Ami elsikkadt a thaiföldi barlangdráma hírei között

/ 2018.07.24., kedd 12:50 /
Ami elsikkadt a thaiföldi barlangdráma hírei között

Mások életét veszélyeztető hazardőr, vagy hős, aki megmentett a halál torkából egy tucat fiatalt? A thaiföldi barlangdráma Nyugaton ritka erényeket hozott felszínre, és megmutatta, hogy a helyi focicsapat edzőjére vonatkozó kérdésben a megfelelő kötőszó nem a „vagy”, hanem az „és”.

„Amikor egyszer Buddha a tanítványai körében ült, odament hozzá egy férfi, és váratlanul leköpte. Buddha megtörölte az arcát, és békésen azt kérdezte: – És most? Akarsz még mondani valamit? A tanítványai azonban haragra gerjedtek, és vissza akartak vágni. Buddha ezt felelte: – Hallgassatok! Ő nem okozott nekem fájdalmat, de ti igen. Ő idegen, és bizonyára sok rosszat hallott rólam. Nem engem köpött hát le, hanem azt a képet, amelyet rólam alkotott. Ti viszont fájdalmat okoztatok, mert jól ismertek, mégis bosszút forraltok.

A férfi ennek hallatán összezavarodva tért haza, és egész éjjel nem tudott aludni. Hosszas tépelődés után aztán másnap újra felkereste Buddhát, és azt mondta: – Bocsáss meg! Buddha így felelt: – Nem tehetem, mert nincs bennem neheztelés. És az az ember, akit leköptél, már nem létezik, hiszen azóta annyi minden történt. De te sem vagy ugyanaz, mert a tegnapi férfi rám támadt, te pedig bocsánatért esedezel. Az a két ember, aki köpött, és akit leköptek, nincs többé. Gyere közelebb, és beszélgessünk inkább másról!”

Beavatási szertartás

A fenti tanmese bepillantást enged abba, hogy a keresztény erkölcstanban is különösen fontos megbocsátás erényét a buddhizmus milyen filozofikus elemekkel egészíti ki. És bár nyilván túlzás volna egyetlen példabeszéddel magyarázni egy 70 milliós – 90 százalékban a keleti vallás théraváda irányzatát követő – ország összetett viselkedését, a parabola segíthet megérteni a thaiföldi barlangban rekedt fiúk szerencsétlenségére adott reakciókat.

Mindazok kedvéért, akik az elmúlt hetekben nem követték a világ figyelmét legjobban felkeltő eseménysorozatot, a tények dióhéjban: június 23-án egy gyerekfocicsapat 12 tagja és edzője egy thaiföldi barlangban rekedt. A 11– 16 éves fiatalok a hamarosan beinduló esőzések miatt nem tudtak kijönni, mivel a folyamatosan emelkedő víz elzárta a kijáratot. Kilenc nappal később brit búvárok találták meg a barlang belsejébe húzódó csapatot. A mentés végül július 8-án kezdődött meg, és két napig tartott; mindenkit sikerült kihozni, ám az egyik búvár az akció közben életét vesztette.

A szerencsétlenség és a kimenekítés körülményei hetekig vezető helyen szerepeltek a hírekben, s aki követte a beszámolókat, felfigyelhetett az eset erkölcsi, spirituális vonatkozásaira is. Leginkább arra, hogy az edző meditálni tanította csapatának tagjait, hogy így vészeljék át pánik nélkül a nehéz napokat – és, nem mellékesen, szervezetük minél kevesebb energiát emésszen fel. Másrészt, takarékoskodva a szűkös élelmiszerkészlettel, legyen esélyük a túlélésre. Elmondta nekik, hogy ne a barlangot elöntő koszos, zavaros vízzel, hanem az üreg faláról lehulló cseppekkel oltsák szomjukat, és hogy a fiatalokat mentse, élelmiszeradagjának egy részéről lemondott a javukra. Amikor pedig a búvárok rájuk leltek, kézzel írott levelében bocsánatot kért a szülőktől, amiért életveszélybe sodorta a gyerekeiket.

