Testvériség

/ 2007.06.07., csütörtök 09:44 /

"Nincs tudomásom arról, hogy az Egymásért Egy-Másért Alapítvány és a Nemzetbiztonsági Hivatal között bármilyen kapcsolat lett volna, minden ezzel ellentétes feltételezést kifejezetten visszautasítok. (...) El kívánom oszlatni azt a fővárosi legendát is, hogy a Szilvásy család bármilyen módon összefüggésbe hozható az alapítvánnyal" - jelentette ki legutóbbi sajtótájékoztatóján Simon Ibolya, a közhasznú szervezet megbízott kuratóriumi elnöke, aki később megvallani kényszerült: külsős jogászként a közelmúltig szerződésben állt a Szilvásy György felügyelte Nemzetbiztonsági Hivatallal (NBH).

A kancelláriaminiszter által készíttetett friss Egymásért-jelentés ugyanakkor - dacolva a kurátor állításával - elismeri a hivatal érintettségét (úgy tudjuk, Galambos Lajos lemondott NBH-főigazgató például személyesen járt el a nyomozószerveknél az alapítvány ügyében). A titkos minősítésű dokumentum szerint a csempészettel gyanúsított Egymásértklub a Szilvásy családot is próbálta megkörnyékezni, de végső soron nem járt sikerrel. A kancelláriaminisztert és testvéreit tehát illő volna áldozatként kezelni - ám értesüléseink szerint az új állami szuperkórház élére július elsejével kinevezett István esetében bizonyosan nem áll meg ez a "legenda". A részletek előtt álljon itt néhány mondat a másik testvér, Péter kórképéről.

TRAGIKUS ESETEK

Bár a sajtó az Egymásért-bomba robbanása óta alaposan átvilágította Szilvásy Péter grafológusi-varázslói lényét, György bátyja először a múlt héten nevezte öccsét "tragikus esetnek" (lásd Paranormál című keretes írásunkat). Mindez azért különös, mert néhány nappal korábban a fent emlegetett Simon Ibolya még az ország egyik legelismertebb grafológusaként emlékezett meg az ifjabbik Szilvásyról, akit az Egymásért Alapítvány a "Grafológiai Társaság, a szakmai névjegyzék és a rendőrség(!) megkeresésével" választott ki magának. (Szilvásy Péter "tanulók kézírásának és rajzainak elemzése, talentumok keresése" témában áll az alapítvány rendelkezésére, emellett Dobó István egri várkapitány földi maradványainak felkutatásában segédkezik.)

Ugyancsak Simon állítja, hogy az Egymásért nem azért kezdte márciusban havi másfél millió forinttal támogatni a BM Központi Kórházat, mert ott Szilvásy István a főigazgató főorvos. Az alapítvány első ízben 2006-ban adott juttatást az intézménynek - így a kurátor -, mivel "a kórháznak nem állt módjában beszerezni Nagy Lajos, az NBH nyugalmazott főigazgatója részére szükséges életmentő gyógyszert; ekkor azonban még nem Szilvásynak hívták a BM-kórház főigazgatóját". Mindjárt látni fogjuk, hogy ez a mondat legalább két sebből vérzik, ám előtte érdemes leszögezni: néhai Nagy Lajos nem akárki. 1991-ben biztonságvédelmi céget alapított az Apró családdal (felesége az elmúlt években a miniszterelnöki anyós, Apró Piroska személyi titkáraként mutatkozott), 2006-os elhunytáig pedig részt vett az Egymásért-kuratórium munkájában (Heti Válasz, 2007. május 3., 24.).

Nos, az Egymásért Alapítvány adománylistáján a BM Központi Kórház elnevezés mellett először egy 2006. decemberi dátum (és 123 ezer forint) szerepel - Nagy Lajos azonban már nyolc hónappal korábban meghalt. Ráadásul 2005 októbere óta Szilvásy Istvánnak hívják a kórház főigazgatóját - miután egy többször visszabutított, egészségügyi szakmenedzseri végzettséget sem követelő pályázaton ő futott be Lamperth Mónika belügyminiszternél.ÁSZOK ÁSZA

Minthogy az Egymásért a Napi Ászt kiadó G-Publishing Kft.-t is százezrekkel támogatta, a bulvárlap alapítványügyi értesüléseit szinte készpénznek vehetjük. Az újság február végén megírta, hogy az Egymásért Alapítvány és a Szilvásy-adminisztráció a BM-, a Honvéd- és a MÁV-kórházak, illetve az Országos Gyógyszerészeti Központ összevonásával létrejövő Állami Egészségügyi Központtal (ÁEK) is "újratárgyalja majd a támogatás lehetőségének feltételeit" - miközben csak május 29-én jelentették be, hogy Szilvásy István lesz az intézmény főigazgatója. Vagyis az Egymásért elköteleződése mégiscsak Szilvásy személyének szólhatott, ellenkező esetben az alapítványnak az új ÁEK-vezető kinevezésére jogosult Szekeres Imre honvédelmi minisztert kellett volna megkörnyékeznie. (Más kérdés, hogy a kancelláriaminiszter testvérének felfelé "buktatása" eleve elrendelt eseménynek tűnik. Egyfelől az államfő 2007. március 15-i hatállyal - Petrétei József akkori igazságügyi és rendészeti miniszter előterjesztésére - határőr dandártábornokká nevezte ki az addig ezredes kórházigazgatót. Ráadásul Szilvásy István június 14-én kézhez kapja a korábbi kinevezésénél a szakma által hiányolt egészségügyi menedzseri diplomáját, melyhez - minő véletlen - épp az ÁEK-ról írt szakdolgozatot.)

