heti-valasz.hu/reflektor/mas-a-vadasz-es-a-puskas-ember-76137

http://heti-valasz.hu/reflektor/mas-a-vadasz-es-a-puskas-ember-76137

Több SZDSZ, több Strabag

Az osztrák választási botrány magyar szálai - I.

/ 2008.10.08., szerda 09:15 /

Az utóbbi négy évben 13,5 milliárd forint folyt át azon az Euro:contact nevű cégen, amely - az osztrák sajtó szerint - Strabag-pénzeket juttatott a magyar politika feketekasszáiba. A "kis" tanácsadó kft. vezetője bejáratos volt a gazdasági minisztériumba, és közös vállalkozást alapított egy Kóka Jánoshoz köthető érdekcsoporttal. Miután a rendszerváltozás óta először nyílik esély arra, hogy lelepleződjön a tiltott pártfinanszírozás módszertana, a lapunk birtokába került Euro:contact-iratokat felkínáljuk a Strabagot érintő vesztegetési ügyekben már fél éve nyomozó hatóságoknak.

A magyar pártok 2006-ban és idén is az osztrák belpolitikai folklór részeként értékelték azokat a bécsi sajtóhíreket, amelyek szerint a mély- és magasépítésben, illetve az útfektetésben jeleskedő Strabag - egyebek mellett - a "kenőpénzek szabad áramoltatásának" köszönheti üzleti sikereit. S valóban: szomszédunknál két éve és most is kampány dúlt (szeptember 28-án előre hozott parlamenti választást rendeztek), a Strabag-bomba aktiválása pedig alighanem a cégbirodalommal szimbiózisban működő Liberális Fórum (LiF) ellehetetlenítését szolgálta. A jelek szerint Ausztria nem következmények nélküli ország; a korrupciós vádakkal illetett Alexander Zach már a voksolás előtti napokban hátrahagyta a LiF elnöki székét, pártja pedig küszöb alatti teljesítménnyel zárta a megmérettetést.

Hiába lett vége az osztrák kampányidőszaknak, a magyar politika sem 2006-ban, sem most nem tért vissza a Strabag-ügy kiértékeléséhez. (Két éve az őszödi beszéd kiszivárgása vonta el a közfigyelmet a témától, ma a megfigyelés-gate uralja a nyilvánosságot). A balos körökben különösen tisztelt Paul Lendvai ennek ellenére azt írta a Der Standardban, hogy az Ausztriában tett feljelentések "Magyarorszá gon is hozzájárulhatnak a jelentős Strabag-megbízások körüli korrupciós botrány rég esedékes leleplezéséhez".A tisztánlátás kedvéért a Heti Válasz beszerezte azt a dokumentumköteget, amelyből szemezgetve az osztrák sajtó kikövetkeztette: a Strabag egy Euro:contact nevű lobbicég közbeiktatásával, "túlfizetésével" teremtett forrást a 2002-ben hatalomra került MSZP-SZDSZ-koalíció megkörnyékezéséhez. Kétségtelen: a korábban a túléléséért küzdő Strabag kormányzati akarat nélkül soha nem nyerhetett volna el 360 milliárd forintnyi közpénzt (a 2003-2007-es időszakban).

