Konferencia

Boldogítás helyett boldogulás

Konferencia a Heti Válasz és a Magyarok a piacon Klub közös szervezésében

Konferencia összefoglaló:

December 15-én, az Új Széchenyi Terv konzultációs periódusának záróakkordjaként került sor a Heti Válasz és a Magyarok a Piacon Klub „Boldogítás helyett boldogulás - Legyen vállalkozásbarát a pályáztatás" címet viselő közös rendezvényére, amelyre - a karácsonyi hangulat dacára - több mint 200 résztvevő volt kíváncsi.

A Heti Válasz által 2010 márciusában alapított civil szerveződésként alakult, s jelenleg több mint 50, piacvezető magyar vállalkozást tömörítő Klub a magyar tulajdonú kkv-k érdekképviseleti szerve kíván lenni. Ebben a minőségében szervezte meg az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) bejelentését megelőző szerdai konferenciát, amelyen a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG) Zrt. képviselőinek előadásait hallgathatták meg az érdeklődők. Egyszerűsített ügymenet, átláthatóbb pályázati rendszer és kiszámíthatóság jellemzi majd a január közepén induló programot, ekkor válik nyilvánossá a pályázatok nagy része.

Csuhaj V. Imre, a nemzetgazdasági tárca miniszteri biztosa a 2007-ben indult Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Széchenyi Terv közti kapcsolatról elmondta: az előbbire vonatkozó uniós programozás kereteit fenntartva épülnek majd be a tartalmi változások a 2011-2013. évekre szóló akciótervekbe. A még felhasználható források több mint fele a kkv-kra irányul majd, a pályázatokba pedig új szempontként a foglalkoztatás is bekerül. A hároméves terv legfontosabb elemei a következők lesznek: automatikus pályáztatás, a kétfordulós és a kiemelt projekt-kiválasztás átalakítása, az információk állami, illetve központi adatbázisokból történő költség- és időtakarékos beszerzése és kezelése, valamint a kombinált finanszírozási konstrukciók alkalmazása kis- és nagyvállalkozásoknál.

A miniszteri biztos előadásából kiderült: az Új Széchenyi Terv a maximális támogatási mérték alkalmazásával, banki források bevonásával (például a Széchenyi Kártya, a mikrohitel, a viszontgarancia kiterjesztése, kombinált konstrukciók) és a tőkeforrások biztosításával egyidejűen célozza majd meg a fejlesztés-finanszírozás átalakítását. 2011-2013 között 300-300 milliárd forint jut majd évente - átlagosan - gazdaságfejlesztési célokra, amelynek körülbelül 15-20 százalékát fedezik majd a hazai lehetőségek, a különböző alapok és a költségvetésbe tervezhető keretek.

Siba Ignác, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség főosztályvezetője hangsúlyozta, hogy a kétféle támogatási rendszer (visszatérítendő és nem visszatérítendő) közül eddig a nem visszatérítendő volt az elterjedt, a másikban rejlő lehetőségeket nem használták ki eléggé. "A jövőben nem támogatást, hanem forrást biztosítunk, aminek egy részét vissza kell fizetni. A pályázatok kiírása egyszerűbb és általánosabb lesz, és a prioritásokhoz való illeszkedést díjazza majd a hivatal" - - mondta a szakember.

A fejlesztése érdekében az Új Széchenyi Terv lehetővé teszi majd, hogy a pályázati forrásoknak körülbelül a fele kizárólag kkv-k számára legyen elérhető. Ezek minden kiírásban előnyt élveznek plusz pontszámmal és magasabb elérhető támogatási mértékkel, a mikrovállalkozásokat pedig külön pályázati kiírással és szintén magasabb támogatási mértékkel kezelnék kiemelten. Siba szerint a most előnyt élvező közép-Magyarországi régión kívüli vállalkozásokat is támogatni kell, és rendszeresen ellenőrizni, valóban ott működnek-e, és oda fizetik-e az iparűzési adót. A kiírásokat egyszerűsíteni szeretnék majd, illetve az ügymenetet csökkenteni azáltal, hogy a máshonnan is elérhető dokumentációkat nem kérik be még egyszer. A GOP vezetője szerint a pályáztatás általános koncepciója az lesz, hogy „nem fognak a nyúlketrecbe malacot szuszakolni", vagyis inkább általánosabb feltételeknek kell majd megfelelni, több mindenkinek esélyt adva. Az innovatív és kutatásfejlesztő projektek viszont elsődleges prioritást élveznek majd.

