszínen kiálló - Szentgyörgyvölgyi Péter úgy nyilatkozott: a frakcióban nem tud más egykori MSZMP-sről. Pallag László képviselő azonban úgy tájékoztatta lapunkat: vannak a frakcióban volt párttagok, a küldöttek közül pedig többen felemlegették Szabadi Béla egykori FVM-államtitkár és Csatári József képviselő "tisztázatlan" múltját is. Az ő sorsuk még kérdéses, a pártelnök annyit ígért, hogy a "gyanús" személyeket megvizsgálják. Torgyán előrevetítette, hogy humánpolitikai csoport gondoskodik majd a kisgazda képviselők kiválasztásáról. Környezettanulmányokat is végeztetnek, hogy a káderpolitika megerősítést nyerjen, ugyanakkor a központosított bíráskodás - az elnök szerint - nem jelenti a helyi szervezetek megfojtását, hanem egyenesen bevonja őket az országos személyzeti politikába.

A küldöttek már Cegléden gyakorolhatták újdonsült "személyzeti jogaikat". Torgyán biztatása ("Bolsik, haza!") mellett kergették ki a csarnokból a "jogtalanul betörő" Turi-Kovács Bélát és a pártelnök elleni bizalmatlansági indítványt elővezetni készülő Szabó Jánost. Tamás Károlyt, az FVM volt közigazgatási államtitkárát a Nógrád megyei elnök, Szanda János személyesen távolíttatta el. Később Torgyán értetlenségének adott hangot Tamás Károly megjelenése miatt, hiszen ő köztisztviselőként nem politizálhatott korábban, így nem lehet véleménye arról, ami az FKGP-ben történik. Néhány perc múlva azonban Kékkői Zoltán földművelésügyi politikai államtitkár ujjongást kiváltva tolmácsolta a jelenlegi közigazgatási államtitkár, Kovács Zoltán politikai támogató nyilatkozatát.

A bomlás virágai
"A torgyáni személyzeti stratégia tudatosan kigondolt anarchikus állapotra épült, mely az elnöki kegyekért folytatott belső vetélkedés révén a hatalom biztosítékát jelentette" - véli Stromajer Andrea politikai szakértő. Ebből adódik, hogy a reformerek többségének politikai arca főként "az ellenállás festékével rajzolódott ki", és nem mutattak fel a kisgazda rétegnek szóló alternatív üzenetet. Az országos listán bekerült reformerek politikai jövőjét csak a párt "torgyántalanítása" biztosíthatja, hiszen egyéni képviselőként való megmérettetésüket gátolja, hogy a vidéki bázis karrierpolitikusoknak tekinti őket. Torgyán - bár politikai hatalma védelmében zárta ki a reformereket - azt a látszatot kelti, hogy csupán az egyéni érdekekért politizálókat menesztette. Közben felemelte a tagság körében népszerű Gyimóthyt és Maczót, és úgy tűnik, mintha önmaga végezte volna el a követelt reformokat.
Nem véletlen, hogy a kisgazda-megújulás egyik legrégebbi képviselője, a szakmailag elismert személyiségeket (Ligetvári Ferenc, Csúcs László) "megálmodó" Tímár György sem állt a "reform polgári platform" mellé. Sőt egyenesen a "kisebbik rossz" - tehát Torgyán - támogatására biztatott mindenkit. A Heti Válasznak Tímár azt is elmondta: ha a pártelnököt eltávolították volna a politikai forgószínpadról, szélsőséges, rasszista erők kezébe kerülhetett volna a párt.
A libikókázó koalíciós mérlegnyelv újbóli játéka Torgyán politikai súlypontjának növelését, és nem a koalícióból való kiugrási szándékát célozza. Ezért is adott a Fidesznek szeptemberig haladékot, hogy teljesítse követeléseit - mondta lapunknak Stromajer Andrea. A reformerek a Fidesztől nyilvános megerősítést várnak, de nem egyértelmű, hogy a belharc folytatódása esetén mely oldal fogadható el a koalíciós partnerválasztás szempontjából: az erkölcsi súlyt vesztett elnök vezette, de vidéken népszerű párt, vagy a szélsőjobboldali tevékenységgel vádolt Lányi Zsolt új kisgazdapártja.
Miután a "betolakodók" háromszáz támogatója is eltávozott, Torgyán ellenpróba nélküli közfelkiáltással nyerte el a közel kétezer fős hallgatóság bizalmát. Ezután - szintén "egyhangúlag" - visszaállították az 1997-ben eltávolított G. Nagyné Maczó Ágnes tagsági és alelnöki jogait. Tímár György megerősítette értesülésünket, miszerint másfél hónapja felkereste őt Maczó Ágnes, és tájékoztatta, hogy Lányi Zsolték is szeretnék, ha visszatérne közéjük. Maczó végül nem vállalta a felkérést. (Lányi Zsolt szerint: Maczó olyan vezetői posztot igényelt, amit nem garantáltak számára.) Tímár György viszont közbenjárt azért, hogy Torgyán elfogadja az egykori alelnökkel való újbóli hatalommegosztást; s egészen a ceglédi nagygyűlésig titokban tartották tervüket. Torgyán érzékeltette: G. Nagyné jó példa arra, hogy a bizalmába bárki visszakerülhet, ha komolyan vallja a kisgazda-eszmeiséget (többen már Molnár Róbert visszatérését is megjósolták). Maczó Ágnes ugyanakkor arról tájékoztatta lapunkat, hogy őt a kisgazda tagság nyomására rehabilitálta az elnökség.