A HORN-IDŐK SZOLGÁI

Az Egymásért-Szilvásy-öszszefogás elemzésével további, cseppet sem mellékes mellékkörülményekre is fény derülhet. Például, hogy a BMkórház nevében - Szilvásy mellett - az a Mezei Csaba gazdasági-informatikai igazgató hagyta jóvá az alapítvánnyal történő szerződéskötést, aki a Horn-érában az NBH gazdasági vezetője volt, s akit 2004-ben a hivatal egyik főigazgató-jelöltjeként emlegettek. A Mezei család Szanyuh 1999 nevű kft.-je ráadásul 2006 augusztusa és 2007 februárja között több mint hatmillió forintos megbízást kapott a Lamperth Mónika vezette Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól - a Szilvásy fivér bizalmasának tehát ma is előkelő helye van a szocialisták káderlajstromán.

További érdekesség, hogy Mezei Csaba 2005-ben a BM-kórház jelenlegi biztonsági főnökével, Cseri Ferenccel is közös vállalkozásba kezdett, amit utóbb MC Security Kft.-vé kereszteltek. Cseri a rendszerváltás előtt kémelhárítóként szolgált, majd a Horn-időszak végéig szintén az NBH-t erősítette - osztályvezetőként -, később a Malévet megvásárló orosz fél hazai "rezidenseivel" (Zubek János, Kiss Kálmán) állt össze a Hungary & International Security Kft.-ben.

Bár lapunk többször bejelentkezett Mezei és Cseri BMkórházbeli titkárságára, végül nem kaphattunk választ arra a kérdésre, igaz-e a szóbeszéd, mely szerint ők ketten hozták össze Szilvásy Istvánt az Egymásért Alapítvánnyal. A Honvédelmi Minisztérium sajtóosztályától közben arról érdeklődtünk, jut-e vezetői szerep az új állami egészségközpontban Mezei Csabának és/vagy Cseri Ferencnek, ám a tárca időt kért a személyi döntések megszületéséig.

Az eddigiekből két dolog biztosan következik. Egyfelől: az NBH-t is felügyelő kancelláriaminiszter családja könnyedén behálózható - ez pedig nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Másrészt az Egymásért Alapítvány titkosszolgálati kapcsolatrendszere jóval kiterjedtebb, mint ahogy "messziről" látszik (lásd táblázatunkat a 13. oldalon). Tavaly év végén a "karitatív" szervezet kedvezményezettjei közé került például Guba Ágnes virágkötő is - akinek férje, Guba László ugyancsak Horn Gyula idején dolgozott a titkosszolgálatoknak, 1998 óta pedig biztonsági céget működtet Nikolits István nemzetbiztonsági exminiszter volt kabinetjének munkatársaival. Guba öt éve abban a Nádor-95 Rt.-ben is felügyelőbizottsági tag, amelyet anno a Horn-periódus titkosszolgálati beszállítójaként jegyeztek fel a botránykrónikások. S hogy hab is kerüljön a tortára, érdemes szóvá tenni: az Egymásért "csempészközösséghez" tartozó Herba-cégcsoport jogi képviselője, Szőke András ugyancsak a Nádor-95-nél felügyelősködik.Paranormál

Ablonczy Bálint
reflektor@hetivalasz.hu

Szilvásy György Péter nevű öccsét grafológusként ismerhette meg az ország, de hősünk "eszmetörténésznek" sem utolsó: a kommunista tanok és az ősmagyar hitvilág összeboronálóját tisztelhetjük benne. A vállalkozásainak otthont adó Magyarok Házában július 5-én az érdeklődők Emese-bálon vehetnek részt, amelyen "Emese főpapnőválasztás" éppúgy lesz, mint felnőtt nézőknek ajánlott "sztrip 10". Szilvásy hitet tesz a kommunista eszmék mellett, november 7-ét idéző cikkében például a népet felszabadító forradalmárt, Lenint ünnepli, egy másik műben a kereszt betiltását javasolja, mondván: az a szenvedés jelképe, ellentétben a harmóniát sugárzó vöröscsillaggal.

A Magyarok Világszövetsége elhatárolódik a székházában tíz éve irodát bérlő Szilvásy Pétertől; "nem a mi támogatásunkkal szervezte rendezvényeit, jómagam nem is ismerem" - mondja lapunknak Patrubány Miklós. Az MVSZ elnöke hozzáteszi: "ha bebizonyosodik, hogy keresztényellenes nézeteket hangoztatott, felbontjuk a szerződést."