„Kétszer ad az, aki gyorsan ad" - kezdte előadását Barta E. Gyula, a konkrét pályáztatást végző MAG Zrt.vezérigazgatója, aki a vállalkozóknak karácsonyi ajándékul a korábbi gazdasági korszak lezárását szánja: az eddigi pályáztatási folyamatok lezárulnak, és január közepétől már csak az Új Széchenyi Terven keresztül lehet újra pályázni, vagy új pályázatot beadni.

A Gazdaságfejlesztési Központ élére fél éve kinevezett egykori vállalkozó elmondta, hogy a MAG Zrt. nem „hatóság", hanem vállalkozásfejlesztési szervezet akar lenni - partnerséget kínál és vár a vállalkozóktól. Az új pályázati rendszerrel kapcsolatban a kiszámíthatóságot tartja az egyik legfontosabb tényezőnek, ennek egyik fontos eleme pedig a pénz megérkezésének kézzel foghatóvá tétele lesz: a pályázat leadásától számított 30-45 napon belül le kell majd szerződni a vállalkozóval, és automatikus pályáztatás esetén az pénzügyi elszámolás benyújtása után ugyanennyi idő elteltével a kifizetés is meg fog történni. A MAG vezérigazgatója szerint mindenki számára nyilvánvaló lesz, milyen programokra mennyi pénz áll rendelkezésre, és milyen esélyekkel, hogyan építse ki stratégiáját.

Essősy Zsombor, a Magyar Pályázatkészítő Zrt. vezérigazgatója, a konferencia levezető elnöke zárszavában kiemelte, hogy a rendezvény résztvevőinek kiugróan magas száma és az érdeklődők köre egyaránt azt bizonyítja, hogy a témaválasztás jó volt, hiszen a piac komoly várakozásokat fűz a január második felében egy sor új pályázati lehetőséggel induló ÚSZT-hez. A Klub szerepvállalása az állam és az ügyfelek dialógusában azért fontos, mert a Magyarország rendelkezésére álló uniós forrásoknak ma a magyar vállalkozói középosztály megteremtését kell szolgálniuk. Lehetővé kell tenni, hogy a drámaian megfogyatkozott életerős kis- és közepes vállalkozások közül kifejlődhessen és helyzetbe kerüljön az az 1500, legalább 25-30 fős cég, amely elég erős ahhoz, hogy eséllyel indítson be a város, a régió számára is érzékelhető fejlesztéseket, és termékeivel a Magyarországon is működő, multinacionális nagyvállalatok beszállítójává váljon.

Program

10.00 - 10.10
Köszöntő
Essősy Zsombor, elnökhelyettes, Magyarok a Piacon Klub
10.10 - 10.30
Kölcsönös felelősségvállalás, közös kockázatviselés: az Új Széchenyi Terv és pályázatai
Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán, államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
10.30 - 10.50
Programok és támogatási konstrukciók az Új Széchenyi Tervben
Csuhaj V. Imre, miniszteri biztos, Nemzetgazdasági Minisztérium
10.50 - 11.10 Kérdések és válaszok
11.10 - 11.30
Kávészünet
11.30 - 11.50
Forráslehetőségek a KKV szektorban az Új Széchenyi Terv keretében
Siba Ignác, főosztályvezető, IH vezető, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
11.50 - 12.10
A MAG Zrt. szerepe és lehetőségei az Új Széchenyi Terv végrehajtásában
és a KKV-k fejlesztésének támogatásában
Barta E. Gyula, vezérigazgató, MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
12.10 - 12.30
A hazai kis és középvállalatok banki finanszírozási lehetőségeinek várható alakulása
Sepsi István, ügyvezető partner, siMentat Vagyonkezelő és Tanácsadó Kft.
12.30 - 13.00 Kérdések és válaszok
13.00 - 14.00
Ebéd