A barlang e részébe ugyanis nem lett volna szabad bemerészkedni; közismert tény volt, s erre tábla is figyelmeztetett, hogy az a szakasz életveszélyes, különösen az expedíció idején már küszöbönálló esőzések idején. Az edző ennek ellenére vállalta a kockázatot – mert afféle beavatási szertartásként azt tervezte, hogy a gyerekek majd bevésik nevüket a barlang falába –, minek következtében eleinte meghatározóak voltak a felelősségét firtató, sőt a megbüntetését követelő hangok. Aztán ahogy hírek érkeztek arról, mennyire hősiesen igyekszik menteni az általa bajba kevert fiatalok életét, a közhangulat kezdett átbillenni.

Test és lélek edzője

A 25 éves Ekapol Chanthawong előélete amúgy is kiválóan alkalmas arra, hogy a kapitális hibáját hősiességgel jóvá tevő ember archetípusát fel lehessen mutatni benne. Szülei és bátyja egy járványban korán meghaltak, így egészen 12 esztendős koráig a nagycsalád gondoskodott a „bánatos és magányos” gyerekről, majd rokonai buddhista kolostorba adták, hogy ott szerzetest neveljenek belőle. Ezután szülővárosát csak nagy ritkán kereshette fel, hogy meglátogassa nagymamáját, míg végül tíz év után elhagyta a kolostort, és új életet kezdett – egykori rendtársaival és a buddhizmussal azonban azóta is szoros kapcsolatot ápol. Három éve szegődött el segédedzőnek a Vadkanok nevű focicsapathoz, ahol rátermett, a gyerekeket a saját életénél is jobban szerető embernek ismerték meg, aki a labdarúgással, a kerékpározással és más kihívásokkal nemcsak a testet, hanem a lelket is edzette, s aki tartózkodik az italtól, a dohányzástól, vagy épp a kortársai körében annyira kedvelt karaokebárok látogatásától.

A szülők most sorra fogalmazták meg neki üzeneteiket, hogy nem él bennük iránta harag, nagyra értékelik áldozatkészségét, de még olyanok is akadtak, akik attól féltették a trénert, nehogy lelkiismeret-furdalása poszttraumás szindrómához vezessen. „Ne okold magad a történtek miatt! Mindannyian tudjuk, hogy jó ember vagy, és mindig a szíveden viselted a gyermekeink sorsát” – írta az edzőnek az egyik édesanya. Egy másik szülő pedig a megmenekülés után könnyek között vallotta meg, hogy fia Ekapol Chanthawongnak köszönheti az életét. „Amikor a fiam eltűnt, nagyon megijedtem. Egy dolog vigasztalt: tudtam, Ek edző vele van” – mondta. De még Thawatchai Thaikhiew igazságügyi államtitkár is úgy nyilatkozott: „Arra kérem a thaiföldieket, fejezzék ki támogatásukat Ek edzőnek. Ha bárki találkozik vele, mondja meg neki, hogy ő az az ember, akit most a leginkább szeretek a világon, és meg szeretnék ölelni.”

Noha ilyen reakciók a nyugati világban sem ismeretlenek, a mi – a fiatalkorúak gondatlanságból elkövetett veszélyeztetését jogi tényállásban is rögzítő – kultúránkban nagyobb hangsúlyt kap a felelősség megállapítása és a hiba megtorlása. Nem mintha Thaiföldön adott esetben ne volna büntetőjogi következménye a vétkes hanyagságnak, de az ottani törvények a jogszabályokba ütköző cselekedetek esetén hangsúlyosan mérlegelik az elkövető szándékát is. Mivel pedig az edzőről mindenki csak a legjobbat mondja, és senki nem feltételezi róla, hogy rosszat akart volna, ráadásul egyre több szülő nyilatkozik úgy, hogy nem áll szándékában feljelentést tenni, az ügynek még hivatalos következményei sem igen lesznek.

Önpusztító harag

Mindebben alighanem szerepet játszik Buddha tanítása, mely szerint „haragod a tenyeredben tartott parázs, téged éget, csak önmagadat pusztítod vele”. Ebből következően a megbocsátás az egyik sarkalatos buddhista erény, mely a béketűrés fogalomrendszerében értelmezendő, és a düh, az utálat, a gyűlölet, a rosszindulat, valamint mások megbántásának kerülésével, a nehézségek, a fájdalom, szenvedés elviselésével alkot teljes egészet. A megbocsátással pedig az ember nem csupán az ellene vétőt oldozza fel bűne alól, hanem önmagát is megszabadítja a harag fogságából, és hozzásegíti belső békéjének megőrzéséhez vagy eléréséhez.