A Szilvásy öcs eddigi legmeghökkentőbb tétele úgy szól: a tavaly augusztus 20-i vihar "előre megfontoltan és felkészülve létrehozott, a kollektív tudat manipulálásán keresztül kiváltott paranormál jelenség" volt. Szilvásy Péter létre is hozott egy "Kormányzati Tanácsadó Jósdát", amely - szándékai szerint - a hasonló kormányellenes tervek meghiúsítására szolgál.

A hírek hallatán a kancelláriaminiszter közölte: öccse tíz éve foglalkozik okkultizmussal, írásaival gyakran bombázza a legkülönfélébb hivatalokat, ám az ő javaslatára az illetékesek ezeket törlik. "Gátlástalanságnak tartom, hogy családom tragédiáját a Fidesz politikai célokra használja fel, de soha nem fogom megtagadni a testvéremet" - üzente az ellenzéknek Szilvásy. Minderre Szilvásy Péter a Vasárnap Reggelben úgy reagált: "Bátyám megnyilvánulását két nappal korábbra vártam, körülbelül ilyesmit, tán egy kicsit erősebbet. Az "őrült" fogalomról azt gondoltam, hogy beleveszi, de nem."A gyanú: "karitatív" csempészet

Az Egymásért Egy-Másért Alapítvány 2004-es megalakulása óta igyekezett kihasználni, hogy a 918/83/EGK uniós rendelet, illetve az 1992-es hazai áfatörvény értelmében "jótékonysági vagy emberbaráti szervezetek" importvám- és forgalmiadó-mentesen hozhatnak be alapvető szükségleti cikkeket - ingyenes szétosztásra.

A vámnyomozók gyanúja szerint a Herba-cégcsoport 2004 májusától jelentős mennyiségű élelmiszert importált Távol-Keletről. Az árut - az ugyancsak Herba-érdekeltségként jegyzett - Palotai Vámügynök Kft. raktáraiban helyezték el. A vámraktározást követően az aktuális tételt a Horse Trading Ltd.-nek értékesítették, melyet e hongkongi gyökerű társaság ellenszolgáltatás nélkül adott át az Egymásért Alapítványnak. Ám az "alapvető szükségleti cikkek" (trópusi gyümölcskoktélok, ananász-, kukorica-, szardínia- és tonhalkonzervek) nem rászorulóknál, hanem a Tesco-, Auchan-, Cora-hipermarketek polcain landoltak - miután az Egymásért a Herbával teríttette szét az "adományokat". A vám- és pénzügyőrség áprilisi közbelépéséig 1,22 milliárd forintnyi vámot és áfát csalt el ily módon az Egymásért-Herba kettős.

Gyanúsítotti kihallgatásán Földesi-Szabó László, az alapítvány kuratóriumi elnöke elismerte: miután az Egymásért mindenféle adományra nyitott - olyanra is, amely közvetlenül nem szolgálja az alapítvány céljait -, a Horse Trading élelmiszersegélyét ugyancsak befogadták. Az áruértékesítésre később azért került sor - állította Földesi- Szabó -, hogy az alapítvány az így befolyt készpénzből elláthassa egészségügyi-karitatív feladatait. Az Egymásért legutóbbi sajtótájékoztatóján a Heti Válasz próbálta megtudakolni: hogyan juthatott eszébe egy hongkongi cégnek, hogy élelmiszer-adományokkal segítse Magyarországot, és miért ananász- és tonhalkonzerveket "erőltettek rá" az alapítványra? Simon Ibolya megbízott kuratóriumi elnök nem élt a válaszadás lehetőségével.

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. közleménye

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be.

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. (csődeljárás alatt) online felületén, a valasz.hu-n folyó tartalomszolgáltatás a mai nappal megszűnik.

A valasz.hu archívuma a továbbiakban is elérhető marad, az elektronikus Heti Válasz utolsó száma pedig a korábbi lapszámokkal együtt megvásárolható a Digitalstand.hu-n.

Budapest, 2018.08.03.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.

Szeressük a szarkákat!

Mit jelent, ha nagyobb arányban jelennek meg szarkák a városban? Érdemes elgondolkodni rajta, mert amit a madarak jeleznek, az csak a jéghegy csúcsa. Akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Az Özil-botrány utórezgései – focista a nagyhatalmi játszmában

Nem csitul a botrány Mesut Özil világbajnok labdarúgó körül. A harmadik generációs németországi török sportember rasszizmust kiáltott, és egy óvatlan lépése Recep Tayyip Erdoğan és Angela Merkel hatalmi küzdelmének részesévé tette. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Csapó Gábor: lehet, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik

Nemcsak a magyar férfivízilabda-válogatott barcelonai Európa-bajnoki nyolcadik helye sokkolta a hazai közvéleményt, de a játéka is. Az okokról Csapó Gábor olimpiai bajnok pólóssal beszélgettünk, aki nem zárta ki, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.