Miután a Strabag és az Euro:contact illetékesei hol lopottnak, hol hamisítottnak mondták a Profil és a News című magazinokban (részben) bemutatott feljegyzéseket, számlákat, úgy döntöttünk: összevetjük az osztrák csomagban szereplő adatsorokat a budapesti cégbíróságon fellelhető mérlegekkel, pénzügyi jelentésekkel, továbbá azokkal a kimutatásokkal, amelyek más forrásokból jutottak el szerkesztőségünkbe. Megdöbbentő eredményre jutottunk: az Euro:contact Hungary Tanácsadó Kft. - melynek hasonnevű anyavállalatát Bécsben jegyezték be - ránézésre puritán mikrocég. Alapító okirata másfél oldalas, alkalmazottainak száma egy és három fő között mozog. A kft. pénzügyi jelentéseiben külön sorban szerepel az a tény, hogy a társaság bevétele "teljes egészében tanácsadásból és reklámtevékenységből származik". S hogy mekkora ez a bevétel? 2004-2005-ben 4,85 milliárd, 2006-ban több mint 5,3 milliárd, 2007-ben pedig szerény 3,3 milliárd - vagyis az elmúlt négy évben 13,5 milliárd forint. Összehasonlításképpen: a nagyvállalati körben kitűnő referenciákkal rendelkező, több tucat tanácsadóval dolgozó Boston Consulting (Magyarország) évente egymilliárdot tud összekaparni. A közel kétszáz munkatársával a tanácsadói piac mamutcégeként jegyzett - a BKV körüli botrányok nyomán hírhedté vált - AAM Zrt. pedig hat esztendő alatt produkált 13,5 milliárdos árbevételt.

Az első, 2006-os Strabag-botrány kitörésekor az osztrák építővállalat - elhárítandó a burkolt pártfinanszírozás gyanúját - igyekezett magyarázatot adni arra, hogy 2004-2005-ben miért öntött forintmilliárdokat a kicsiny magyarországi lobbicég kasszájába. A hivatalos változat szerint a 15,2 millió eurós jutalékot az M5-ös autópálya körüli bábáskodásért, pontosabban: a "megelőző ötéves időszak alatt végzett tervezői, szakértői és akvizíciós tevékenységért" kapta az Euro:contact. (Emlékezetes: a Medgyessy-kormány 2004-ben döntött úgy, hogy - a pályamatrica egyetemessé tétele érdekében - tulajdonrészt vásárol az M5-öst üzemeltető sztrádacégben, melyben a Strabag meghatározó hányaddal bírt. Emellett az állam vállalta, hogy évente 20 milliárd forintos rendelkezésre állási díjat is fizet az eladónak, s az M5-ös továbbépítésének joga szintén az osztrákokhoz került.)Egy birtokunkban lévő kimutatás szerint az említett 15,2 millión kívül 2005-ben további 1,7 millió euró érkezett a Strabag egyik magyarországi leányvállalatától az Euro:contacthoz - vagyis akkoriban a kft. szinte teljes bevétele Ausztriából származott. Ha hitelesnek fogadjuk el azt a magyarázatot, hogy a Strabag ötévnyi munkát fizetett ki 2005-ben, akkor már csak egy kérdés marad: hogyan kerülhetett 2006-ban megint 5,3 milliárd, majd tavaly újabb 3,3 milliárd az Euro:contact számlájára? (Nem zárhatjuk ki, hogy az Euro:contact Kft. más nagyvállalatoknak is dolgozott, ám a piac ismerői szerint 1-3 alkalmazottal lehetetlen működtetni egy 3-5 milliárdot hozó, több partnernek lekötelezett tanácsadó céget.)