A kiengesztelődést nagyban segíti, hogy a buddhizmus különféle irányzatai vagy nem ismerik, vagy csak korlátozott mértékben használják a kereszténység bűnfogalmát. De még a thaiföldiekre jellemző, akár negatív érzéseket leplezni hivatott szakadatlan mosolygás is azt fejezi ki, hogy a helyiek mennyire kerülik a konfrontációt, és milyen nagy becsben tartják a társadalmi harmónia fenntartását.

A barlangi szerencsétlenség csak még jobban előhozta belőlük a „thaiságként” jellemzett tulajdonságokat, illetve az animizmusban, vagyis állatáldozatban is megmutatkozó spirituális fogékonyságot. A helyi Lisu törzs tagjai például az üreg bejáratánál csirkék, disznók életének kioltásával igyekeztek kiengesztelni a hegy és az erdő lelkét, hogy engedjék szabadon a hitük szerint általuk fogva tartott fiúkat. Közben egy öreg remete tigrismintás ruhába burkolózva mozdulatlanul és némán álldogált egy közeli út mentén, így próbálva kieszközölni a szerencsés végkifejletet. A királyság buddhista vezetője az egész népet imára, meditálásra és hasonló áldozatokra buzdította; a kritikus hetekben a modern áruházakban és lakóparkokban is megtalálható szentélyekben rengetegen imádkoztak a csapatért, s a keresztény és muszlim kisebbség tagjai is a maguk módján fohászkodtak a gyerekek megmeneküléséért.

Hálaadás a menekülés után

Hálaadás a menekülés után

Fotó: MTI/EPA/Pongmanat Tasiri

Noha a thaiföldiek életfelfogásától egy világ választ el minket, a mostani ügyben megnyilvánuló jámborságukból alighanem érdemes tanulni. Mert bár egy edző meggondolatlan döntése majdnem tragédiához vezetett, a végzet beteljesedését ugyanazon ember lélekjelenléte, kitartása és áldozatkészsége akadályozta meg. Ezt fejezte ki az a már-már transzcendens odaadás is, amellyel egyik-másik gyermek szülei minden bizodalmukat Ek edzőbe vetették, hogy amiként ő vitte be, úgy ő fogja kivezetni is a fiatalokat a barlang fogságából. Látványos tanulságául annak, hogy hibázni, sőt akár vétkezni lehet – ám ha valaki tévedését vállalva minden erejével a következmények elhárításáért fáradozik, akkor nemcsak a vészhelyzet felelősét, hanem a megoldás kulcsát is látni lehet benne.

Felhívás!
Ha szeretné támogatni lapunk újraépülését, kérjük, támogassa szerkesztőségünket a Heti Válasz Kiadó Kft. 11794008-20532422-es bankszámlaszámán.

Rosta

Találkozunk 2016-ban!

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. közleménye

Miután Borókai Gábor 2018. június 20-val lemondott a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. ügyvezetéséről, a kft. ügyvezetői tisztségét 2018. augusztus 3-val Kovács Ildikó tölti be.

A Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft. (csődeljárás alatt) online felületén, a valasz.hu-n folyó tartalomszolgáltatás a mai nappal megszűnik.

A valasz.hu archívuma a továbbiakban is elérhető marad, az elektronikus Heti Válasz utolsó száma pedig a korábbi lapszámokkal együtt megvásárolható a Digitalstand.hu-n.

Budapest, 2018.08.03.

Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.

Szeressük a szarkákat!

Mit jelent, ha nagyobb arányban jelennek meg szarkák a városban? Érdemes elgondolkodni rajta, mert amit a madarak jeleznek, az csak a jéghegy csúcsa. Akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nehéz megállítani. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Az Özil-botrány utórezgései – focista a nagyhatalmi játszmában

Nem csitul a botrány Mesut Özil világbajnok labdarúgó körül. A harmadik generációs németországi török sportember rasszizmust kiáltott, és egy óvatlan lépése Recep Tayyip Erdoğan és Angela Merkel hatalmi küzdelmének részesévé tette. Részletek a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

Csapó Gábor: lehet, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik

Nemcsak a magyar férfivízilabda-válogatott barcelonai Európa-bajnoki nyolcadik helye sokkolta a hazai közvéleményt, de a játéka is. Az okokról Csapó Gábor olimpiai bajnok pólóssal beszélgettünk, aki nem zárta ki, hogy a következő olimpiát már nélkülünk rendezik. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.