A párt az 1997-es kimagasló népszerűségét - a nagygyűlés résztvevői szerint - Maczón és Torgyánon kívül az akkori főtitkárnak, Gyimóthy Gézának köszönhette, így őt is újra "megkínálták" korábbi pozíciójával. Elődjét, Bernáth Varga Balázst szervező főtitkárrá fokozták le. Az elnököt - akadályoztatása esetén - már hivatalosan is Gyimóthy képviselheti. Ugyanakkor a pártalkotmány szerint "a párt főtitkára állami tisztséget nem tölthet be", így - mint azt kérdésünkre az FKGP korábbi főügyésze, Kiszely Katalin megerősítette - Gyimóthy nem lehet egyszerre parlamenti alelnök és főtitkár.

A nagygyűlésen a politikai programalkotás háttérbe szorult, bár a kisgazdabank hiányát, a hazai mezőgazdasági gépgyártás fogyatékosságait, valamint a Magyarok Világszövetsége ellehetetlenítésének "szégyenét" a pártelnök rendre felemlegette. A nagyobbik koalíciós partnernek szóló üzenetek sikert arattak. "Súlyos negatívumként fogja értékelni az FKGP a szeptember 29-i országos nagygyűlésén, ha Orbán Viktor nem vonja vissza Boros Imre miniszteri kinevezését" - mondta Torgyán.

Amikor lankadni látszott a figyelem, Torgyán hirtelen lírai hangra váltott. Szatmárcsekei élményét osztotta meg a hallgatósággal, ahol Kölcsey síremléke előtt - "az alkonyi csendben, egyedül" - elhatározta, hogy kivezeti pártját a válságból.

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. közleménye

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be.

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. (csődeljárás alatt) online felületén, a valasz.hu-n folyó tartalomszolgáltatás a mai nappal megszűnik.

A valasz.hu archívuma a továbbiakban is elérhető marad, az elektronikus Heti Válasz utolsó száma pedig a korábbi lapszámokkal együtt megvásárolható a Digitalstand.hu-n.

Budapest, 2018.08.03.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.

Szeressük a szarkákat!

Mit jelent, ha nagyobb arányban jelennek meg szarkák a városban? Érdemes elgondolkodni rajta, mert amit a madarak jeleznek, az csak a jéghegy csúcsa. Akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Az Özil-botrány utórezgései – focista a nagyhatalmi játszmában

Nem csitul a botrány Mesut Özil világbajnok labdarúgó körül. A harmadik generációs németországi török sportember rasszizmust kiáltott, és egy óvatlan lépése Recep Tayyip Erdoğan és Angela Merkel hatalmi küzdelmének részesévé tette. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Csapó Gábor: lehet, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik

Nemcsak a magyar férfivízilabda-válogatott barcelonai Európa-bajnoki nyolcadik helye sokkolta a hazai közvéleményt, de a játéka is. Az okokról Csapó Gábor olimpiai bajnok pólóssal beszélgettünk, aki nem zárta ki, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.