Miután a valóság feltárásához nem költői felvetéseken keresztül vezet az út, megkerestük az Euro:contact tulajdonos-ügyvezetőjét, Aczél Zoltánt, aki először leszögezte: "nem szoktam nyilatkozni" - majd e-mailben mégis elküldhettük neki "bemelegítő" kérdéseinket. Miután válasz írásban sem érkezett, magunkra maradtunk az osztrák és magyar forrásból származó dokumentumainkkal. Ezekből viszont Aczél nélkül is lekövethető az Ausztriából elutalt pénzek útja: a Strabag többnyire a Bau Holding nevű leányvállalatán (esetleg ez utóbbi cég budapesti "kirendeltségén", a Számító- és Ügyviteli Központ Kft.-n) keresztül fizetett az Euro:contactnak. Aczél innen legalább félmilliárd forintot utalt tovább az apósa, Terner Géza által ellenőrzött érdekeltségekhez, köztük egy Seychelle-szigeteki offshore társasághoz (lásd ábránkat a fentebb). Úgy tudjuk, az após papíron "üzletviteli tanácsadóként" alvállalkozott Aczélnak, ami annyit jelent, hogy egy tanácsadó tanácsadójaként részesült a Strabag pénzeiből. (Volt olyan eset, hogy Terner úgy adta meg számlaszámait az Euro:contactnak "azonnali utalás végett", hogy a mögöttes szerződést még nem írták alá a felek.)A Strabag-pénzek útja - legális eszközökkel - eddig követhető egy nyomozati jogosítványokkal nem rendelkező hetilap számára. Miután a Központi Nyomozó Főügyészség fél éve vizsgál egy olyan vesztegetési ügyet, amely több szálon érinti a Strabagot, dokumentumaink a továbbiakban - a számlaforgalmi adatokban is kutatni képes - hatóságra tartoznak, ha igényt tart rá. Lapunk azért döntött az irattovábbítás lehetősége mellett, mert a múlt már szolgált egy jó példával az efféle feljegyzések - hovatovább: fecnik - használhatóságával kapcsolatban. Amikor a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) munkatársai 2003-ban benyomultak a Strabag magyarországi igazgatójának irodájába, a jegyzetfüzetében 2002. szeptember 10-i dátummal megtalálták a frissen kiírt sztrádapályázatok eredményére vonatkozó tipposzlopot - ami minden elemében egyezett a két hónappal későbbi tenderbontás adataival. (A GVH azóta jogerősen pert nyert a hat éve kartellező útépítők ellen, az állam pedig keresetet indított az "összebeszélésből" eredő kár megtérítésére.)Új iratcsomónkban azokat a - korábban az érintettek által hamisítványnak nevezett - feljegyzéseket is elhelyeztük, amelyekből süt a jól értesültség, a magyar politikai-gazdasági elit "koordinátáinak" tökéletes ismerete. Az Euro:contact-fejléces papírokon az MSZP-expénztárnok Puch László, az SZDSZ kincstári és székházügyeiben egykor eljáró Matyi László, illetve a volt liberális pártelnök Kuncze Gábor neve is tucatnyiszor feltűnik - nem egy esetben a velük folytatott állítólagos lobbitársalgások helyével és idejével együtt. S hogy ne hagyjunk kétséget az Euro:contact politikai-gazdasági beágyazottságáról, az alábbiakban felsorolásszerűen ismertetjük a cég kapcsolatrendszerét:

• Az Euro:contact két egykori főalakja, Alexander Zach és Aczél Zoltán - a Strabag-vezér Hans Peter Haselsteiner által nyíltan támogatott - osztrák Liberális Fórumban politizál. Zach mára kiszállt a cégből (és mint írtuk, a pártelnöki székből is). Aczél viszont jól kamatoztatja kettős, politikusi és lobbiszakemberi énjét. Noha az osztrák lapok csak a LiF-vezetők 2003-2005-ös üzleti tevékenységét vizsgálták, a valóságban Aczél ezután is tartotta a kapcsolatot Magyarországgal. Utoljára 2007. február 20-án járt "a liberális párt képviselőjeként baráti látogatáson" a sztrádamilliárdokról döntő, még az SZDSZ által vezetetett Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban - legalábbis a beléptető rendszer tanúsága szerint. Hiába kérdeztük, Aczél nem válaszolt a kérdésre, hogy hányszor tárgyalt Strabag-ügyekben Kóka János volt pártelnökkel.

• Aczél Zoltán magyarországi vállalkozásai többnyire a Strabaghoz kötődnek; még az édesapja által vitt családi bútorkereskedés is a Daróci úti Strabag-telephelyre van bejelentve. Aczél egyetlen cégben közösködött "idegen elemekkel": az EuroSax Tanácsadó Kft.-ben. Az Euro:contact itt azzal a Saxum Investments Zrt.-vel állt öszsze, amely 2006-os alapításakor aktív együttműködésben állt a Kóka sógoraként és üzleti mentoraként ismert Lepp Gyulával (Heti Válasz, 2007. július 26.).

