Author's

Balázs Zoltán

Szerzői oldal

Balázs Zoltán

Hogyan lesz itt kereszténydemokrácia?

„A kereszténydemokrácia számára a közjó (mindenki java számít) és a klasszikus igazságosság (mindenki azt kapja, amit megérdemel) összeegyeztetése központi feladat.”

Balázs Zoltán | 2018.06.11., hétfő 08:50

Ne tagadjuk meg a politizálás jogát!

„Az általános választójogból következik, hogy minden polgár politikus, hiszen tőle származik az a felhatalmazás, amellyel a politizálásról szóló döntést meghozzák.”

Balázs Zoltán | 2018.05.07., hétfő 08:07

Semmi sem lesz ugyanaz

Néhány nap múlva vége a vakrepülésnek. Mert abban egyetértés van elemzők és politikusok között is – ezt utóbbiak persze nem mondhatják ki –, hogy régen tudtunk ilyen keveset arról, mennyien és hogyan fognak szavazni. A részvételi becslések megbízhatatlanok, márpedig sok múlik a részvételen; a közvélemény-kutatók szerint a válaszmegtagadók vagy a pártpreferenciájukat titkolók aránya kivételesen magas.

Balázs Zoltán | 2018.04.04., szerda 18:40

Politika és erkölcs

A 2010-es választások előtt a jobboldalon az egyik leghatásosabb érv az erkölcsi rend helyreállítása volt.

Balázs Zoltán | 2018.03.13., kedd 18:21

A Fidesz és a totális képviselet kockázata

„A hatalom, a pénz, a döntések mindig hordozzák a megosztás veszélyét. Előbb-utóbb lesznek, akikhez a hatalmon lévőknek muszáj mást szólni, valamivel indokolni, hogy miért nincs más értelmes választás, mint ők.”

Balázs Zoltán | 2018.02.19., hétfő 08:10

Közismeret

Valaki, valamikor úgy látta jónak, hogy a közoktatásban tanult tárgyak jelentős részét, matematikát, biológiát, történelmet, magyart összefoglalóan a „közismereti” jelzővel lássa el.

Balázs Zoltán | 2017.12.06., szerda 18:25

Totalitarizmus és normalitás

Pártkongresszusok, főleg választási évben, nem a megbeszélések és egyeztetések fórumai. Szigorú koreográfiájuk van, amely minden ízében a vezérre van kihegyezve.

Balázs Zoltán | 2017.11.15., szerda 17:52

A magyar főnixmadár

Közelednek a választások, a szakértők és a politikusok ellepik a nyilvánosság fórumait. A választási eljárásról, illetve annak a pártpolitikára gyakorolt hatásairól jóformán naponta újabb spekulációt olvashatunk, pedig ennek az egyenletnek a megoldása egyszerű: úgy hívják, kétpártrendszer. A megoldást minden ellenzéki párt rettenetesnek találja; érthetően.

Balázs Zoltán | 2017.10.18., szerda 18:40

A baloldal három válsága

„Eszmék, identitások híján a legújabb baloldalnak a harci zászlajára nincs is más írva, mint az ellenség neve: a nácik, a rasszisták, a szélsőjobb.”

Balázs Zoltán | 2017.09.11., hétfő 08:10

Előítélet, poén és közhely

Edmund Burke ezekkel a szavakkal vágta a kesztyűt a modern kor igazi polgárai, a hivatásos forradalmárok és filozófusok arcába: „Ebben a felvilágosult korban vagyok elég merész megvallani […] ahelyett, hogy sutba dobnánk minden régi előítéletünket, nagyon is becsben tartjuk őket, s hogy szégyenünk még nagyobb legyen, ezt éppen azért tesszük, mert előítéletek.”

Balázs Zoltán | 2017.07.26., szerda 17:12

A helytartók

Az uralkodáshoz hozzátartozik az udvar. Lehet, hogy a régies címek – főpohárnok, étekhordó mester, lovászmester – ma furán hangzanak. De mindenütt, ahol valaki uralkodik, megjelennek azok a funkciók, amelyek az uralkodó személyéhez köthetők.

Balázs Zoltán | 2017.06.28., szerda 16:49

A demokrácia neve

Némileg lerágott csont, hogy mi fán terem a liberális, s mi fán az illiberális demokrácia. Ám a látványos európai és amerikai politikai változások miatt a probléma nemcsak akadémiai ügy, hanem az ikszelés előtt álló, egyáltalán nem ostoba választók mélyebb politikai tudatában is megragadt, akár így, akár úgy.

Balázs Zoltán | 2017.05.31., szerda 18:56

Jelentés a magyarországi kapitalizmus állapotáról

A Közjó és Kapitalizmus Intézet évről évre számot kíván vetni a magyar kapitalizmus helyzetével, s ezt egy jelentésben a közvélemény elé tárja. Az alábbiakban ennek a dokumentumnak a főbb megállapításait összegezzük.