• Az Euro:contact-iratcsomóban található feljegyzések egyikén a "szerző" eurómilliók különböző arányú felosztását vezeti le. Az osztrák sajtó szerint részben ez a papiros igazolja (lásd képünket), hogy kenőpénzek kerültek magyar pártokhoz. Egy bizonyos: a lapon minden olyan autópálya-beruházás szerepel (M0, M5, M35, M7, völgyhíd), amelyhez 2005-2006-ig köze volt a Strabagnak. A dokumentum "Vögel" (madarak) és "Blumen" (virágok) elnevezésű sorokba rendezi az átutalt, illetve átutalandó összegeket. Nincs bizonyíték arra, hogy ezek a szavak az SZDSZ és az MSZP jelképeire utalnának. Igaz, az ellenkezőjére sincs.

• Dokumentumainkból felsejlik, hogy a Strabag - az Euro:contacton, illetve alapítványokon keresztül - kapcsolatokat keresett a jobboldallal, s százezer euró erejéig konzervatív rendezvényeket is támogatott (melyeket Lezsák Sándor és Gyürk András neve fémjelzett). Ám nem ezek voltak a Strabag-Euro:contact duó nagypolitikai játszmái. Jövő heti számunkból kiderül például, miért kívánkozott ki 2004-ben Medgyessy Péter szájából, hogy "az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel".

(Folytatjuk)KI KICSODA?

Alexander Zach - A szeptember 28-i ausztriai választások előtt lemondott a Liberális Fórum elnöki tisztségéről. 2006-ban képviselővé választották (a szociáldemokratákkal kötött megállapodásnak köszönhetően). 2005-ig több - Aczél Zoltánnal közös - magyarországi céget is magáénak tudhatott.

Aczél Zoltán - A magyar származású "lobbistát" hol a Liberális Fórum (volt) főtitkáraként, hol a párt sajtósaként emlegetik; a 2005-ös bécsi helyhatósági választásokon képviselőnek is jelöltette magát. Az Euro:contact-csoport tulajdonosa. Bécsben, Budapesten és Brüsszelben is tart fenn irodát.

Terner Géza - Aczél Zoltán apósa; neve szerepel a Magyar-Orosz Kereskedelmi Kamara tagjegyzékében. Számos ausztriai és magyarországi tanácsadó vállalkozása van, emellett több offshore társaság is kötődik családjához.

Hans Peter Haselsteiner - Az osztrák Strabag SE résztulajdonosa, vezérigazgatója. A cég által támogatott Liberális Fó rum volt parlamenti képviselője (1994-1998), máig befolyásos ve zetője. Az elmúlt években többször felmerült a neve mint le hetséges gazdasági, esetleg szociálisminiszter-jelölt.

Matyi László - A rendszerváltás után az SZDSZ szervezőtitkára, 1998-ig országgyűlési képviselője volt. Később a párt nem hivatalos kincstárnokaként, illetve Kuncze Gábor (egykori) pártelnök bizalmasaként emlegették. 2007-ig közvetett tulajdonrésze volt az SZDSZ székházát birtokló City-Ház Zrt.-ben.

Puch László - 1994-től országgyűlési képviselő, 1998-tól tíz éven át az MSZP pénztárnokaként tevékenykedett. A koalíciós szakítás után Gyurcsány Ferenc a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium államtitkárává tette meg.

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

Itt a könyvhét mérlege: idén egy bájos fiatal írónő asztala előtt kígyózott hatalmas sor

Több mint egy évtizedig az ünnepi könyvhét megnyitója után fél órával megjelent a Vörösmarty téren Esterházy Péter; tíz perc múlva már jöttek és nem akartak elfogyni a dedikálásra váró olvasók. Helyben vagyunk – bólogatott a közönség, ki örömmel, ki fanyalogva. Idén egy bájos fiatal írónő asztala előtt kígyózott hatalmas sor. Részletek a legfrissebb – jelenleg csak digitális formában elérhető – Heti Válaszban.

Azt ígérik, jobb lesz a MÁV, mint az osztrák vasút

Az osztrák vasút Budapestre közlekedő vonatánál magasabb színvonalat ígér jövőre a MÁV a felújított vasútvonalakon, saját gyártású kocsijai fedélzetén. Részletek a legfrissebb – jelenleg csak digitális formában elérhető – Heti Válaszban.

„Putyin úgy fogja felhasználni a focivébét, ahogy Hitler tette az 1936-os olimpiával”

Kelet-ukrajnai háború, túlárazások, bosszúszomjas angol ultrák – néhány a 21. foci-vb-re vetülő árnyék közül. A nemzetközi politika nagyágyúi végül, a Krím annektálása ide vagy oda, nem maradnak távol a június 14-től kezdődő világbajnokságtól. Részletes háttér a legfrissebb – jelenleg csak digitális formában elérhető – Heti Válaszban.

Prőhle Gergely: Lovas István halálára

„A kemény fiúk szemében nyilván a végső lúzerség, hogy most mégis leírom: megrendít Lovas halála.” Prőhle Gergely írása a legfrissebb – jelenleg csak digitális formában elérhető – Heti Válaszban olvasható.

Jó-e, hogy a fociválogatottak tele vannak bevándorlókkal?

A nyugat-európai válogatottakban a lakosság átlagánál jóval több bevándorlógyökerű játékost láthatunk a most kezdődő focivébén. Ami általános megítélés szerint az integráció nagy sikere. A legfrissebb – jelenleg csak digitális formában elérhető – Heti Válaszból kiderül, valóban sikerről van-e szó?

„Budapest ma már a Wagner-szentélyt, Bayreuthot is megelőzi”

A Budapesti Wagner-napok kultuszhellyé avatta a Müpát, és sokak szerint Budapest ma már a Wagner-szentélyt, Bayreuthot is megelőzi. Idén a szerző legnehezebben megrendezhető operája, a Trisztán és Izolda a fesztivál új produkciója. Részletek a legfrissebb – jelenleg csak digitális formában elérhető – Heti Válaszban.

Rejtett nyugdíjreform: így szakadnak le az időskori ellátások a bérektől

Sosem látott tempóban maradnak el a nyugdíjak a keresetek növekedése mögött, és szegényednek el a nagyon idősek az aktívakhoz viszonyítva. A rejtett nyugdíjreform furcsasága, hogy mindez az érintettek legnagyobb megelégedésére történik. Részletes háttér a legfrissebb – jelenleg csak digitális formában elérhető – Heti Válaszban.

Szexuálisan frusztrált férfiakból kerülnek ki az alt-right tömeggyilkosai?

Az internet sötét bugyra a „kényszerű cölibátusban” élő fiatal férfiak radikalizálódott keménymagja. Az alt-right nyelvezetét használó „incel” fórumok tömeggyilkosokat is kitermeltek már. A jelenség részletes háttere a legfrissebb – jelenleg csak digitális formában elérhető – Heti Válaszban olvasható.

Jobbik-szakadás a kulisszák mögött: ezt tervezi Vona Gábor

A választások óta néhány tucatnyian távoztak a Jobbik 15 ezres tagságából, korai tehát a pártszakadás emlegetése. Lehet, hogy Vona Gábort politikai elemzőként látjuk viszont? A jobbikos belharcok háttere a legfrissebb – jelenleg csak digitális formában elérhető – Heti Válaszban olvasható.

Észt elnök a Heti Válasznak: biztonságban vagyunk az oroszoktól

Közös megoldás kell migrációügyben, Oroszországgal pedig átláthatóan kell beszélni – véli Észtország elnöke. Kersti Kaljulaid a Heti Válasznak Tallinnban azt mondta: nevén kell nevezni, mi folyik Ukrajnában. A teljes nagyinterjú lapunk legfrissebb – jelenleg csak digitális formában elérhető – számában olvasható.

„A vulkán tetején ülünk”

„A miniszterelnök az a hadvezér, aki minden csatát megnyert, csak a háborút vesztette el” – állítja Gyurgyák János, az Osiris Könyvkiadó igazgatója. A könyvhétre új, Európa alkonya? című kötettel jelentkező történész szerint az EU csapdába került.