Balázs Zoltán, Szepesi Balázs | 2009.04.28., kedd 20:00

0

Hogy legyen kezdet, teremtetett az első ember

Szent Ágostonnak ez a különös mondata Az Isten városáról című fő művében a reinkarnáció híveivel folytatott vitáját zárja le. A mondat furcsa, hiszen fordítva érthetőbb volna - hogy legyen ember, teremtetett a kezdet (vagyis az előrehaladó, valahonnan valahová tartó idő).

Balázs Zoltán | 2008.12.24., szerda 18:45

0

Hol reform van, ott reform van

A Reformerek népe nem szereti a reformerek Népét. Ez a Nép ugyanis ingyen akar élni; nem mozdul otthonról, legföljebb a kocsmába; ha belehal is, kitömi az orvosa zsebét; nem bír leszokni a cigiről; és büdös a lába. Ja, s ahogy doktor Medgyessy megállapította, rossz a foga.

Balázs Zoltán | 2008.04.10., csütörtök 15:04

0

Piac és erkölcs

A magyar jobboldalon (is) elterjedt toposz szerint a piac szükséges rossz, vagy ha nem is kimondottan erkölcsi rossz, akkor legföljebb semleges, illetve a társadalmi jólét egyes elemeinek megtermeléséhez hasznos eszköz.

Balázs Zoltán | 2007.07.26., csütörtök 08:54

0

FESZÍTŐ ERŐK

Előrebocsátom: ami következik, az nem állásfoglalás, hanem elemzés, bár publicisztikai eszközökkel. Abból indulok ki, hogy a politikai cselekedetek és a melléjük föltálalt érvelési-igazolási körítések (kormány- és ellenzéki oldalon egyaránt) ma Magyarországon jó ideje inkább a megosztás, mint a megegyezés dinamikáját hangsúlyozzák. Abban sincs változás, hogy a politikai erőteret továbbra is a két nagy párt uralja. Mindezzel aligha lepem meg az olvasót; viszont talán érdekesnek találja azt a négy politikai dimenziót, amelyekben véleményem szerint a közbeszéd szerkesztődik.

Balázs Zoltán | 2007.03.15., csütörtök 14:56

0

PLEBEJUS PÁRT?

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség elnöke immár többször is hangsúlyos helyen úgy nyilatkozott, hogy az általa vezetett párt "plebejus" irányultságú. A magamforma, némi elméleti érzékenységgel megvert vagy megáldott hivatásos töprengőnek már a második tavaszi forduló előtt készült televíziós interjút hallgatva is erős fejtörést okozott ennek a jelzőnek az értelmezése, s a fejtörés mára fejfájáshoz vezetett.

Balázs Zoltán | 2006.12.14., csütörtök 17:36

0

A józan ész és az ép erkölcsi érzék

E sorok írásakor a magyar belpolitikai helyzet gyakorlatilag áttekinthetetlen. A megtörtént események, az elhangzott szavak, s a jövőre vonatkozó várakozások kavalkádja minden órát meglepetéssé tehet. A kormányzás politikai feladatát ellátni hivatott politikusok ilyenkor csak egymásra, önmaguk lelkiismeretére és intuíciójára figyelnek. Így van ez rendjén.

Balázs Zoltán | 2006.09.28., csütörtök 21:13

0

Lendületben a kormányfő

A miniszterelnök megsértődött: az új egyensúly (a régi nem volt jó? vagy nem volt régi?) programja nem tetszik sem a külföldi hitelezőknek és hitelminősítőknek (akik, Veres Jánostól tudjuk, lemaradtak a kormányzati programok követésében, szegények); sem a baloldallal rokonszenvező közgazdászoknak; sem a nagyvállalatok vezetőinek; sem a kis- és középvállalkozóknak; sem a szakszervezeteknek (de ők még meglátják); sem a lakosságnak (igaz, tőle nem is várta, hogy tessék), valamint Kuncze Gábornak (tőle viszont igen). Ez még nem a reform, mondja, az majd utána. Most a költségvetést kell kiegyensúlyozni - régen úgy mondták: szanálni, azaz gyógyítani -, aztán jöhetnek a fontosabb dolgok, úgymint a közigazgatási, az egészségügyi, a választási reform. Mármost kiegyensúlyozni kétféleképpen lehet: elvenni az egyik oldalról, s hozzáadni a másikhoz. Immár világos: a program a bevételek növeléséből áll. A módszer: új adók, adóemelés, adókedvezmények eltörlése, azaz általános, mindenkire kiterjedő sarcolás; valamint az energiahordozók és a gyógyszerek árának emelése.

Balázs Zoltán | 2006.06.29., csütörtök 17:57

0

Látókör: Eszmék zűrzavara

A "mi történt" (és persze miért) kérdésre tucatszám születnek a válaszok, a magam részéről most csak az eszmék és eszmei pozíciók dimenzióját tartom szem előtt, hogy egy kicsit részletesebben érvelhessek.

Balázs Zoltán | 2006.05.04., csütörtök 15:54

0

Szerzők /